Košice, 7. máj 2015 - Vďaka, úcta a pieta osloboditeľom

07.05.2015 16:47

CHARTA 2015 - Sekretariát, Peter Nišponský

    TICHO, TÍŠKO, TICHÚČKO,

    ale dôstojne a s úžasnou pietou prebiehal akt kladenia vencov na cintoríne Červenoarmejcov v časti verejného cintorína v Košiciach dňa 7. mája 2015 na pravé poludnie.

    Tu prišli Košičania a občania mieru z okolia vzdať úctu našim osloboditeľom pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. Svetovej vojny a porážky nacizmu.

    Tu, pred hrobmi 3 065 Červenoarmejcov, z ktorých len 105 má svoje meno vyryté na pamätníku vzdali sme ticho, položením vencov a kytíc, ale i zapálením červenej sviečky v tvare päťcípej komunistickej hviezdy, pod symbolom ktorej Červenoarmejci bojovali  hold tým, ktorí umreli, aby sme my a naše deti mohli žiť.

    V istých chvíľach sa zdalo, že až príliš ticho sme vyjadrovali našu vďaku za život a za mier.

    K tichu prispeli i účastnci, zástupcovia mesta, mestských častí, regionálni politici, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, politických strán, predovšetkým ako tradične Komunisti, ale i aktivisti mieru zo spoločenských organizácií napríklad z CHARTY 2015, či zo skupiny Priateľov Ruska v Slovenskej republike.

    Snáď jediný, ktorý hlasnejšie, ale o to dôstojnejšie pozdvihol svoj hlas pre mier bol delegát Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, plukovník letectva v modrej uniforme, ktorý krásnym ďakovným prejavom poďakoval občanom Slovenska za úprimný a bratský vzťah k Sovietskemu zväzu v čase vojny i za dnešné priateľstvo a sympatie k Ruskej federácii, ktorú na tomto akte zastupoval.

    Úžasne skromne, ale rázne a dôsledne velebil mier a priateľstvo medzi našimi národmi, čo umocnil odovzdaním vyznamenaní Ruskej federácie pri príležitosti 70. Výročia ukončenia vojny našim, Slovenským veteránom, podieľajúcim sa spolu s Červenou armádou na oslobodzovaní Európy od fašizmu a hitlerovského nacizmu pred 70. rokmi.

    V Košiciach dnes MIER dostal slovo.

    Mal by ho mať však nie len dnes, ale na veky.

 

Fotogaléria: Košice, 7. máj 2015