Brífing na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike 27.11.2015

02.12.2015 07:43

CHARTA 2015 - Sekretariát

Brífing na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike 27.11.2015

PRIORITY ZAHRANIČNEJ POLITIKY RUSKEJ FEDERÁCIE V SÚVISLOSTI SO SITUÁCIOU V SÝRII.

 

Na snímkach vľavo – starší radca Veľvyslanectva Dmitrij Kovaľkov, vpravo -  Tlačový atašé ruského veľvyslanectva Alexej Kulagin

 

Tlačový atašé ruského veľvyslanectva Alexej Kulagin:

 

«Dobrý deň.

Drahí priatelia, na tomto brífingu máme v úmysle poukázať na niektoré dôležité udalosti v oblasti zahraničnej politiky Ruskej federácie v súvislosti s vývojom situácie v Sýrii a rastúcu hrozbu medzinárodného terorizmu. Na záver, ak budete mať otázky, skúsime na nich odpovedať, ale dnešnú akciu by som rád začal vyhlásením v súvislosti s pádom lietadla Airbus-321 ruskej leteckej spoločnosti Kogalymavia v Egypte 31. októbra, ktorého príčinou bol teroristický čin.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike vyjadruje svoje úprimné poďakovanie oficiálnym slovenským úradom, verejným organizáciám,  občanom Slovenskej republiky, zahraničným predstaviteľom – a všetkým, ktorí vyjadrili svoju sústrasť ruskému ľudu, rodinám a blízkym obetí ruského leteckého nešťastia.

Dnes silnejúca hrozba terorizmu zo strany ISIL nadobúda globálne rozmery. Terorizmus nemá hranice, nemá  štátnu príslušnosť ani vierovyznanie. Likvidovanie hrozby takéhoto rozsahu si vyžaduje stmelenie úsilí medzinárodného spoločenstva. Je to všeobecná prioritná úloha, bezodkladné riešenie ktorej je nevyhnutné pre prežitie ľudskej civilizácie.

Z našej strany vyjadrujeme sústrasť vládam, národom, rodinám a blízkym obetí teroristických útokov v iných krajinách.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska menom prezidenta Ruskej federácie  Vladimíra Putina už informovalo všetkých medzinárodných partnerov, že ruské príslušné orgány dôkladne pracujú na hľadaní páchateľov. Táto práca                                                                           potrvá dovtedy, kým všetci zúčastnení na tomto zločine nebudú identifikovaní, dolapení a postavení pred súd, nech by boli kdekoľvek. V tejto súvislosti Ruská federácia apeluje na všetky štáty, organizácie a jednotlivcov, všetkých priateľov a partnerov s výzvou o pomoc v tejto práci, aby vinníci boli náležite potrestaní a už aby sa  ďalšie podobné tragédie neopakovali.

Vítame zvýšenie povedomia všetkých našich partnerov o nutnosti spojenia a zosúladenia úsilí medzinárodného spoločenstva na potlačenie globálnej teroristickej hrozby.

Krátko o situácii v Sýrii.

Posledné obdobie vývoja situácie v Sýrii a okolo nej prebiehalo v znamení intenzívnej diplomatickej činnosti, ústredným bodom ktorej bolo druhé zasadnutie ministrov medzinárodnej Skupiny pre Sýriu 14. novembra vo Viedni.

Dva Viedenské stretnutia skončili dosiahnutím zhody o nasledujúcom. Po prvé, politický proces musí byť vedený samotnými Sýrčanmi - iba samotní Sýrčania môžu určovať osud svojej krajiny, vrátane osudu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Po druhé, aby sa zabezpečilo začatie tohto procesu je nutné čo najskôr zvolať rokovanie pod záštitou OSN medzi sýrskou vládou a opozíciou, a za týmto účelom určiť konečne, kto by mohol zastupovať opozíciu v rámci spoločnej delegácie. Po tretie, dohodlo sa na nutnosti jednotného vnímania teroristických organizácií, vypracovaní všeobecného zoznamu. Kým neexistuje takýto jednotný zoznam teroristických organizácií, pokračovať Viedenský proces je zložité. Rusko nikdy nepozastavilo svoje úsilia o postup politického procesu a to počnúc prijatím z našej iniciatívy Ženevského komuniké z 30. júna 2012.

