29. augusta 2015 sa stretneme v Banskej Bystrici

14.08.2015 08:00

CHARTA 2015 - Sekretariát

 

    Priatelia,

v sobotu, dňa 29 augusta 2015 sa tak, ako je tradíciou pre občanov mieru na Slovensku stretneme v Banskej Bystrici, aby sme si pripomenuli Slovenské národné povstanie, hrdinský boj našich predkov proti nacistickej okupácii, aby sme vzdali hold hrdinom SNP.

 

    Pozývame vás všetkých signatárov našej CHARTY 2015, priaznivcov a sympatizantov, ale i všetkých ľudí mieru bez ohľadu na národnosť, vyznanie, politickú príslušnosť..., všetkých čestných občanov Slovenska k účasti na tomto podujatí.

 

    V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie, kedy nám v Európe hrozí vojna, kedy sa tu nanovo rozvíja nacionalizmus a neofašizmus prispôsobujeme i náš program. 

    Okrem toho, že tradične vzdáme úctu hrdinom SNP i našim osloboditeľom, zúčastníme sa i na pietnej akcii Pochodu brigády nesmrteľných hrdinov Slovenska. K tomu vás vyzývame, aby ste si pripravili veľkorozmerové fotografie vašich predkov, vašich hrdinov, ktorí v čase vojny aktívne prejavovali odpor proti nacizmu, vojne a okupácii, ktorí bojovali so zbraňou v ruke proti okupantom, i tých, ktorí bojovali bez zbraní, prostriedkami, ktoré mali vtedy k dispozícii. Tých, ktorí zachraňovali životy, pomáhali odbojárom, prosto všetkým, ktorí nestratili v tom čase ľudskosť a vieru v lepšiu budúcnosť. Vzdáme im úctu tiež.

    Na koniec vyjadríme spoločne svoje stanoviská a podporu Memorandu o mieri a občianskom odpore, ktoré vydali spoločne politické strany, občianske združenia a mieroví aktivisti pri príležitosti chystaného provokatívneho, demonštračného prejazdu okupačnej armády USA cez Slovensko.

 

    Vzdáme úctu našim predkom, bojovníkom proti nacizmu a vojne a ukážeme im, že ich obete neboli márne a že semeno spravodlivosti a odporu proti násiliu, ktoré oni zasiali padlo na úrodnú pôdu a klíči i 71. rokov po historických udalostiach, ktorých sa zúčastňovali oni.

 

    Očakávame účasť všetkých, ktorí vládzu, môžu a chcú podporiť Slovensko v čase, kedy to naša krajina potrebuje.