Festival nebezpečnosti, rusofóbie a vojnového štvania

04.10.2015 12:09

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Dňa 5. októbra 2015 sa v Univerzitnej knižnici na ulici Ventúrskej 11 v Bratislave (takmer na akademickej pôde) v uzavretej, prísne vybranej spoločnosti pozvaných, bez možnej účasti verejnosti uskutoční  takzvané „Slovenské bezpečnostné fórum“ . (SBF)

    Podľa honosnej prezentácie tohto podujatia zo strany jeho organizátorov, Slovenské bezpečnostné fórum predstavuje najväčšiu bezpečnostnú konferenciu svojho druhu na Slovensku, ktorou sa už tradične otvára diplomatická sezóna. SBF údajne reprezentuje jeden zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti. Na konferenci sa každoročne stretáva viac ako 200 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. (Podrobná prezentácia podujatia TU.)

    Organizátormi konferencie sú: Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave a Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky.

    Partnermi konferencie sú: NATO (Severoatlantická aliancia), Denník N, Nadácia otvorenej spoločnosti, CEPI (Central European Policy Institute)  a UMB (Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied).

    Potvrdenými rečníkmi sú také „osobnosti“ ako: Ján Figeľ ( podpredseda NRSR),  Pavel Macko (zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR), Tomáš Valášek (stály predstaviteľ SR pri NATO), Igor Slobodník (štátny tajomník MZV a EZ  SR), Daniel Dom (odbor analýz a plánovania MZVaEZ SR), Jozef Bátora (Ústav Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UK), Róbert Ondrejcsák (Riaditeľ centra pre Európske a severoatlantické vzťahy), Zuzana Vatráľová ( vedúca úradu medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku) a ďalší.

    Témy programu:

Otvárací príhovor: Martin Čapliar, Silvia Stasselová / Prezident Euroatlantického centra, Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave 

Úvodný prejav: Igor Slobodník / Štátny tajomník MZVaEZ S

Panel I. : Spoločná bezpečnostná a obranná politika EU - Nová bezpečnostná stratégia pre Európu - Marián Majer / Head of the Security and Defence Policy Programme

Panel II. : NATO od Walesu k Varšave - Mário Nicolini / čestný prezident EAC 

Kľúčový prejav:Výzvy slovenskej bezpečnostnej politiky - Ján Figeľ / podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky

Panel III. : Ukrajinská kríza - Mirek Tóda / editor a reportér, DenníkN 

Záverečný komentár:  Igor Kosír / vysokoškolský profesor, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  

 

    Už len z vymenovania organizátorov, partnerov, rečníkov a tém tejto konferencie je úplne zrejmé, že pod prikrytím pekného a humánneho názvu konferencie je ukrytý celkom iný záujem. Že táto „konferencia“ skupiny vyvolených a zahraničnými mocnosťami platených ľudí je len pokračovaním stále intenzívnejšieho zaťahovania Slovenska do militaristických a vojnových plánov politicko-vojensko-priemyselného komplexu nových pánov kolonizovaného Slovenska z Washingtonu a z Bruselu.

    Úloha a ciele konferencie sú jasné: 

    Nie bezpečnosť Slovenska ako to deklarujú v názve, ale práve naopak, vytvorenie pocitu ohrozenia u občanov Slovenska zo strany údajného potenciálneho agresora, za ktorého táto zostava služobníkov NATO na pokyn svojich tútorov otvorene označuje Ruskú federáciu. Vytvorenie priestoru pre ďalšiu militarizáciu našej krajiny, pre jej pevnejšie pripútanie k zločineckej aliancii NATO a k našej príprave na možný vojnový konflikt v Európe.

    Konferencia je vlastne len pokračovaním postupných krokov k legalizácii plánov NATO na našom území, akými boli predchádzajúce cvičenia vojsk NATO, prejazd ozbrojenej kolóny armádnych zložiek USA cez Slovensko, akými sú výzvy prezidenta SR k zriadeniu tzv. „logistického skladu“ NATO pod Vysokými Tatrami, akými sú prelety lietadiel NATO a ich cvičenia nad našim územím a tak ďalej.

    Mnohí občania našej krajiny, ktorí sa cítia byť ohrození vojnou práve tie organizácie, ktoré túto konferenciu usporiadavajú, práve tých ľudí, ktorí sa jej zúčastňujú a práve tie témy a metódy ich prezentácie, ktoré sú konferenciou používané nazývajú a vnímajú ako vojnové štvanie.

 

OBČANIA. ZASTAVME VOJNOVÉ ŠTVANIE. STOP VOJNOVÝM ŠTVÁČOM!

ZA MIER, PROTI VOJNE, ZA SPOLUPRÁCU VŠETKÝCH ŠTÁTOV, NÁRODOV A OBČANOV SVETA!

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.

**Výsledky tejto konferencie z dostupných zdrojov zanalyzujeme a budeme vás informovať.