Dobré ráno, Slovensko

10.11.2015 06:50

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Dobré ráno priatelia. CHARTA 2015 vám želá krásny jesenný novembrový deň.

    Dnešný deň, utorok 10. novembra 2015 sa zapíše do dejín ako významný deň v živote Slovenskej republiky.

    

    Dnes, alebo v najbližších dňoch počas tohto dnes začínajúceho zasadania Národnej rady poslanci pod číslom 1848 schvália návrh vlády Slovenskej republiky predložený predsedom vlády SR Róbertom Ficom pod názvom:  „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU)“.

    Počas tohto zasadania  za tento návrh poslanci NR SR (v rámci svojej zbabelosti a podriadenosti cudzím záujmom) korporatívne zdvihnú ruku a prijmú uznesenie nasledujúceho znenia: "Na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit“.

    Poslanci NR SR, ktorí vykonávajú svoj mandát údajne z vôle ľudu tento návrh schvália bez výhrad i napriek tomu, že absolútna väčšina (viac ako 90%) občanov Slovenska je zásadne proti zriadeniu regionálneho veliteľského centra vojsk NATO na Slovensku vo Vajnoroch, i napriek tomu, že občania si neželajú prítomnosť žiadnych cudzích armád, ani ich vojenských zástupcov na území Slovenskej republiky, i napriek tomu, že občanov Slovenska týmto rozhodnutím naši politickí reprezentanti vedome vystavia závažnému bezpečnostnému riziku a možnému nebezpečenstvu vzniku vojny i na teritóriu Slovenska.

    

    Poslanci NR SR týmto svojim rozhodnutím oficiálne podpíšu novodobý „Pozývací list“ pre trvalý pobyt cudzích armád na území našej krajiny.

    

    Toto ich protiľudové rozhodnutie bude ďalším malým krôčikom „k integrácii Slovenska do štruktúr NATO“, no veľkým skokom pre postupný proces teraz už i vojenskej okupácie Slovenska cudzími mocnosťami a presadzovania globalizovaných nadnárodných záujmov Západného kapitálu a USA v Európe.

    K takýmto protislovenským rozhodnutiam občania Slovenskej republiky nedali poslancom NR SR mandát.

 

    Vyzývame preto tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zastupujú skutočne občanov a nie len politický záujem strán, ktoré ich nominovali a nie len svoje vlastné egoistické záujmy, ktorí nestratili svoju vlastnú suverenitu, hrdosť a nenechali sa zapredať cudzím záujmom, aby hlasovali proti tomuto predloženému vládnemu návrhu.

 

    Vyzývame v tejto súvislosti i občanov Slovenska, ktorí si neželajú život na Slovensku pod cudzím jarmom, aby sa prebrali, hoc i na poslednú chvíľu z letargie a aby protestovali voči tomuto nehoráznemu procesu ohrozenia našej krajiny a straty jej suverenity.

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.