Bez komentára: TEXT PREJAVU PREZIDENTA RUSKEJ FEDERÁCIE V.V.PUTINA NA 70. VALNOM ZHROMAŽDENÍ OSN

29.09.2015 12:57

CHARTA 2015 - sekretariát

TEXT PREJAVU PREZIDENTA RUSKEJ FEDERÁCIE V.V.PUTINA

NA 70. VALNOM ZHROMAŽDENÍ OSN

New-York, 28 septembra

 

            Vážený pán Predseda! Vážený pán Generálny tajomník! Vážené Hlavy štátov a vlád! Dámy a páni!

70. výročie Organizácie spojených národov je dobrým dôvodom vrátiť sa k minulosti a pohovoriť si o našej spoločnej budúcnosti. V roku 1945 krajiny, ktoré porazili nacizmus, spojili svoje sily s cieľom založiť pevné základy povojnového svetového poriadku.

Dovoľte mi pripomenúť, že kľúčové rozhodnutia o princípoch vzájomných vzťahov štátov, rozhodnutia o vytvorení OSN boli zosnované v našej krajine na Jaltskom stretnutí lídrov protihitlerovskej koalície. Jaltský systém bol naozaj vytrpený, zaplatený životom desiatok miliónov ľudí, dvomi svetovými vojnami, ktoré sa prehnali planétou v XX. storočí, a, buďme objektívni, pomohol ľudstvu prejsť cez turbulentné a niekedy aj dramatické udalostí posledných siedmich desaťročí, uchránil svet od rozsiahlych otrasov.

Organizácia spojených národov je štruktúra, ktorej legitimita, reprezentatívnosť a univerzálnosť nemajú obdobu. Áno, na adresu OSN sa v poslednej dobe ozýva veľa kritiky. Údajne, je nedostatočne efektívna, a prijatie principiálnych rozhodnutí naráža na neprekonateľné rozpory, a to predovšetkým medzi členmi Bezpečnostnej rady.

Avšak chcem poznamenať, že nezhody v OSN boli vždy počas 70. rokov existencie Organizácie. A právo veta sa používalo vždy: využili ho aj Spojené štáty americké, aj Veľká  Británia, aj Francúzsko, aj Čína, aj Sovietsky zväz a neskôr i Rusko. Je to úplne prirodzené v prípade tak rôznorodej a reprezentatívnej organizácie. Pri zakladaní OSN sa ani neočakávalo, že tam zavládne jednomyseľnosť. Podstatou organizácie, v skutočnosti, je hľadanie a navrhnutie kompromisov, jej sila – v zvážení rôznych názorov a hľadísk.

Posudzované v rámci OSN rozhodnutia sa odsúhlasia vo forme rezolúcie alebo sa neodsúhlasia, ako hovoria diplomati: postúpia resp. nepostúpia. A všetky akcie akýchkoľvek štátov obchádzajúce tento postup sú nelegitímne a sú v rozpore s Chartou OSN, moderným medzinárodným právom.

Všetci vieme, že po skončení „studenej vojny“ – všetci to vedia, - že vo svete vzniklo jediné dominujúce centrum. A vtedy tí, ktorí sa ocitli na vrchole tejto pyramídy, mali pokušenie namýšľať si, že, keďže sú takí silní a výnimoční, najlepšie vedia, čo treba robiť. A, teda, nie je potrebné brať ohľad na OSN, ktorá  často namiesto automatického sankcionovania, legalizovania potrebného rozhodnutia, len prekáža, ako hovoríme, „moce sa pod nohami“. Šírili sa reči, že Organizácia v podobe, v ktorej bola vytvorená, je zastaraná, splnila svoju historickú misiu.

Samozrejme, že svet sa mení, a OSN musí byť v súlade s touto prirodzenou transformáciou. Rusko na základe širokého konsenzu je pripravené k tejto práci na ďalšom rozvoji OSN so všetkými partnermi, ale považujeme pokusy o oslabenie autority a legitimity Organizácie Spojených národov za veľmi nebezpečné. To môže viesť ku kolapsu celkovej architektúry medzinárodných vzťahov. Potom nám naozaj nezostanú žiadne pravidlá, okrem práva silného.

