MEMORANDUM O MIERI A OBČIANSKOM ODPORE

13.08.2015 20:48

CHARTA 2015 -Sekretariát

      MEMORANDUM O MIERI A OBČIANSKOM ODPORE

    V súčasnej dobe sme svedkami zvýšených aktivít vojenských síl Spojených štátov amerických v Európe, ktoré sa skrývajú za rôzne „mierové“ cvičenia NATO. Ich skutočným cieľom je však militarizácia Európy a jej rozdelenie. Ide o hrubú a priamu provokáciu Ruskej federácie a vytváranie fiktívneho nepriateľa v očiach Európanov.

    Aktuálne sa americké vojenské sily, pod hlavičkou NATO, v Európe pripravujú na svoju cestu z Nemecka do Maďarska, ktorá sa má, podľa správ z médií, uskutočniť v mesiacoch september a október tohto roku. Konvoj obrnených transportérov armády USA má prejsť aj cez územie Slovenska.

    Dolu podpísané politické strany, hnutia, občianske združenia, komunity a ľudia, považujú prípadné povolenie zo strany vlády Slovenskej republiky za hrubú chybu, ktorá je v rozpore so záujmami Slovenska a jeho historickým postavením. Odmietame prítomnosť akýchkoľvek cudzích armád na území Slovenska. Vyzývame k spájaniu síl a k aktívnemu občianskemu odporu. Obraciame sa na občanov SR v záujme mieru, vlasteneckých hodnôt, v záujme Slovanstva, v záujme spoločného zápasu proti agresívnej, militantnej a zhubnej politike USA.

    Spojme sa spoločne proti vojenskej prítomnosti NATO na našom území, spojme sa proti členstvu SR v NATO.

    Mier si vyžaduje našu jednotu!

 1. Front ľavicovej mládeže
 2. Charta 2015
 3. Komunistická strana Slovenska
 4. Liga pre národnú a sociálnu záchranu Slovenska
 5. Ľavica.sk
 6. Nový parlament
 7. Právo a spravodlivosť
 8. Slovensko-ruská spoločnosť
 9. Strana občanov Slovenska
 10. Strana práce
 11. Tibor Eliot Rostas
 12. Vzdor-strana práce
 13. Anton Selecký

    Memorandum je otvorené pre ďalšie strany, skupiny, komunity a ľudí.
    

    Žiadame signatárov CHARTY 2015, našich sympatizantov a priaznivcov, ako aj všetkých slušných občanov mieru na Slovensku o aktívnu podporu.

    Šírte obsah tohto memoranda všetkými dostupnými komunikačnými a informačnými prostriedkami.