Handlovská výzva!

27.03.2015 12:22

CHARTA 2015 - Handlová

    Handlovská výzva !

    Očianski aktivisti CHARTY 2015 vyzývajú občanov, mestá a obce na zvolanie občianskej manifestácie pod názvom 
    Za MIER ! proti Vojne ! proti Fašizmu !

    Občania, manifestácie zvolávajte na miestnych, mestských a regionálnych úrovniach. Zapájajte sa do tejto výzvy ako občania, Slovenskej republiky. Dôležitý je práve občiansky aspekt tohto zhromaždenia.
     Zároveň si uctite pamiatku hrdinov padlých za oslobodenie našich dedín a miest a celej našej vlasti a vyjadrujte odpor voči chystanej vojne.

Ak máte v blízkosti pamätníky k oslobodeniu, alebo pamätníky padlým položte aspoň 1 kvet hrdinom, ktorý nám umožnili žiť.
Bude to spoločná a jednotná oslava oslobodenia Slovenska !

    Stretnutie sa uskutočnilo 26.3.2015 o 17.oo hodine na Námestí Baníkov v Handlovej.
    Termín bol koordinovaný s Bratislavskou manifestáciou, ktorá sa konala v rovnakom termíne na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

    Spoločne v jednote národa bez rozdielu príslučnosti k politickým stranám bez rozdielu náboženského vyznania, pozdvihnime hlas proti vojnovým štváčom!
      Občktivisti CHARTY 2015 z Handlovej.

Zdenko Urbanec v.r.
Milan Volf v.r.
Ivan Krajčirik sr. v.r.
Arpád Koszta v.r.
Pavel Rexa v.r.

    V Handlovej dňa 16.3.2015