Bratislava Slavín - 70. výročie oslobodenia mesta Červenou armádou

05.04.2015 17:11

CHARTA 2015 - Sekretariát

    SLAVÍN DNES

    CHARTA 2015 dnes na Slavíne nechýbala. A bolo nás riadne vidieť i počuť! 
    Vyše 150 signatárov CHARTY 2015 za podpory a v spolupráci s desiatkami a stovkami priaznivcov mieru a odporcov vojny z partnerských politických subjektov a mierových aktivistov sa zúčastnilo oslavy 70. výročia oslobodenia Bratislavy na bratislavskom Slavíne.
Hlasno sme odsúdili správanie prezidenta Kisku (niektorí ho riadne i vypískali) a srdečne sme potleskom a skandovaním "Rossija" a "Spasibo" privítali ministra zahraničných vecí Ruskej federácie pána Sergeja Lavrova. 
    Odsúdili sme vojnové štvanie, militarizáciu krajiny, prítomnosť vojsk NATO na území Slovenska a účasť Slovenska v tejto zločineckej organizácii.

    Vzdali sme úctu a pietu osloboditeľom, vojakom Červenej armády a všetkým, ktorí sa podieľali na oslobodzovaní nášho hlavného mesta a našej krajiny od fašizmu a nacizmu.

    Deň 70. výročia oslobodenia na Slavíne bol krásny.
  Ukázal jednotu a bratstvo, ale i akčnosť a aktivitu všetkých zúčastnených občanov mieru na Slovensku bez ohľadu na ich politické presvedčenie, národnosť, vyznanie, rasu......... bez akéhokoľvek rozdielu.
    V mene CHARTY 2015 Vám všetkým priatelia, ktorí ste sa zúčastnili tejto prekrásnej mierovej akcie a prejavu vďaky našim osloboditeľom ďakujeme.
 

    Vaša CHARTA 2015.

 

Fotogaléria: Bratislava Slavín - 70. výročie oslobodenia mesta Červenou armádou