Bude to svet, v ktorom namiesto tímovej práce budú dominovať sebectvo, svet, v ktorom bude stále viac diktátu a menej rovnoprávnosti, menej skutočnej demokracie a slobody, svet, v ktorom namiesto skutočne samostatných štátov sa rozmnožia v podstate protektoráty, kontrolované zvonku. Čo je to štátna suverenita, o ktorej tu už kolegovia hovorili? To je v prvom rade otázka slobody, slobodnej voľby vlastného osudu pre každú osobu, pre národ, pre štát.

Mimochodom, kolegovia, do tohto radu patrí aj otázka tzv. legitimity štátnej moci. Nesmie sa zahrávať a manipulovať so slovami. V medzinárodnom práve, v medzinárodných záležitostiach každý termín by mal byť jasný, transparentný, mal by mať jednotné chápanie a jednotne ponímanie kritéria. Všetci sme rôzni a vnímať by sa to malo s rešpektom. Nikto nie je povinný prispôsobovať sa jednotnému modelu rozvoja, ktorý niekto kedysi a navždy uznal ako jediný správny.

Nikto by nemal zabúdať na skúsenosti z minulosti. Napríklad, my si pamätáme príklady z dejín Sovietskeho zväzu. Export sociálnych experimentov, snahy urýchliť zmeny v tých alebo oných krajinách, opierajúc sa na vlastné ideologické zámery, často viedli k tragickými následkom, neviedli k pokroku, ale k degradácii. Zdá sa však, nikto sa nepoučil  z chýb druhých, ale iba ich opakuje. A vývoz teraz už takzvaných „demokratických“ revolúcii pokračuje.

Stačí sa pozrieť na situáciu na Blízkom východe a v severnej Afrike, o ktorej hovoril predchádzajúci rečník. Samozrejme, politické a sociálne problémy v tejto oblasti bolo zamiesené dávnejšie a ľudia tam, samozrejme, chceli zmeny. Ale čo sa stalo v skutočnosti? Agresívny vonkajší zásah viedol k tomu, že namiesto reformy boli štátne inštitúcie ba i samotný spôsob života bezohľadne zničené. Miesto triumfu demokracie a pokroku - násilie, chudoba, sociálna katastrofa, a ľudské práva, vrátane práva na život - znehodnotené.

Raz by som sa opýtal tých, ktorí vytvorili takúto situáciu: „Uvedomujete si aspoň teraz, čo ste urobili?“. Ale obávam sa, že táto otázka ostane visieť vo vzduchu, pretože sa doteraz nezriekli politiky, založenej na sebaistote, presvedčení o svojej výnimočnosti a beztrestnosti.

Už teraz je jasné, že mocenské vákuum ktoré sa vytvorilo v rade krajín na Strednom východe a v severnej Afrike viedlo k vzniku zón anarchie, ktoré okamžite začali obsadzovať extrémisti a teroristi. Pod zástavami takzvaného „Islamského štátu“ už bojujú desiatky tisíc bojovníkov. Medzi nimi sú bývalí irackí vojaci, ktorí po invázii do Iraku v roku 2003 boli vyhodení na ulicu. Dodávateľmi regrútov je aj Líbya, ktorej štátnosť bola zničené v dôsledku hrubého porušenia Rezolúcie č.1973 Bezpečnostnej rady OSN. A teraz rady radikálov posilňujú aj členovia tzv. umiernenej sýrskej opozície podporovanej Západom.

Najprv ich vyzbroja, vycvičia a potom títo prechádzajú na stranu takzvaného „Islamského štátu“. Vlastne samotný „Islamský štát“ nevznikol na prázdnom mieste: už spočiatku si ho pestovali ako zbraň proti nežiadúcim sekulárnym režimom. Po vytvorení nástupného priestoru v Sýrii a Iraku „Islamský štát“ intenzívne expanduje do ďalších regiónov so zámerom ovládnuť islamsky svet a nielen tam. Neobmedzuje sa len týmito plánmi. Situácia je oveľa nebezpečnejšia.

V tejto situácii je pokrytecké a nezodpovedné hlasne deklarovať hrozbu medzinárodného terorizmu a zároveň zatvárať oči na kanály financovania a podpory teroristov, mimo iného z obchodu s drogami, nelegálneho obchodu s ropou, zbraňami, alebo sa snažiť zmanipulovať extrémistické skupiny, využívať ich služby pre svoje vlastné politické účely v nádeji, že sa neskôr nejako podarí s nimi vysporiadať, proste bez okolkov zlikvidovať.

