MIEROVÉ ZÁKLADNE CHARTY 2015

28.03.2015 08:29

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Mierové základne, ako druhá fáza budovania mierových a protivojnových štruktúr CHARTY 2015.

   CHARTA 2015 – antifašistická charta Slovenska svojim obsahom, vyhlásením a úvodnými verejnými aktivitami pod heslom „Za mier, proti NATO, militarizmu, fašizmu a vojne“ si za veľmi krátky čas od oficiálneho začatia činnosti z 10. marca 2015 v Košiciach získala priazeň a podporu tisícov priaznivcov a stoviek signatárov, ktorí svojim podpisom potvrdili a priebežne naďalej potvrdzujú svoj súhlas s obsahom CHARTY 2015 a tým sa stotožňujú s jej cieľmi a postupmi. (Ak ešte nie ste signatárom CHARTY 2015 a chcete sa ním stať, vyplňte prosím dotazník a odošlite ho zo stránky: CHARTA 2015 – úplný text). 

    Tento proces prebieha vysokým tempom a je predpoklad, že naša mierová občianska iniciatíva založená občanmi a aktivistami zdola prerastie do masového aktívneho, občianskeho, mierového hnutia na Slovensku. Táto fáza aktivity hnutia pokračuje v nezmenenej podobe vo vysokom tempe naďalej a bude pokračovať dovtedy, dokiaľ občania Slovenskej republiky budú prejavovať záujem o signovanie dokumentov CHARTY 2015 a dokiaľ budú vyvíjať mierové aktivity.

    Súbežne s aktivizáciou mierových iniciatív občanov Slovenska, s organizovaním verejných mierových podujatí a protestov proti militarizácii, fašizácii Slovenska a proti vojnovým prípravám na Slovensku i v Európe, proti účasti Slovenska v NATO a  proti základniam a pobytu vojsk NATO na Slovensku, CHARTA 2015 prechádza do druhej fázy budovania svojich občianskych štruktúr.

    Začíname so zriaďovaním Mierových základní CHARTY 2015 všade tam, kde je sústredený väčší počet signatárov CHARTY 2015, t.j. v krajských a okresných mestách celého Slovenska a naviac na miestach, kde sú umiestnené a dislokované vojenské základne, logistické centrá, sklady, miesta sústredenia vojsk a výcvikové priestory na Slovensku, v ktorých cvičia, sú krátkodobo, alebo dlhodobo dislokované armády NATO, USA, prípadne vojaci iných štátov. (Teraz sú to priestory Sliač, Lešť, Trebišov, Valaškovce, Kamenica nad Cirochou a.t.d., neskôr možno ďalšie.)

    Mierové základne CHARTY 2015 sú opatrením reagujúcim na súčasnú konkrétnu reálnu situáciu a len na obdobie, pokiaľ jeden z našich prioritných cieľov "Vystúpenie Slovenska z NATO“ a "Odchod všetkých cudzích vojsk a ich obslužného personálu z územia Slovenska" nebude dosiahnutý.

    Každá Mierová základňa CHARTY 2015 bude mať svojich aktivistov a svojho oficiálneho miestneho hovorcu, ktorého úlohou bude udržiavať bezprostredný kontakt a informačnú výmenu so sekretariátom CHARTY 2015, jej oficiálnymi hovorcami a sekretárom, vzájomne koordinovať a kooperovať pri organizovaní verejných akcií CHARTY 2015 v mieste Mierovej základne CHARTY 2015 a hlavne včas verejne a otvorene informovať  verejnosť na miestnej, ale ak je to nevyhnutné i na celoslovenskej úrovni o prípadných hromadných aktivitách týchto armád, o úrovni dodržiavania zákonov SR z ich strany, prípadne o ich prorušovaní, a o konaniach narušujúcich pokoj, verejný poriadok a spolužitie s občanmi Slovenska na daných miestach. Jednoducho definované, činnosť a aktivity cudzích armád na našom území v mieste ich pôsobenia, budú pod nepretržitou verejnou občianskou kontrolou občanov Slovenska.

    Cieľom vyššie uvedených aktivít CHARTY 2015 je včas a v plnom rozsahu informovať verejnosť principiálne len na základe verejne dostupných informácií, zásadne nie informácií podliehajúchich režimu vojenského utajenia o rozsahu aktivít cudzích armád na území Slovenska tak, aby občania Slovenska mali možnosť reagovať na prípadné vojnové prípravy cudzích armád na našom území a na prípadné porušovanie našich platných zákonov z ich strany.

    Neželáme si akékoľvek vojnové prípravy organzované z nášho územia a už vôbec nie cudzími armádami, ani ich činnosť, ktorá by bola v rozpore s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

    Žiadame preto občanov, ktorí žijú alebo pracujú v lokalitách sústreďovania cudzích armád na našom území, ak súhlasia s cieľmi CHARTY 2015 a s touto jej konkrétnou aktivitou, aby signovali CHARTU 2015, ak tak ešte neurobili a potenciálnych aktivistov, ktorí majú záujem o pozíciu aktivistov, alebo lokálnych hovorcov Mierových základní CHARTY 2015, aby sa prihlasovali formou vyplnenia a odoslania nižšie uverejneného formulára, alebo e-mailom cez adresu info@charta2015.com.

    V danom kontexte sme založili " Informačnú banku Charty 2015 o činnosti NATO na Slovensku" prostredníctvom ktorej budeme postupne informovať občanov o pôsobení cudzích armád, vojsk, vojakov a ich zabezečenia na Slovensku.

    Pomôžeme tým spoločne udržaniu MIERU, zabráneniu VOJNY a k dôslednému informovaniu občianskej verejnosti o dianí v lokalitách na území Slovenska, v ktorých cudzie armády operujú.

 

Chcem sa stať aktivistom Mierovej základne CHARTY 2015

Ak žijete, trvalo, alebo dočasne pôsobíte v lokalitách sústredenia/cvičenia cudzích armád na území Slovenska, hlavne v lokalitách Sliač, Lešť, Trebišov, Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, či v blízkom okolí týchto lokalít, prihláste sa prosím.