Brigáda nesmrteľných hrdinov Slovenska

21.07.2015 05:45

CHARTA 2015

POZÝVAME VÁS

do Banskej Bystrice dňa 29. augusta 2015, kde od 10.00 hodiny pri príležitosti osláv 71. výročia Slovenského národného povstania si pochodom spoločne uctíme našich nesmrteľných hrdinov Slovenska. Od Vás, ako účastníkov stretnutia požadujeme iba jedno. Prísť s fotografiou a menom resp. iba s menom svojho príslušníka " Brigády nesmrteľných" do Banskej Bystrice. 

BRIGÁDA NESMRTEĽNÝCH

POCHOD NESMRTEĽNÝCH HRDINOV SLOVENSKA

 

    Oslavy 70.výročia víťazstva nad fašizmom v II. Svetovej vojne v nás zanechali mimoriadne silné emócie, plné spomienok a úcty k padlým v boji za slobodu, zanechali v nás eufóriu víťazstva, hrdosť a spolupatričnosť s našimi osloboditeľmi. Silný dojem z MOSKVY nás inšpiroval, pretože aj my na Slovensku máme takmer v každej rodine   hrdinov, na ktorých si spomíname a ktorí doteraz žijú v našich pamätiach. Je však aj veľa hrdinov z dedín a osád, hrdinov z lazov a miest, ktorí zaujali svoje historické miesto v boji proti fašizmu a pomaly upadajú do zabudnutia. Aj im patrí nesmrteľnosť hrdinov. Vzdajme im česť a slávu, ktorú si zaslúžia. Kultivujme spoločne česť a slávu každého žijúceho i padlého hrdinu. Nedopusťme, aby sa zabudlo na ich hrdinstvo a hrdo nesme odkaz všetkých bojovníkov proti fašizmu. Nikto a nič nesmie byť zabudnuté! Vyzývame všetkých pamätníkov, potomkov hrdinov, ich synov, dcéry, vnukov a vnučky i pravnukov, aby s hrdosťou niesli obrazy a mená svojich blízkych nielen v  srdciach ale aj na verejnosti ako príklad hrdinstva pre súčasné aj budúce generácie.

 

 

CHARTA 2015 organizuje a pozýva Vás na slávnostný pochod:

BRIGÁDA NESMRTEĽNÝCH

POCHOD NESMRTEĽNÝCH HRDINOV SLOVENSKA

 

    Pri príležitosti osláv 71.výročia Slovenského národného povstania a pri príležitosti budúcich osláv Víťazstva nad fašizmom a oslobodenia si tak uctíme pamiatku tých, ktorí svojou občianskou statočnosťou ukázali, ako je dôležité chrániť rodiny a vlasť pred fašizmom.

Preto vyzývame všetky rodiny v ktorých títo hrdinovia žijú a žili, všetky občianske združenia, všetky vládne i nevládne organizácie, vyzývame všetkých primátorov miest a starostov obcí, všetky politické strany, všetky vojenské historické ústavy, všetky múzeá, všetky organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov:

Vyhľadajte známych i neznámych hrdinov SNP, II. svetovej vojny, vyhľadajte veľkých i malých, ale aj tých najmenších hrdinov, ktorí podali pohár vody a krajec chleba v SNP, pri oslobodzovaní, všetkých čo položili život,  vyhľadajte a dajte nám vedieť o nich, vyhľadajte dobové fotografie, portréty, napíšte ich životné príbehy a pošlite ich na sekretariát  CHARTY 2015. Našou povinnosťou je NEZABUDNÚŤ na HRDINOV !

    Pomôžte nám organizovať v dedinách i mestách miestne pochody, ktoré sa napokon zlejú v jeden veľký pochod BRIGÁDY NESMRTEĽNÝCH.

    Vaša CHARTA 2015

 

    Pre Vašu informáciu:

   Do " Brigády nesmrteľných " môžu vstúpiť a zaregistrovať svojich príbuzných a známych z obdobia 2. svetovej vojny fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky, rovnako ako právnické osoby zaregistrované v SR. Členom " Brigády nesmrteľných" sa môže stať každý, kto zdieľa antifašistické názory bez ohľadu na vierovyznanie, národnosť, politické a iné názory s výnimkou nositeľov krajne nacionalistických, rasistických a fašistických názorov.

    Môžete vstúpiť a zaregistrovať svojich blízkych do "Brigády nesmrteľných" pomocou dotazníka.

    Ďakujeme Vám.

 

Dotazník k registrácii príslušníka "Brigády nesmrteľných"