Tým, ktorí skutočne tak konajú a tak si myslia, chcel by som povedať: vážení páni, máte čo do činenia s ľuďmi naozaj veľmi krutými,  ale nie s hlúpymi a primitívnymi, nie sú hlúpejší ako vy, a ešte nevedno, kto koho využíva pre svoje vlastné účely. A posledné správy o odovzdaní zbraní tej spomínanej umiernenej opozície teroristom – je najlepším dôkazom.

Považujeme akékoľvek pokusy zahrávania sa s teroristami, a najmä ich ozbrojovanie nielen za krátkozraké, ale hroziace požiarom. V dôsledku môže celosvetová teroristická hrozba kriticky zosilnieť, uchvátiť nové regióny sveta. Najmä keď v táboroch „Islamského štátu“ sa „zabehávajú“ militanti z mnohých krajín, vrátane európskych.

Bohužiaľ, musím otvorene povedať, vážení kolegovia, že ani Rusko nie je výnimkou. Nemôžeme dovoliť, aby sa títo násilníci, ktorí už pocítili pach krvi, neskôr vrátili do svojho domova a tam naďalej vykonávali čierne činy. Nechceme to. Veď, koniec koncov, nikto to nechce, však? Rusko vždy pevne a dôsledne zasahuje proti terorizmu vo všetkých jeho podobách.

V súčasnosti poskytujeme vojenskú a technickú pomoc Iraku a Sýrii, ďalším krajinám v regióne, ktoré bojujú proti teroristickým zoskupeniam. Považujeme za obrovskú chybu odmietnutie spolupráce so sýrskou vládou, vládnou armádou, s tými, ktorí odvážne tvárou v tvár bojujú proti teroru. Musíme už predsa uznať, že okrem vládneho vojska prezidenta B. Asada a kurdských oddielov domobrany v Sýrii nikto proti „Islamskému štátu“ a iným teroristickým organizáciám v skutočnosti nebojuje. Poznáme všetky problémy regiónu, všetky rozpory, ale mali by sme vychádzať z reality.

Vážení kolegovia! Som nútený poznamenať, že v posledných rokoch sa tento náš čestný a priamy prístup používa ako zámienka k obvineniu Ruska z rastúcich ambícii. Akoby tí, ktorí o tom hovoria, nemali vôbec žiadne ambície. Podstata vecí väzí nie v ambíciách Ruska, vážení kolegovia, ale v tom, že naďalej tolerovať vytvárajúcu sa situáciu vo svete už nie je možné.

V skutočnosti, ponúkame riadiť sa nie ambíciami, ale všeobecne zdieľanými hodnotami a spoločnými záujmami na základe medzinárodného práva, zjednotiť úsilia pri riešení nových problémov, ktorým musíme čeliť a vytvoriť skutočne širokú medzinárodnú protiteroristickú koalíciu. Rovnako ako protihitlerovská koalícia, by táto mohla zjednotiť vo svojich radoch najrôznejšie sily pripravené rázne čeliť všetkým, ktorí, podobne ako nacisti, sejú zlo a odľudnú ideológiu.

A samozrejme, kľúčovými hráčmi tejto koalície by mali byť moslimské krajiny. Veď „Islamský štát“ je pre nich nielen priamou hrozbou,  ale svojimi ukrutnými činmi znesväcuje najväčšie svetové náboženstvo - islam. Ideológovia militantov si robia posmech z islamu, prekrúcajú jeho skutočné humanistické hodnoty.

Chcel by som apelovať na moslimských duchovných vodcov: teraz je veľmi dôležitá Vaša autorita ako i Vaše poúčavé slovo. Je nutné ochraňovať ľudí, ktorých sa snažia verbovať militanti pred uponáhľanými krokmi, a tým, ktorí boli oklamaní a z rôznych dôvodov skončili v radoch teroristov, pomôcť nájsť cestu do normálneho života, zložiť zbrane, zastaviť bratovražednú vojnu.