Myslíme týmto zvýšenie úsilia o implementáciu Viedenských dohôd, ktoré, podľa nášho názoru, poskytujú príležitosť aby sa v blízkej budúcnosti začali vnútorné sýrske rokovania v záujme politického urovnania Sýrskej krízy.

Pokračujeme naše úsilie nasmerované nielen na hľadanie rozuzlenia pre politické urovnanie sýrskej krízy, ale tiež veľmi intenzívne, a to aj v rámci Viedenského procesu, konkrétne na „poli“ OSN, usilujeme o konsolidovanie protiteroristických akcií svetového spoločenstva v boji proti Islamskému štátu a ďalším predstaviteľom a organizáciám, ktoré tvoria medzinárodné teroristické bunky.

Teraz prejdeme k najnovším udalostiam.

24. novembra došlo k tragickej udalosti. Vo vzdušnom priestore nad územím Sýrie bolo zostrelené ruské lietadlo SU-24, ktoré spĺňalo protiteroristickú misiu na území Sýrie, a ktoré sa snažilo zachrániť nás všetkých pred teroristami. V dôsledku došlo k obetiam medzi ruských letcov. Ruské lietadlo zostrelila turecká stíhačka.

25. novembra ruský minister zahraničia Sergej Lavrov mal telefonický rozhovor s ministrom zahraničných vecí Turecka pánom Cavusoglu.

Turecký minister zahraničia začal tým, že vyjadril poľutovanie k smrti ruských vojakov. Ale zároveň sa snažil ospravedlniť akcie tureckého letectva s tým, že ruské lietadlo aj napriek opakovaným varovaniam, porušilo turecký vzdušný priestor, a v dôsledku toho na celých 17 sekúnd predsa len vlietol do vzdušného priestoru Tureckej republiky.

Máme vážne pochybnosti o tom, že to bol náhodný incident, naviac,  máme dostatok informácií ktoré potvrdzujú, že sa jednalo o plánovaný akt. To je veľmi podobné na vopred pripravenú plánovanú provokáciu.

Podľa najnovších informácií v tejto oblasti je, medzi iným, dislokovaná infraštruktúra ozbrojencov, vrátane skladov so zbraňami a strelivom, a riadiacich centier. Nenaznačuje taký zvýšený záujem Turecka o tento región snahy ochrániť túto infraštruktúru a zabrániť jej zničeniu? Na túto otázku nám tureckí kolegovia neodpovedali.

Radi by sme ešte raz zdôraznili, že naše údaje  objektívnej kontroly, ako sme opakovane uviedli, jasne ukazujú, že ruské lietadlo bolo v sýrskom vzdušnom priestore, kde bolo zostrelené, a spadlo 4 km od tureckých hraníc.

Sme presvedčení, že priateľské vzťahy medzi ruským a tureckým národom nie sú závislé na konaní niektorých politikov, ale v súčasnej fáze našich vzťahov tie dohody, ktoré sme uzavreli s tureckou vládou, sme nútení, podľa slov ruského prezidenta Vladimíra Putina, vážne prehodnotiť a znovu premyslieť s ohľadom na útok, ktorý bol vykonaný na naše lietadlo.

Rôzne masmédiá často uvažujú, či sa Rusko nechystá k vojne s Tureckom v súvislosti so spomenutou skutočnosťou. Naša odpoveď znie: bojovať s Tureckom sa nechystáme.  Postoj k tureckému národu sa nezmenil. Nemáme v úmysle podnikať kroky, ktoré by umelo provokovali vzájomné odcudzenie národov našich krajín. Máme len otázky týkajúce sa konania súčasného tureckého vedenia. Vždy sme sa snažili vyvíjať praktické, pragmatické vzťahy s našimi tureckými susedmi, a to v súvislosti so sýrskou krízou, najmä v čase, keď sme začali našu operáciu vzdušných a kozmických síl v Sýrskej arabskej republike a to na žiadosť oficiálneho Damasku.

Tiež sa nás často pýtajú o dôvodoch, pre ktoré našim občanom neodporúčame návštevy Turecka. Chceme zdôrazniť, že to nie je žiadny druh pomsty. Sme veľmi objektívne posúdili prítomnosť teroristických hrozieb v Turecku. Tieto odporúčania sú postavené na základe objektívnej a komplexnej analýzy situácie.

