Fašizmus, nacizmus a súčasnosť

06.03.2015 16:01

Autor: Waldemar Urminsky

    Definícia fašizmu ako bola kedysi formulovaná znie : Hrôzovláda finančného kapitálu, najreakčnejšie imperialistické hnutie veľkoburžoázie.  

    Nacizmus čiže nacionálny socializmus je svojou podstatou najhoršia forma fašizmu. Dnes ľudia najmä mladších ročníkov už nepoznajú tento rozdiel, veď i v školách sa učia len, že fašizmus bol v Taliansku a nacizmus v Nemecku, no nik im už nevysvetlí podstatu teda, že nacizmus je vlastne fašizmus spojený s pomýlenou nacionálnou myšlienkou o nadradenosti jednej rasy alebo národnosti nad inými, teda vlastne šovinizmu. 

    Ak tieto veci človek chápe, potom nemá problém odlíšiť národné uvedomenie sa, vlastenectvo, alebo patriotizmus, lebo národne cítiaci ľudia nemajú nič spoločné s xenofóbiou, teda nie sú šovinisti ako sa to mnoho krát podáva v médiách najme v poslednej dobe. 

    Stretol som sa aj s názorom, že úmyselne, lebo takto na jednej strane dehonestujú národné cítenie a na druhej strane znižujú odpor voči nacizmu.

    Môj názor je, že takto zároveň rozdeľujú ľudí, aby ich mali ľahšie pod kontrolou. 

    Rovnako veľmi moderné zrovnávanie komunizmu s fašizmom je úplne scestné a pravdepodobne rovnako úmyselné. Komunizmus je totiž prirodzeným, logickým antagonizmom fašizmu a tobôž nacizmu. Kým fašizmus uprednostňuje vládnucu menšinu bohatých oligarchov pred zvyškom obyvateľstva a nacizmus ide ešte ďalej, hlása nadradenosť jednej nácie nad zvyškom sveta tak komunizmus vyznáva internacionalizmus, bratstvo všetkých národov a háji záujmy väčšiny proti sebeckým záujmom jednotlivcov !!!
 

    Ak človek trochu, aspoň okrajovo má prehľad ako funguje kapitalizmus, tak vníma, že tento v boji o svoje udržanie, o udržanie možnosti totálneho vykorisťovania ľudí zákonite musí prejsť do fašizmu. Toho sme podľa mojej mienky svedkami v súčasnosti, preto dokonca takmer nikomu z politického spektra na západe nevadí ani otvorený nacizmus uctievačov Banderu a členov iných skupín v Banderastane.