Ako strach, nenávisť a vojnu inplantujú do našich životov

25.11.2015 09:25

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Strašenie nepriateľom z východu i z arabského sveta, strašenie Ruskom, ako údajným agresorom a nepriateľom naberá na obrátkach a stáva sa súčasťou našej povinnej dennej mediálnej potravy.

Militaristi a vojnoví štváči zo zločineckej organizácie NATO ústami politikov EÚ, ich propagandistických inštitúcií, neziskových organizácií a im zapredaných médií  cielene šíria strach a nenávisť.

    Potrebujú, aby sme sa báli, aby sme súhlasili s ich koncepciou rozdelenia sveta na tzv. „dobrých“ a na „zlých“, aby sme stáli po ich boku, aby sme boli ochotní ak príde nimi naplánovaný deň „D“ zdvihnúť zbrane proti sebe a ísť bojovať za ich záujmy, za udržanie nimi stanoveného svetového poriadku, ich svetovej nadvlády nad zdrojmi Zeme a nad našimi životmi.

    Robia to postupne, priebežne, cieľavedome, každý deň, stále intenzívnejšie.

    Všimnite si fotografie.

    Nepochádzajú zo  Sýrie, ani z Líbye, ani z Iraku, či z Afganistanu, nie je ani zo zóny trestných operácií ukrajinských fašistov v Novorossii. Sú z tichého a pokľudného miesta jednej z krajín Európy.

    Áno sú z Lotyšskej Rigy z rána 13 novembra 2015. Nie sú nasnímané na vojenskej výcvikovej základni, ani  v priestore „logistického centra“ (podľa názvoslovia prezidenta Kisku). Sú priamo z obytnej mestskej štvrte Rigy, zo štvrte Tornakalns (Торнякалнс), takmer z centra Rigy.

    Vojaci na nich nie sú len „lotyšskí bažanti“, ale sú to skutoční vojaci NATO, vojaci cudzích armád na území Lotyšska v plnej poľnej na ostrom cvičení proti údajným agresorom z Ruska, ktoré údajne Rigu ohrozuje. So zbraňami idú v bojovej zostave a nacvičujú „mestskú čistiacu operáciu“ v podmienkach bežného života mestskej štvrte. Priamo medzi nič netušiacimi občanmi Rigy, ktorí tam žijú svojim občianskym životom so svojimi deťmi, problémami a starosťami. 

     Ani jedno informačné médium, štátne, alebo súkromné o tejto výcvikovej operácii NATO na území Rigy občanov Lotyšska neinformovalo vopred. Občania žijú v totálnom informačnom vákuu! Manipulujú s nimi informačne, mediálne a propagandisticky rovnako, ako manipulujú s nami tu na Slovensku.

   Ak nechceme, aby sme podobné situácie zažívali i u nás na Slovensku, musíme o tom hovoriť. Musíme vyjadrovať svoj nesúhlas a tlačiť našich zapredaných politikov a médiá k tomu, aby sa chovali transparentne a demokraticky. Aby nepáchali na nás, občanoch Slovenska svojvôľu, aby sme sa my nedožili vo vlastných mestách, štvrtiach, či obciach streľby cudzích okupačných vojsk pod našimi oknami.

    My si toto neželáme!

    My nechceme žiadne cudzie armády, ani ich vojenské základne na území našej krajiny.

    Protestujeme. Najbližší náš verejný protest za mier, proti NATO, proti vojenským základniam a cudzím vojskám bude v Bratislave dňa 3. decembra 2015. O mieste a čase vás budeme informovať.

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.