Udalosť spred troch dní vo vzdušnom priestore Sýrie je v  rozpore so zdravým rozumom a medzinárodným právom. Ruské vojenské lietadlo  SU-24 bolo zostrelené nad sýrskym územím. Doteraz sme nepočuli žiadne zrozumiteľné ospravedlnenie zo strany najvyššej politickej úrovne Turecka, žiadne návrhy na náhradu ujmu a škody, nejaký prísľub k potrestaniu páchateľov trestného činu. Zdá sa, že turecká vláda zámerne smeruje rusko-turecké vzťahy do slepej uličky- ľutujeme to.

V kontexte rastúcej hrozby medzinárodného terorizmu a začiatku rokovania o spoločných protiteroristických aktivitách, sú pre nás  nevysvetliteľné zradné údery do chrbta od tých, koho sme vnímali ako partnerov a spojencov v boji proti terorizmu. Takým spôsobom Turecko prekročilo hranice povoleného.

Pár slov o reakcii NATO k tomuto incidentu.

Vyhlásenie Generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, sme vnímali ako trochu vynútené, a celkove zdalo sa, že zahaľuje postup tureckej strany.  Vieme, že bola veľmi živá diskusia. Turecku za útok na ruské lietadlo sa uštedrilo aj odsudzujúce hodnotenie. Vieme tiež, že vyhlásenie generálneho tajomníka Aliancie nebolo doslova odsúhlasené všetkými. Zdá sa, že urobil tak na vlastnú zodpovednosť. Obzvlášť si všimnime jeho vetu, všeobecný význam ktorej spočíva v tom, že prípad dodatočne zdôrazňuje potrebu nasadenia opatrení v súvislosti s nebezpečným priblížením ruskej vojenskej infraštruktúry k hraniciam NATO.  Pre každého vzdelaného človeka tu do oči bije pokrytecké pozadie tohto vyhlásenia.

Teraz  niekoľko všeobecných slov o jednom z najnebezpečnejších javov súčasnosti - medzinárodnom terorizme.

Len kolektívne, zodpovedné, zamerané na porozumenie a spoluprácu úsilie je požadované  najmä v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii, keď sme všetci nútení čeliť bezprecedentnej svojím rozsahom a povahou výzvam a hrozbám. Tieto hrozby sú späté najmä s hrôzou, s barbarskými krvavými zločinmi teroristov.

Pre lepšie pochopenie rozsahu a nebezpečenstva medzinárodného terorizmu pripomeňme si niektoré čísla. Skúsime si predstaviť. Za 10 rokov svet postihlo viac ako 100 tisíc teroristických aktov, obeťami ktorých boli ľudia rôznych národností a náboženstiev. Rukami extrémistických teroristických skupín iba v roku 2014 bolo zabitých viac ako 32 tisíc ľudí zo 67 krajín.

Pozícia Ruska voči terorizmu bola vždy dôsledná, pevná a jasná: proti tomuto zlu treba bojovať nekompromisne a dôsledne. Sme presvedčení, že akýkoľvek pokus ospravedlniť terorizmus, napomáhanie teroristom by sa malo fakticky hodnotiť ako spoluúčasť v terore, spoluvina na zločinoch.

Najmä pasivita niektorých krajín, a často aj priame napomáhanie terorizmu, v skutočnosti aj spôsobili vznik hrôzostrašného fenoménu - takzvaného Islamského štátu. Teroristi a ich ilegálne obchodovanie s ropou, ľudskými bytosťami, drogami, zbraňami, umeleckými dielami nielen kryli a sú naďalej zatajované, ale niektorí ľudia aj naďalej zarábajú, a zarábajú stovky miliónov a miliardy dolárov.

Žiada sa uveriť,  že po teroristickom útoku na ruské civilné lietadlo v Egypte, tragických udalostiach vo Francúzsku, brutálnych masakroch v Libanone, Nigérii, Mali konečne príde pochopenie nutnosti zjednotenia síl medzinárodného spoločenstva v boji proti terorizmu.

Dúfame, že vznikne skutočne široká medzinárodná protiteroristická koalícia, ktorá bude postupovať ako zjednotená mohutná sila a najmä podporí akcie ruskej armády, ktorá vykonáva úspešné zásahy proti teroristickým skupinám a štruktúram v Sýrii.

