CHARTA 2015 - V predvečer 1. mája

28.04.2015 06:04

RSDr. Ing. Ivan Krajčírik, predseda občianskeho združenia CHARTA 2015

 

V predvečer 1.mája chcem povedať:

 
    Posunuli sme sa do 21.storočia a vznikajú nové filozofické, politické a ekonomické termíny. Svet sa prudko mení a niekto nám tu siaha na podstatu človečenstva - na život - na dôstojný život. A život vo svojej podstate nie je ani dobrý, ani zlý...život je len jeden a je u každého jedinečný... a práve život je to podstatné čo je v ohrození...tak ako napísal Štefan Kalina, že rozlišuje..."Patriotizmus, nacionalizmus, nacionálny šovinizmus, fašizmus..." sa prejavujú v činoch. 

    Ale aj " život sa ale prejavuje cez činy jednotlivca a pokiaľ sú činy človeka tvorivé, život podporujúce, život rozvíjajúce, život ochraňujúce, život sláviace, život darujúce... sú v súlade s poslaním človeka na zemi - "plodiť a tvoriť"... preto sme tu. A aj na definovanie tried sa nemôžeme pozerať tak ako v 19.storočí...ale podstata zostáva... "ten kto tvorí hodnoty"...."ten kto borí hodnoty"....preto sme v CHARTE 2015 nanovo definovali fašizmus a dá sa z toho vyčítať a triedny prístup.

    Fašizmus je:
1. Vedomé odopieranie práva na život a siahnutie na život.
2. Akékoľvek vedomé odopieranie práva na dôstojný život.
3. Akékoľvek vedomé obmedzenie práva na dôstojný život. 

 

    Práve v tejto definícii je nesmierna sila, je v nej triednosť je v nej revolučnosť a je v nej aj cesta ktorou musí ľudstvo ísť. 

    CHARTA 2015 svojim postojom k mieru a novodefinovaným fašizmom zohľadňuje odpor voči "majdanizácii"..."globálnej fašizácii"..."globálnej ekonomickej mafianizácii".."mafianizácii politiky"...proti "diktatúre demokracie"...a proti vedomému klamaniu na štátnej úrovni , štátnej mediálnej úrovni.

        Do CHARTY 2015 sme vložili zjednocujúcu silu, ktorá spojí nielen pokrokové politické strany ale pospája v konečnom dôsledku všetkých obyvateľov štátu, bez rozdielu, ktorí v plnom rozsahu pochopia že MIER = ŽIVOT.

    Každý jeden podpis pod CHARTU 2015, dáva CHARTE 2015 obrovskú silu, ktorá je viac ako sila akejkoľvek politickej strany....dáva jej občiansky mandát na podporu základného ľudského práva - práva na život. Mnohí "vodcovia" ľavicových strán ešte nepochopili hlavnú myšlienku....ešte sa handrkujú o desatiny percent vo volebných preferenciách....a keď dostatočne rýchlo nepochopia skončia tam, kde v minulých voľbách....preto v CHARTE 2015 píšeme : "V týchto podmienkach považujeme za prioritu a imperatívum dnešného dňa zjednotenie širokých vrstiev obyvateľstva našej krajiny bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine v Protifašistickom fronte občanov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je vytvárať morálne, politické a právne bariéry proti šireniu fašistickej a nacistickej ideológie, zabrániť prenikaniu jej nositeľov do spoločenských a štátnych štruktúr, vylúčiť prejavy fašizmu z každodenného života".