V nadchádzajúcich dňoch Rusko, ako predseda Bezpečnostnej rady zvolá zasadnutie ministrov za účelom komplexnej analýzy hrozieb pre oblasť Blízkeho východu. Po prvé, navrhujeme prerokovať možnosť harmonizácie rezolúcie o koordinácii činnosti všetkých síl, ktoré sa stavajú proti „Islamskému štátu“ a ďalším teroristickým zoskupeniam. Opäť platí, že táto koordinácia by mala byť založená na zásadách Charty OSN.

Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo bude môcť vyvinúť komplexnú stratégiu pre dosiahnutie politickej stability a sociálno-ekonomickej rekonštrukcie na Blízkom východe. Potom, drahí priatelia, nebudete musieť stavať utečenecké tábory. Príval ľudí, nútených opustiť svoju rodnú zem, doslova zaplavil najprv susedné krajiny, a potom aj Európu. Jedná sa o stovky tisíc až milióny ľudí. To je v skutočnosti, nové veľké tŕpke sťahovanie národov a tvrdé poučenie pre nás všetkých, a to aj pre Európu.

Chcel by som zdôrazniť, že utečenci určite potrebujú súcit a podporu. Avšak zásadne vyriešiť tento problém je možné iba prostredníctvom obnovy štátnosti tam, kde bola zničená, posilnenia vládnych inštitúcii tam, kde sú ešte zachovalé alebo sa obnovujú,  a to cez poskytnutie všestrannej pomoci - vojenskej, ekonomickej, finančnej – krajinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a samozrejme, tým ľuďom,  ktorí napriek všetkým skúškam, neopustili svoje rodné domovy.

Samozrejme, že všetka pomoc suverénnym štátom sa môže a mala by sa poskytovať bez nanucovania,  ponúkaná iba v súlade s Chartou OSN. Všetko, čo sa deje a bude vykonávať v tejto sfére v súlade s medzinárodným právom, by malo byť podporené našou Organizáciou, a všetko, čo je v rozpore s Chartou OSN - zamietnuté.

Po prvé, považujem za nesmierne dôležité pomôcť obnove štátnych inštitúcii v Líbyi, podporiť novú vládu v Iraku, poskytnúť všestrannú pomoc legitímnej vláde Sýrie.

Vážení kolegovia, kľúčovou úlohou medzinárodného spoločenstva na čele s OSN zostáva zachovanie mieru, regionálnej a globálnej stability. Podľa nášho názoru, by sa mala zamerať na formovanie priestoru rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, bezpečnosti nie pre vyvolených, ale pre všetkých. Áno, je to zložitá, ťažká, dlhodobá práca, ale neexistuje žiadna alternatíva.

Avšak, mentalita blokov z obdobia „studenej vojny" a snaha o získanie nových geopolitických priestorov, žiaľ, u niektorých našich kolegov pretrváva naďalej. Ako prvé pokračovalo rozširovanie NATO. Otázka znie: s akým cieľom, veď Varšavská zmluva zanikla a Sovietsky zväz sa rozpadol? Ale napriek tomu, NATO nielen zostáva, ale stále sa rozširuje, rovnako ako jeho vojenské infraštruktúry.

Následne boli krajiny post sovietskeho priestoru postavené pred ľstivou voľbou – budú so Západom alebo s Východom? Skôr alebo neskôr táto konfrontačná logika sa musela zvrtnúť do vážnej geopolitickej krízy. Stalo sa tak na Ukrajine, kde zneužili nespokojnosť veľkej časti obyvateľstva z existujúcej vlády a zvonku vyprovokovali ozbrojený prevrat. Výsledkom bolo vypuknutie občianskej vojny.

Sme presvedčení, že zastaviť krviprelievanie, prelomiť patovú situáciu je možné len dôsledným poctivým vykonávaním Minských dohôd zo dňa 12. februára tohto roka. Hrozby a sila zbraní integritu Ukrajiny nezabezpečia. Ale musíme to dosiahnuť. Je potrebné skutočné zohľadnenie záujmov a práv ľudí v Donbasu, rešpektovanie ich voľby, dohodnutie s nimi, v súlade s ustanoveniami Minských dohôd, kľúčových prvkov politického systému štátu. To je zárukou, že sa Ukrajina bude vyvíjať ako civilizovaný štát, ako kľúčový prvok v budovaní spoločného priestoru bezpečnosti a hospodárskej spolupráce v Európe aj v Eurázii.