Na zaver by som chcel vás informovať že tento týždeň sa uskutočnila návšteva na Slovensko členkine Rady federácie RF, zástupkyne riaditeľa skupiny priateľstva so SR pani Eleny Perminovej, ktorá počas stretnutia s poslancami NR SR odovzdala svojim slovenským kolegom Výzvu Rady federácie RF parlamentom zahraničných štátov a parlamentným organizáciám v súvislosti s potrebou podnikania spoločných aktivít na boj proti medzinárodnému terorizmu. Tento doklad bol prijatý v Moskve 18. novembra roku 2015.

Ďakujeme za pozornosť.“

 

D.Kovaľkov odpovedal na otázky novinárov.

Брифинг Посольства России в Словакии

27 ноября 2015 г.

 

ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СИРИИ

 

На фотографиях слева – старший советник Посольства Дмитрий Ковальков, справа – пресс-атташе Посольства Алексей Кулагин

 

 

Пресс-атташе Алексей Кулагин:

 

«Добрый день.

Дорогие друзья, в ходе этого брифинга мы планируем осветить некоторые актуальные аспекты из области внешней политики Российской Федерации, связанные с развитием ситуации в Сирии и нарастающей угрозой международного терроризма. В конце, если у вас будут какие-то вопросы, постараемся на них ответить, но начать сегодняшнее мероприятие хотелось бы с заявления, которое связано с крушением самолета Аэробус-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в Египте 31 октября, произошедшего в результате террористического акта.

Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике выражает искреннюю благодарность официальным властям Словакии, общественным организациям, словацким гражданам, иностранным представителям – всем, кто выразил свои соболезнования народу России, семьям и близким пострадавших в результате крушения российского самолета в Египте 31.

В наши дни возросшая угроза со стороны террористов ИГИЛ приобрела глобальный характер. Терроризм не имеет ни границ, ни национальности, ни религии. Ликвидация угрозы такого масштаба требует сплочения усилий международного сообщества. Это – приоритетная общая задача, немедленное решение которой необходимо для выживания человеческой цивилизации.

Со своей стороны, выражаем соболезнования правительствам, народам, семьям и близким пострадавших от действий террористов в других странах.

Министерство иностранных дел России по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина уже оповестило всех зарубежных партнеров о том, что российские компетентные органы самым тщательным образом работают над поиском преступников. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока все причастные к преступлению не будут выявлены, найдены и привлечены к ответственности, где бы они ни находились. В данной связи Российская Федерация также обращается ко всем государствам, организациям и лицам, ко всем друзьям и партнерам с призывом помочь в этой работе, с тем чтобы виновные понесли соответствующее наказание, а подобные трагедии впредь не повторялись.

Приветствуем возросшее понимание всеми нашими партнерами необходимости сплотить усилия международного сообщества для подавления глобальной террористической угрозы.

Коротко о ситуации в Сирии.

Последний период развития ситуации в Сирии и вокруг нее был отмечен интенсивной дипломатической активностью, в центре которой находилась вторая министерская встреча международной «Группы поддержки Сирии» 14 ноября в Вене.

Две венские встречи закончились тем, что договорились о следующем. Во-первых, политический процесс должен вестись самими сирийцами – только сами сирийцы могут определять судьбу своей страны, включая судьбу Президента Сирии Б.Асада. Во-вторых, для того, чтобы этот процесс пошел, нужно как можно скорее созвать переговоры между оппозицией и Правительством Сирии под эгидой ООН, а для этого определить, наконец, кто же может представлять оппозицию в рамках единой сводной делегации. В-третьих, договорились о необходимости выработать общее видение террористических организаций, составить общий список. Пока не будет единого списка террористических организаций, пока не будет единого списка оппозиционной делегации, продолжать Венский процесс очень трудно. Россия никогда не приостанавливала своих усилий продвигать политический процесс, начиная с принятия по нашей инициативе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года.

Имеем в виду активизировать усилия по реализации достигнутых в Вене договоренностей, которые, на наш взгляд, предоставляют возможность уже в скором времени наладить межсирийский переговорный процесс в интересах политического урегулирования кризиса в Сирии.

Мы продолжаем наши усилия не только по поиску развязок в политическом урегулировании сирийского кризиса, а также очень интенсивно, в том числе, в рамках Венского процесса, но и, в частности, на «площадке» ООН, занимаемся вопросом консолидации контртеррористических усилий всего мира в борьбе с «Исламским государством» и другими представителями и организациями, которые являются международными террористическими ячейками.

