List z Prahy a odpoveď

28.03.2015 20:35

Peter Nišponský

    Dostali sme e-mailom list z Českej republiky, z Prahy, dňa 24.03.2015 nasledujúceho znenia:

    "Včera jsem na netu objevila a prostudovala podrobně Vaši Chartu, shlédla Vaše videa. Do posledního písmene!! jste perfektně zformulovali to, co si myslím a cítím už dlouhou dobu i já. Při objevení vzniku Vaší Charty na netu jsem pocítila jakousi úlevu a to velmi silnou. 

    Jsem celoživotní chirurg, s roky práce ve světě (Afrika, Kazachstán, Rusko), pár měsíců v důchodu, ale zatím zaplaťbůh v plné síle a chci udělat cokoliv, aspoň něco, málo nebo víc. V tomhle se fakt nedá žít!! Máte nějakou informaci, že by snad i u nás v Praze někdo někde začal myslet jako Vy? Za takovou informaci bych opravdu byla vděčná. Ale pochybuji, Češi nejsou ve většině tak odvážní. Mediální masáž zvaná propaganda je opravdu silná, mám dojem, že tady v ČR všechny zcela převálcovala. Úplně se vytratil zdravý i selský rozum. A místy i inteligence. Což je šokující. V době stovek možností jak si najít informace a zorientovat se v této hrozné době jsem v šoku z toho, jak jsou lidé zmanipulovaní a nadopovaní propagandou. Jakou trpí nevědomostí. To je fakt celospolečenská závažná diagnóza. Proč mě to překvapuje, když už jsem lecjaké epochy prožila? 

    Pokud budu nějak potřeba pro vás, byla bych moc ráda a zapojím se, nabízím vše, co je v mých silách a o čem třeba ještě ani nevím, že je v mých silá ;ch. Děkuji za pozornost, a když mi neodpovíte a nebudu potřeba, budu trochu zklamána. Ale díky za to, že Vaše Charta vznikla. V hluboké upřímné úctě Petra Kuldová, Praha". 

 

    Odpoveď:  24. 03. 2015

    Vážená pani Dr. Petra Kuldová,

    Ďakujeme Vám za Vaše úprimné slová. Sú pre nás povzbudením a potvrdením správnosti cesty na ktorú sme sa vydali. Upevňujú nás v presvedčení, že naša úprimná snaha o zachovanie mieru, o odpor proti vojne, o dôstojný život slušných ľudí môže priniesť ovocie v podobe slušného občianskeho mierového života pre nás a naše deti v nastávajúcom období.

    Ozývajú sa nám viacerí občania Českej republiky (ale i z iných susedných krajín), stotožňujú sa s obsahom našej CHARTY 2015, s našimi cieľmi i postupmi, hlásia sa k nám, signujú dobrovoľne a s plným vedomím našu CHARTU, navrhujú rozšírenie našej pôsobnosti i v Českej republike a ponúkajú konkrétnu pomoc. Veľmi si toho vážime a pripravujeme spôsob rozšírenia nášho pôsobenia i v ČR, Maďarsku a Poľsku. V tejto počiatočnej fáze však ešte nemôžeme zverejňovať podrobnosti.

    Skutočne Vám ďakujeme za ponuku pomoci i angažovanosti a dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc v šírení našich myšlienok a aktivít i v Českej republike. Zatiaľ stačí, ak oslovíte Vašich priateľov a známych a upozorníte ich na existenciu našej občianskej iniciatívy, zašlete im kontakt na našu webovú stránku www.charta2015.com a necháte to na ich vlastnom rozhodnutí, či nás oslovia, prípadne sa odvážia naše dokumenty signovať svojim podpisom. V priebehu určitého času, ktorý nevieme zodpovedne ohraničiť – môže to trvať pol roka až rok pravdepodobne vznikne obdobná občianska inic iatíva i v Českej republike, do ktorej by sme Vás radi angažovali a tam využili šľachetnú ponuku Vašej pomoci a práce v prospech mieru.

    Teraz sme Vás prednostne zaregistrovali ako signatárku CHARTY 2015 (ako hosťa z ČR) v našom zozname signatárov pod číslom 428 a je to pre nás cťou. Momentálne máme tisíce priaznivcov a stovky signatárov a nestačíme napĺňať zoznamy, preto sa to deje popri našich prioritných aktivitách len pomaly a postupne.

    Sledujte prosím vývoj na našej webovej stránke priebežne a postupne sa dozviete viac. Ak to bude aktuálne, budeme Vás informovať e-mailom osobne a oslovíme Vás ku konkrétnej spolupráci už v CHARTE 2015 s pôsobením pre Českú republiku.

    Ešte raz ďakujeme.

    Mgr. Peter Nišponský

    Sekretár CHARTY 2015

P.S. Prosím o Vaše dovolenie uverejniť Váš list na našej stránke s uverejnením Vášho mena a mesta v ktorom žijete i s mojou odpoveďou. Mohlo by to prispieť k informovanosti i iných ľudí z Českej republiky, ktorí uvažujú o spolupráci s našou občianskou iniciatívou. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. 

P.S.

Pani Kuldová dovolila. Preto je to tu uverejnené. Ďakujeme.