Bratislava. 1. mája 2015: SLOVENSKO ZA MIER

02.05.2015 16:15

CHARTA 2015 - Sekretariát

    CHARTA 2015 ĎAKUJE.

    Ďakujeme všetkým občanom mieru, ktorí sa 1. mája 2015 na poludnie zúčastnili, pomohli organizačne, alebo vystúpili na našom mierovom zhromaždení „ZA MIER, proti NATO, militarizmu, fašizmu a vojne“ konanom pred prezidentským palácom v Bratislave.

    Mierové zhromaždenie sa konalo v symbolickom čase 1. mája v deň Sviatku práce, mieru a ľudskej dôstojnosti „o 5 minút 12“.

    Všetkým vyše 200 občanom mieru, signatárom a sympatizantom CHARTY 2015, ktorí sa podujatia zúčastnili, ďakujeme za účasť, našim signatárom Oľge Fábryovej, Štefanovi Fábrymu, Jalalovi Sulejmanovi ďakujeme za organizačnú pomoc, signatárom z Rožňavy, Košíc, Spišskej Novej Vsi za organizáciu cesty do Bratislavy, našim hosťom a vystupujúcim z mimoparlamentných strán, hnutí, občianskych zoskupení a mierovým aktivistom za vystúpenia a úžasnú podporu.

    Ďakujeme všetkým za spolupatričnosť, za to, že bez ohľadu na politickú príslušnosť a politické názory sme si našli cestu k sebe a pochopili sme, že MIER je najvyšším atribútom nášho súčasného života, že jeho ochrana a naše spoločné úsilie za jeho zachovanie nás môže len posilniť a spojiť.

    Námestím pred prezidentským palácom znela hymnická pieseň Svätá vojna, ktorá otriasla múrmi paláca i srdcami všetkých zúčastnených i okoloidúcich ako symbol nášho odporu proti VOJNE a ako naša nádej a viera, že k podobným udalostiam už nesmie dôjsť, že vojnu my spoločne už nedopustíme.

    SMRŤ VOJNE!
    NECH ŽIJE MIER.

 

Výber príspevkov, ktoré odzneli na zhromaždení:

  1. Mgr. Peter Nišponský - tajomník CHARTY 2015 -  Úvodné slovo:  Nisponsky_BA_01.05.2015.docx (41155)
  2. Mgr. Štefan Kalina - hovorca CHARTY 2015 - O CHARTE 2015: Kalina_BA_1.05.2015.docx (35195)
  3. PhDr. Jaroslav Kočiš - signatár CHARTY 2015 - Vyhlásenie účastníkov: Vyzva_1_05_15_BA.docx (37995)

 

Fotogaléria: Bratislava. 1. mája 2015: SLOVENSKO ZA MIER.