Теперь перейдём к последним событиям.

24 ноября произошло трагическое событие. В небе над территорией Сирии был сбит российский самолёт СУ-24, который выполнял на сирийской территории антитеррористические задачи, защищая всех нас от международного терроризма. В результате трагически погибли люди – российские граждане, российские военнослужащие. Российский самолёт был сбит турецким истребителем.

25 ноября министр иностранных дел России С.Лавров беседовал по телефону с Министром иностранных дел Турции господином Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу начал с того, что принес, как он подчеркнул, искренние соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, но одновременно пытался оправдывать действия ВВС Турции тем, что самолет, несмотря на многократные предупреждения, нарушал турецкое воздушное пространство, и в итоге на целых 17 секунд все-таки залетел в воздушное пространство Турецкой Республики.

У нас серьезные сомнения в том, что это был непреднамеренный акт, а вернее, у нас достаточно информации, которая подтверждает, что это был спланированный акт. Это очень похоже на заранее подготовленную провокацию.

По последней информации, в этом районе, в том числе, расположена и инфраструктура боевиков, включая склады с вооружением и боеприпасами и командные центры. Не означает ли такое внимание Турции к этому району стремления оградить эту инфраструктуру и не допустить ее уничтожения. На этот вопрос мы также не получил ответа от турецких коллег.

Хотим еще раз подчеркнуть, что наши данные объективного контроля, как мы уже неоднократно заявляли, четко говорят о том, что самолет находился в сирийском воздушном пространстве, где и был сбит, и упал в 4 км от турецкой границы.

Мы убеждены, что дружеские отношения между российским и турецким народами не зависят от действий тех или иных политиков, но то, что касается нынешней стадии наших отношений, тех соглашений, которые мы заключали с турецким правительством, как сказал Президент России В.В.Путин, мы будем серьезно переоценивать и переосмысливать под углом нападения, которое было осуществлено на наш самолет.

В разных средствах массовой информации часто задавали вопрос, не собирается ли Россия в связи с упомянутыми событиями воевать с Турцией. Наш ответ звучит так: воевать с Турцией мы не собираемся. Отношение к турецкому народу у нас не изменилось. Мы не планируем предпринимать действий, которые будут искусственно создавать отчуждение между народами наших стран. У нас лишь возникают вопросы к действиям нынешнего турецкого руководства. Мы всегда стремились наладить практические, прагматичные отношения с нашими турецкими соседями, в т.ч. в контексте сирийского кризиса, и, особенно, когда мы начали операцию Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике по просьбе официального Дамаска.

Также нам часто задают вопрос о причинах рекомендации нашим гражданам не посещать Турцию. Хотим подчеркнуть, что это не какая-то месть. Мы весьма объективно оценили наличие террористических угроз в Турции. Эта рекомендация сделана на основе объективного и всестороннего анализа ситуации.

То, что произошло три дня назад в небе над Сирией, противоречит здравому смыслу и международному праву. Российский самолёт СУ-24 был сбит над сирийской территорией. При этом до сих пор мы не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещания наказать преступников за содеянное преступление. Создаётся впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик, – мы сожалеем об этом.

В условиях возросшей угрозы со стороны международного терроризма и начала переговорных процессов о совместной антитеррористической деятельности мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнёров и союзников по антитеррористической борьбе.

В результате подорваны долгие добрососедские отношения между Россией и Турцией, в том числе в экономике и гуманитарной сфере. Этот ущерб будет трудно восполнить. Его прямым следствием может стать отказ от целого ряда важных совместных проектов и потеря турецкими компаниями своих позиций на российском рынке.

Пару слов о реакции НАТО на этот инцидент.

Заявление, которое сделал Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг, нам показалось немножко вымученным и, по большому счету, покрывающим то, что произошло с турецкой стороны. Нам известно, что была очень оживленная дискуссия. В адрес Турции за нападение на российский самолет высказывались и осуждающие оценки. Мы также знаем, что заявление, которое сделал Генсекретарь Альянса, не было дословно согласовано со всеми. Он как бы взял на себя ответственность. Особенно стоит обратить внимание на его фразу, общий смысл которой заключался в том, что произошедшее лишний раз подчеркивает необходимость принятия мер в контексте опасного приближения российской военной инфраструктуры к границам НАТО. При этом любому образованному человеку очевидно и понятно, какая лицемерная подоплека скрывается под этим заявлением.