Dámy a páni, nie bez dôvodu som teraz povedal o spoločnom priestore hospodárskej spolupráce. Až donedávna sa zdalo, že v ekonomike, kde existujú objektívne zákony trhu, sa naučíme žiť bez deliacich hraníc, bude fungovať na základe transparentných, spoločne vypracovaných pravidiel vrátane zásad WTO, čo je sloboda obchodu, investícií, otvorená konkurencia. Dnes, však, takmer normou sa stali jednostranné sankcie obchádzajúce Chartu OSN. Nielenže sledujú politické ciele, ale tiež slúžia ako spôsob na odstránenie konkurentov z trhu.

Upozorním na ďalší príznak rastúceho hospodárskeho sebectva. Niekoľko krajín sa rozhodlo pre súkromné výhradné hospodárske združenia, a rokovania o ich zriadení sa konajú v zákulisí, v tajnosti aj od vlastných občanov, podnikateľov, verejnosti a ďalších krajín. Ostatné štáty, ktorých záujmy môžu byť dotknuté, nie sú o ničom informované. Pravdepodobne, nám chcú dať na vedomie skutočnosť, že pravidla sú prepísané, a prepísané sú znova v prospech obmedzeného okruhu vyvolených, a to bez účasti WTO. To so sebou nesie úplne porušenie rovnováhy obchodného systému, fragmentáciu globálneho hospodárskeho priestoru.

Uvedené problémy majú dopad na záujmy všetkých štátov, vplývajú na vyhliadky globálnej ekonomiky, a tak navrhujeme, aby sa o nich diskutovalo v rámci OSN, WTO a Skupiny dvadsiatich. Ako protiklad politike exkluzivity Rusko navrhuje harmonizáciu regionálnych ekonomických projektov, tzv. integrovanie integrácie, založené na univerzálnych princípoch transparentného medzinárodného obchodu. Ako príklad spomeniem naše plány pre prepojenie Eurázijskej hospodárskej únie s čínskou iniciatívou na vytvorenie ekonomickej zóny Silk Road. A naďalej vidíme veľké vyhliadky na harmonizáciu integračných procesov v rámci Euroázijského hospodárskej únie a Európskej únie.

Dámy a páni, medzi problémy, ktoré ovplyvňujú budúcnosť celého ľudstva patrí aj taká výzva ako je globálna zmena klímy. Máme záujem o efektívnu klimatickú konferenciu OSN, ktorá sa uskutoční v decembri v Paríži.

Ako náš národný prínos plánujeme do roku 2030 obmedziť emisie skleníkových plynov o 70-75 percent oproti úrovni z roku 1990.

Avšak, pozrime sa na tento problém v širšom meradle. Áno, stanovením kvót na emisie, použitím iných taktických opatrení možno na akúsi dobu znížime akútnosť problému, ale určite to nie je riešenie radikálne. Potrebujeme kvalitatívne iné postupy. Jedná sa o presadzovaní principiálne nových prírode podobných technológií, ktoré nepoškodzujú okolitý svet ale sú s ním v harmónii a umožnia obnoviť narušenú rovnováhu medzi biosférou a technosférou. Je to naozaj výzva planetárneho rozsahu. Som presvedčený, že na odpoveď prináleží ľudstvu dostatočný intelektuálny potenciál.

Musíme spojiť sily a najmä všetkých tých štátov, ktoré majú rozvinutú výskumnú základňu, rozpracovaný základný výskum. Navrhujeme zvolať pod záštitou OSN špeciálne fórum venované komplexnému pohľadu na problémy spojené s vyčerpaním prírodných zdrojov, ničením biotopov, zmenou klímy. Rusko je pripravené stať sa jedným z organizátorov takého fóra.

Vážené dámy a páni, kolegovia, 10. januára 1946 v Londýne začalo prvé zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Pri otváraní stretnutia predseda prípravného výboru kolumbijský diplomat Zuleta Angel, podľa môjho názoru, veľmi stručne formuloval zásady, na ktorých musí stavať svoju činnosť OSN. Sú to dobrá vôľa, opovrhovanie intrigami a prefíkanosťou, duch spolupráce.

