Kam sa podeli ideály novembra 1989?

08.11.2015 07:26

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Vážení signatári, sympatizanti a priaznivci CHARTY 2015.

  Obdržali sme pozvánku od organizátorov zhromaždenia občanov pod heslom: "26. výročie novembrového podvodu", ktoré sa uskutoční v utorok 17. novembra 2015 na Hodžovom námestí, pred prezidentským palácom v Bratislave.

    Zhromaždenie organizujú komunisti, za spoluúčasti ľavicovo orientovaných strán, združení, aktivistov a mierových organizácií Slovenska.

    Hoci CHARTA 2015 je apolytickým občianskym združením, ktorého hlavným cieľom je udržanie mieru, odpor proti vojne, zadržanie nárastu intolerancie, nacionalizmu a fašizmu, predmetného zhromaždenia sa zúčastníme. 

    Ak dostaneme možnosť, na zhromaždení vyjadríme naše stanoviská k vývoju medzinárodnopolitickej a vnúrtopolitickej situácie, nahlas verejne budeme informovať verejnosť o našich stanoviskách, upozorníme na nebezpečenstvá, ktoré občanom našej krajiny hrozia a vysvetlíme zúčastneným, prečo je nevyhnutné sa angažovane a aktívne usilovať za riešenie celospoločenských problémov.

    K účasti na tomto zhromaždení vyzývame vás, všetkých občanov Slovenska, ktorí nie sú spokojní so smerovaním politiky, ekonomiky, s nedôstojnými podmienkami života občanov Slovenska.

    Príďte svojou účasťou vyjadriť váš postoj k otázkam mieru, bezpečnosti, životnej úrovne a dôstojnosti života občana v súčasnosti na Slovensku.

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.