Теперь несколько общих слов об одном из опасных явлений современности – международном терроризме.

Только коллективные, ответственные, нацеленные на взаимопонимание и сотрудничество усилия особенно востребованы в нынешней сложной международной ситуации, когда все мы сталкиваемся с беспрецедентными по своему масштабу и характеру вызовами и угрозами. Эти угрозы, прежде всего, связаны с террором, с его варварскими коварными преступлениями.

Чтобы лучше понять масштабы и опасность международной террористической деятельности, давайте поговорим о цифрах. Попробуйте себе представить. За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч террористических актов, их жертвами стали люди самых разных национальностей и вероисповедания. От рук экстремистских террористических группировок только в 2014 году погибло свыше 32 тысяч человек из 67 стран мира.

Позиция России в отношении терроризма всегда была последовательной, твёрдой и ясной: с этим злом нужно бороться бескомпромиссно и последовательно. Считаем, что любые попытки оправдать терроризм, пособничать террористам должны рассматриваться фактически как соучастие в терроре, соучастие в преступлениях.

Именно пассивность ряда стран, а зачастую и непосредственное пособничество терроризму, собственно, и привело к возникновению кошмарного феномена так называемого «Исламского государства». Террористов, их незаконную торговлю нефтью, людьми, наркотиками, произведениями искусства и оружием не только покрывали и покрывают, но на этом кое‑кто продолжает зарабатывать, причём зарабатывать сотни миллионов и миллиарды долларов.

Хотелось бы надеяться, что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали придёт наконец понимание необходимости объединения усилий всего международного сообщества в борьбе с террором.

Рассчитываем, что будет сформирована действительно широкая международная антитеррористическая коалиция, которая выступит скоординировано, как единая мощная сила, и, в частности, поддержит действия российских военных, осуществляющих успешные операции против террористических группировок и структур в Сирии.

 О визите президента Фрацнии Ф.Олланда в Москву.

Вчера в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Французской Республики Франсуа Олландом, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы противодействия международному терроризму, а также ряд других актуальных тем. Кроме того, Владимир Путин и Франсуа Олланд обменялись мнениями по всему комплексу двусторонних отношений.

Варварская атака на российский авиалайнер в небе над Синаем, страшные события в Париже, теракты в Ливане, Нигерии, Мали привели к массовой гибели людей, в том числе сотен граждан России и Франции. Это наша общая трагедия и мы едины в своем намерении найти и покарать преступников.

Уже усилена воздушная операция Вооруженных Сил России против террористов в Сирии, наши военные действия эффективны, боевики так называемого Исламского государства и других радикальных групп несут серьезные потери. Нарушена система управления и военная инфраструктура экстремистов, существенно подорвана их финансовая база, в первую очередь имею в виду контрабанду нефти, которая приносила террористам и их спонсорам баснословную прибыль.

Россия и Франция знают, что такое дух союзничества, так было не один раз в нашей истории. Вчера были достигнуты договоренности усилить нашу совместную работу на антитеррористическом треке, улучшить обмен оперативной информацией в борьбе с терроризмом, наладить конструктивную работу наших военных специалистов, с тем чтобы избежать дублирования и инцидентов, а наоборот, сконцентрировать наши усилия, с тем чтобы сделать нашу работу более эффективной в борьбе с террором, избежать каких бы то ни было ударов по тем территориям и тем вооружённым формированиям, которые сами готовы бороться с террором.

Убеждены, что искоренение терроризма в Сирии создаст необходимые условия для достижения окончательного и долгосрочного урегулирования внутрисирийского кризиса.

На днях Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию 2249 по противодействию террористической угрозе на Ближнем Востоке. По предложению Российской Федерации, в ней четко подтверждено, что фундаментом борьбы с терроризмом является Устав ООН. Очень важно, что в резолюции содержатся ссылки на документы, принятые Международной группой поддержки Сирии 30 октября и 14 ноября с.г.

В заключение хотел бы добавить, что на этой неделе состоялся визит в Словакию члена Совета Федерации России, заместителя руководителя группы дружбы со Словакией Елены Перминовой. В ходе встречи в Национальном Совете Словакии г-жа Перминова передала словацким парламентариям Обращение Совета Федерации к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с необходимостью объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, которое было подготовлено в Москве на заседании членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

Спасибо за внимание.»

 

    *  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.