Ako sa vyrába vojnová propaganda

05.03.2015 22:32

Autor: Peter Nišponský

Kliknite na súvisiaci článok

Pokúsime sa položiť vám len niekoľko otázok. Urobíme si malý test hodnovernosti slovenskej mediálnej vojnovej propagandy.

Odpovedzte prosím na každú jednotlivú otázku len ÁNO, alebo NIE.

 1. Tiež si myslíte, že Slovensku hrozí vojenský útok zo strany Ruska?
 2. Tiež si myslíte, že Slovensko sa potrebuje brániť útoku Ruska?
 3. Tiež si myslíte, že len vtedy Rusko nezaútočí, ak tu budú vojská USA?
 4. Tiež si myslíte, že vojská USA ak budú trvalo dislokované na Slovensku budú schopné obrániť Slovensko od údajného útoku Ruska?
 5. Tiež si myslíte, že Rusko má slabú armádu a nedokáže konkurovať armáde USA?
 6. Súhlasíte s názorom Slovenského "experta", že je vôbec možné sa ubrániť vo vojne medzi Ruskom a USA?
 7. Tiež si myslíte, že je možné vo vojne medzi USA a Ruskom zvíťaziť?
 8. Myslíte si, že tento "expert" je skutočne Slovenský?
 9. Myslíte si, že tento "expert" má za túto propagáciu vojny a intolerancie medzi štátmi a národmi dostať nadštandardnú odmenu?
 10. Myslíte si, že bulvárne TOPKY sú dôveryhodným a serióznym informačným médiom?
 11. Myslíte si, že je správne dať v mienkotvornom médiu priestor vojnovej propagande jedného zahraničím plateného propagandistovi a nedať priestor celej čitateľskej verejnosti na túto propagandu reagovať?
        A tak by sme mohli v otázkach pokračovať až do zajtra rána.
 
Vyhodnotenie: 
        Ak ste na všetky orázky odpovedali NIE, tak ste celkom normálym občanom Slovenska, ktorému "Slovenský expert" mal týmto rozhovorom: viď Celý článok v Topkách tu vymyť mozog v prospech vojny a záujmov militantných oligarchov západu.
 
        Ak ste odpovedali úplne, alebo len čiastočne na niektoré otázky odpoveďou ÁNO, tak sa nad sebou zamyslite. Lebo VOJNA je svinstvo a prináša smrť a biedu.
 
Nepotrebujeme vojnovú propagandu, takých "Slovenských bezpečnostných expertov", ani servilné provojnové médiá.