Dnes tieto slová znejú ako prianie do budúcnosti pre nás všetkých. Rusko verí v obrovský potenciál Organizácie Spojených národov, ktorý pomôže zabrániť vzniku novej globálnej konfrontácii a presmerovať svet k stratégie kooperácie. Spolu s ďalšími krajinami, budeme dôsledne pracovať v záujme posilnenia ústrednej koordinačnej úlohy OSN.

Som presvedčený, že konajúc spoločne urobíme svet stabilným a bezpečným, zabezpečíme podmienky pre rozvoj všetkých krajín a národov.

Ďakujem za pozornosť.

 

Videozáznam z vystúpenia Vladimíra Putina v OSN TU.

 

Пресс – релиз

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА

НА 70-й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

г. Нью-Йорк, 28 сентября 2015 г.

 

    Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!

70-летний юбилей Организации Объединённых Наций – хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о создании ООН принимались в нашей стране на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, и, будем объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события последних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.

Организация Объединённых Наций – структура, которой нет равных по легитимности, представительности и универсальности. Да, в адрес ООН раздаётся в последнее время немало критики. Якобы она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего между членами Совета Безопасности.

Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет существования организации. И право вето применялось всегда: им пользовались и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, а позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а её сила – в учёте разных мнений и точек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или не согласовываются, как говорят дипломаты: проходят или не проходят. И всякие действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу Организации Объединённых Наций, современному международному праву.

Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают что делать. А следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая зачастую, вместо того чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужное решение, только мешает, как у нас говорят, «путается под ногами». Пошли разговоры о том, что Организация в том виде, в котором она была создана, устарела, выполнила свою историческую миссию.

Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнёрами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного.

Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир, в котором вместо по‑настоящему независимых государств будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий. Ведь что такое государственный суверенитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства.

Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. В международном праве, в международных делах каждый термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь единообразное понимание и единообразно понимаемые критерии. Мы все разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем‑то раз и навсегда единственно правильной.

Всем нам не стоит забывать опыт прошлого. Мы, например, помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых «демократических» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чём говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого «Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом как‑нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозицией террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из многих стран, в том числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск Президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с «Исламским государством» и другими террористическими организациями реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно всё‑таки исходить из реалий.

Уважаемые коллеги! Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по‑настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество.

И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны. Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности.

Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.

Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока. Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна основываться на принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, новое великое горькое переселение народов и тяжёлый урок для всех нас, в том числе и для Европы.

Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путём восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём укрепления институтов власти там, где они ещё сохранились или воссоздаются, путём оказания всесторонней помощи – военной, экономической, материальной – попавшим в трудное положение странам и, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН. Всё, что делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нормами международного права, должно быть поддержано нашей Организацией, а всё, что противоречит Уставу ООН, – отвергнуто.

Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному правительству Сирии.

Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остаётся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь должна идти о формировании пространства равной и неделимой безопасности, безопасности не для избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная работа, но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег всё ещё, к сожалению, доминируют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО. Спрашивается: ради чего, если Варшавский блок прекратил своё существование, Советский Союз распался? А тем не менее НАТО не только остаётся, она ещё и расширяется, так же как её военные инфраструктуры.

Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьёзным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война.

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии.

Дамы и господа, не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического сотрудничества. Ещё недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем действовать на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход Устава ООН. Они не только преследуют политические цели, но и служат способом устранения конкурентов на рынке.

Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причём переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чём не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причём без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют на перспективы всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их в формате ООН, ВТО и «Группы двадцати». В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую интеграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера приведу наши планы по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициативой по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути». И по‑прежнему большие перспективы видим в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза.

Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы в результативности климатической конференции ООН, которая состоится в декабре в Париже. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов до 70‒75 процентов от уровня 1990 года.

Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты на вредные выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на какой‑то срок и снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально её не решим. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал.

Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума.

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открывая её, председатель подготовительной комиссии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой взгляд, очень ёмко сформулировал принципы, на которых должна строить свою деятельность ООН. Это добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух сотрудничества.

Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН.

Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим условия для развития всех государств и народов.

Благодарю вас за внимание.