AUGUST - mesiac boja proti fašizmu, nacizmu, intolerancii a diskriminácii

28.07.2015 06:44

CHARTA 2015 - sekretariát

Zjednoťme sa v prospech mieru!

 

    CHARTA 2015 vyzýva svojich signatárov, priaznivcov, sympatizantov a všetkých občanov Slovenska, aby prijali vyhlásenie mesiaca august za "Mesiac boja proti fašizmu, nacizmu, intolerancii a diskriminácii".

    Poučme sa z našej vlastnej histórie, z histórie Slovenska, z boja našich dedov a otcov proti fašizmu a hitlerovskému nacizmu v časoch II. Svetovej vojny, z obdobia Slovenského národného povstania, ale i z ich nekonečného zápasu o dôstojné postavenie Slovákov, o zvrchovanosť, slobodu, dôstojnosť, chlieb a o prežitie.

    Zoberme si príklad a ponaučenie z postupu našich predkov z obdobia príprav a organizácie Slovenského národného povstania z leta roku 1944, kedy sa všetky antifašistické sily Slovenska, komunisti, sociálni demokrati, robotníci, roľníci, ale i úradníci a inteligencia - väčšina pospolitého ľudu Slovenska dokázala zjednotiť na protifašistickej platforme. 

    Kedy naši predkovia aktívne a organizovane pripravovali povstanie, zakladali revolučné národné výbory, kedy sa v záujme odvrátenia genocídy Slovenského národa dokázali zjednotiť komunisti so sociálnymi demokratmi (Zlučovací zjazd komunistov a sociálnych demokratov v Poodbrezovej) a s protihitlerovsky orientovanými občanmi, kedy spoločnými silami dokázali aktívne zahájiť ozbrojený boj proti nacistickým okupantom a ich domácim prisluhovačom.

    

    Dnešnej - súčasnej rozpínavosti neofašizmu roku 2015 v Európe, nacionalizmu, intolerancii a diskriminácii mierových síl, rovnako tak ako v dobe pred a počas II. Svetovej vojny je nevyhnutné sa postaviť na aktívny odpor.

    Nemáme morálne právo v mene života nasledujúcich pokolení pasívne tolerovať neofašizmus, jeho narastajúce antidemokratické aktivity, zlobu, násilie, cielenú politickú rusofóbiu, ani prípravu vojny organizovanú vojnovými štváčmi v záujme cudzích mocností a globalizovaného nadnárodného kapitálu.

    Organizujme spoločné akcie, protestujme, spájajme sa - konajme.

    Prijmite našu výzvu a priložte i vy ruku k nášmu spoločnému dielu v mene zachovania mieru!