Hovorca CHARTY 2015 Štefan Kalina k stretnutiu Putin versus Obama na pôde OSN

29.09.2015 12:09

Štefan Kalina - hovorca CHARTY 2015

        Komentár hovorcu Charty 2O15 Štefana Kalinu k vystúpeniu V. Putina na 70. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.


    Organizácia spojených národov za dobu svojej 70. ročnej existencie prešla mnohými vzostupmi aj pádmi, obdobiami spolupráce ale aj konfrontácie, bola a je verným a univerzálnym zrkadlom momentálneho stavu medzinárodných vzťahov. Svedčia o tom ako jej úspechy z dôb spolupráce 60. a 70.rokov minulého storočia, rovnako ako návrat k atmosfére studenej vojny v dôsledku geopolitických zmien koncom 80. rokov, kedy došlo aj na pôde OSN k dočasnej uzurpácii vplyvu na túto Organizáciu zo strany USA a jej protektorátov. To priviedlo k zvyšovaniu medzinárodného napätia a k priamemu ohrozeniu mieru v mnohých častiach sveta.


      Obdobie monopolárneho sveta sa skončilo a USA sa zrejme s týmto očividným faktom nevedia vyrovnať, vrátane na pôde OSN.


      Z vlastnej skúsenosti viem, s akou vysokou mierou zodpovednosti sa pripravujú vystúpenia čelných predstaviteľov štátu na Valnom zhromaždení OSN. Zvažuje sa každé slovo, tón vystúpenia, dopady, ktoré môže mať pre rozvoj ako dvojstranných, tak mnohostraných medzinárodných vzťahov. Z tohoto zorného uhla sa treba pozerať na obidve včerajšie vystúpenia svetových lídrov, prezidenta USA B.Obamu a na vystúpenie ruského prezidenta V.Putina. B. Obama sa nevládal preniesť cez staré klišé o tom, že čo je dobré pre USA, musí byť dobré aj pre ostatný svet.Na rozdiel od neho, V. Putin postavil vystúpenie na všeľudských hodnotách a vo všetkých častiach, historickej, politickej, ekonomickej, ekologickej, je vystúpením programovým. Putin demonštroval nevyhnutnosť mnohopolárneho sveta, rovnakej bezpečnosti, práva každej krajiny ísť svojou cestou rozvoja, zbavenia sa starého globálneho zmýšlania. Jeho konkrétne vystúpenie ešte raz potvrdzuje, že Putin má dnes v Rusku väčšie manévrovacie možnosti, než má B. Obama a jeho administratíva v USA.

 
    Nakoniec, samotné večerné stretnutie Putina a Obamu na úrovni delegácií ukázalo minimálne na krach úsilia USA izolovať Rusko a Putina na medzinárodnej aréne. Obama sa musel zmieriť s tým, že bol iba jedným z mnohých politikov v rade, do ktorého sa musel postaviť,aby sa stretol s Putinom. A to aj potom, ako cynicky tvrdil, že USA neželajú Rusku zlo a chcú iba aby sa stalo prekvitajúcou krajinou. Pravda, vzápätí škodoradostne konštatoval, ako a kde protiruské sankcie uškodili ruskej ekonomike a ako od toho trpí ruský národ. Ale to iba na okraj. Putin sa cez to s ľahkosťou preniesol. 

    Áno, jeho vystúpenie bolo tvrdé , bolo protiamerické, nebolo však urážlivé. Putin ani raz týchto "Cézarov" dnešných dní nenazval.Spojeným štátom ponecháva možnosť dôstojne vyjsť z pekérnej situácie, do ktorej sa v Sýrijskej otázke dostali, a navyše zatiahli do nej aj svojich spojencov . Myslím, že minimálne Európa, aj keď zrejme nie všetci, to pochopila. 

   Presne toto isté v gesto v danej otázke Rusko urobilo v auguste r. 2013, ale USA túto možnosť využili iba čiastočne a neskôr ruku podanú Ruskom, celkom ignorovali. V dôsledku, mierne povedané tejto "nešikovnej" resp. zámernej politiky USA sa konflikt v Sýrii ešte prehĺbil a ich dopady pociťuje nielen Sýria a Blízky východ, ale v podobe masovej vlny utečencov, aj celá Európa. Podľa slov Putina, ak medzinárodné spoločenstvo neprijme kroky k náprave, vlna utečencov sa môže zmeniť na miliónové presídlovanie národov. Preto nie náhodou ťažisko vystúpenia V. Putina sa týkalo situácie na Blízkom východe. Analyzujúc príčiny terorizmu v oblasti, V. Putin navrhol vytvoriť širokú, medzinárodnú protiteroristickú koalíciu, v ktorej by sa spojili najrôznejšie sily proti terorizmu. Hlavné a nové je , že Putin takúto koalíciu prirovnáva, z hľadiska významu a aktuálnosti, k protihitlerovskej koalícii z doby 2.svetovej vojny, kedy sa najrôznejšie sily spojili proti nacizmu a fašizmu. To hovorí za všetko a predovšetkým za tú mieru zodpovednosti, ktorú je ochotné na seba zobrať Rusko v boji proti teroristom Islámskeho štátu. 

    V októbri Rusko bude predsedať Bezpečnostnej rade OSN. V danom kontexte V. Putin zdôraznil, že Rusko zvolá v tejto dobe zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na ministerskej úrovni k situácii na Blízkom východe, aby vypracovalo a prijalo rezolúciu s konkrétnymi krokmi, inými slovami, mechanizmus, ktorý by mohol kardinálne čeliť spoločnými silami terorizmu Islámskeho štátu.Putin sa v danej súvislosti vyslovil za obnovenie štátnosti a mocenských orgánov tých arabských krajín, kde boli likvidované a za podporu tých krajín, ktoré boli najviac postihnuté t.j. Líbye, Iráku a Sýrie.

    Politológovia sa k vystúpeniu V. Putina budú nesporne vracať. Nebudem sa mýliť ak poviem, že rovnako ako svojho času principiálne vystúpenie V. Putina v Mníchove aj toto sa už zapísalo do histórie. 

    V. Putin nie posledný raz potvrdil, že je kľúčovým hráčom v svetovej polike, je nositeľom nového, globálneho hlasu a morálnym svetovým lídrom.