Bratislava. 1. mája 2015: SLOVENSKO ZA MIER.

04.04.2015 16:00

CHARTA 2015 - Sekretariát

     Pozývame Vás všetkých priatelia, všetkých tolerantných občanov Slovenska 1. mája 2015 o 11.55 hodine do Bratislavy, pred prezidentský palác. Uskutočníme tam spolu s vami, s občanmi mieru, s politickými stranami, mierovými a protivojnovými aktivistami, zástupcami cirkví, ale i ateistami, pracujúcimi i nezamestnanými, so všetkými slušnými občanmi z celého Slovenska mierovú manifestáciu.

Pozvali sme i predstaviteľov politického života, neparlamentných politických strán, predstaviteľov kultúry a vedy, ale aj veľvyslancov 7 krajín (Ruska, USA, Nemecka, Česka, Poľska, Rakúska, Maďarska), aby nám na námestie, pred prezidentský palác prišli vysvetliť, čo robia ich organizácie a ich krajiny pre udržanie mieru, pre to, aby sa nerozhorel požiar vojny a smrti.   

 

   Našim základným právom je ŽIŤ V MIERI.
   Našou ľudskou povinnosťou je ZABRÁNIŤ VOJNE.

 

    Mraky sa sťahujú a 70. rokov tlejúcu pahrebu fašizmu, nacizmu a vojny rozdúchavajú nikdy nenasýtení, nezodpovední oligarchovia, manipulátori a politici v záujme nadnárodného globalizovaného kapitálu, v záujme ovládnutia svetových surovinových zdrojov, v záujme peňazí, majetkov a ziskov.

   Systematicky a cieľavedome nás rozdeľujú, vyrábajú pre nás nepriateľov z Ruska, z Islamu, z komunistov, Cigánov, Maďarov.... zo všetkých občanov, ktorí nezdieľajú a nepodporujú záujmy súčasných "pánov sveta".
    To je cesta, ktorá vedie k fašizácii spoločnosti a k VOJNE.
   My túto cestu odmietame! Ako jedinú efektívnu a správnu možnosť obrany - zvrátenia vývoja preferujeme spojenie a spoluprácu všetkých skutočne demokratických antifašistických síl bez rozdielu svetonázoru, politického presvedčenia, rasy, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia....bez akéhokoľvek rozdielu.
    Situácia nás núti k tomu, že už musíme začať s aktívnym úsilím o MIER, za zjednotenie a spoluprácu všetkých mierových síl. 
    Usilujeme oň tu a teraz. Na celom Slovensku v mestách a obciach, aktivizujeme občanov mieru a preberáme ich z pasivity a apatie. Máme jasný cieľ: Udržať MIER a zabrániť vojne.

Informáciu o udalosti nájdete aj na Facebooku TU. Prihláste sa k účasti.

 

Pozvánky nasledujúceho znenia obdržali od CHARTY 2015 zastupiteľské úrady nasledujúcich krajín na Slovensku:

Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

    VEC: Žiadosť o verejné vysvetlenie mierových aktivít politiky Vašej krajiny občanom Slovenska.

    Vážený pán veľvyslanec,

občianska vojna u nášho bezprostredného suseda, na Ukrajine, napäté a stále sa zostrujúce medzinárodno-politické vzťahy medzi USA a krajinami Európskej únie na jednej strane a Ruskou federáciou a jej spojencami na strane druhej, vojenské aktivity USA, členov NATO, ale i Ruska, militarizácia Európy a stupňujúca sa vojnová propaganda, majú za následok hlboké znepokojenie občanov Slovenska z ohrozovania mieru a z možného vzniku rozsiahleho vojnového konfliktu v Európe, teda i v našej krajine.

    V dôsledku netransparentnej informačnej politiky politických predstaviteľov Slovenska a jednostrannosti médií sme my, občania Slovenska informačne dezorientovaní, čo stupňuje naše obavy z možného vzniku vojny.
My, občania Slovenskej republiky si neželáme ďalšie stupňovanie napätia, ani zlé vzťahy so susedmi, ani militarizáciu Slovenska či pobyty cudzích armád na našom území. My si želáme mierový rozvoj našej krajiny, Európy a sveta, želáme si priateľstvo, vzájomne výhodnú spoluprácu občanov, krajín a spoločenstiev.

    Pre tieto obavy z ohrozenia mieru a možného vzniku vojny prebiehajú v súčasnosti po celom území Slovenska mierové zhromaždenia občanov organizované mierovými a protivojnovými združeniami a aktivistami.
Jedno z týchto mierových zhromaždení organizuje mierová občianska iniciatíva CHARTA 2015 dňa 1. mája 2015 o 12.oo hodine na Hodžovom námestí, pred prezidentským palácom v Bratislave. Zhromaždenia sa zúčastnia stovky občanov Slovenska, želajúcich si udržanie mieru a odmietajúcich vojnu.

    Dovoľte nám, Vaša excelencia, aby sme Vás osobne, alebo Vami povereného kompetentného reprezentanta Vašej krajiny pozvali na toto mierové zhromaždenie. Prosíme, aby ste zúčastneným občanom Slovenska verejne, na námestí vysvetlili, čo konkrétne robí a čo v budúcnosti urobí Vaša krajina pre udržanie mieru a zabránenie možného vzniku vojny.

Vysvetlenie z Vašich úst, ako priameho najkompetentnejšieho reprezentanta Vašej krajiny na Slovensku, pokiaľ bude skutočne ústretové mieru a odmietavé vojne, občania prijmú s porozumením a s dôverou, čím môžete získať náklonnosť a priazeň značného počtu občanov Slovenska k Vašej krajine.

    Srdečne Vás pozývame na naše mierové zhromaždenie. 
    Vaša účasť i vystúpenie pred občanmi bude pre nás cťou.
    Ďakujeme Vám za pozornosť i za ústretovosť.

    Sekretariát CHARTY 2015

    Možno sa nájdu niektorí odvážni z nich, i keď to nie je obvyklý postup práce zastupiteľských úradov na území krajiny v ktorej hosťujú, že prídu medzi nás, občanov mieru 1. mája 2015 pred prezidentský palác do Bratislavy a vysvetlia nám, ako sa ich krajiny podieľajú konkrétne na zachovaní a udržaní mieru a na odvracaní napätia a hroziacej vojny.

    Necháme sa prekvapiť.