Občianska spoločnosť na Slovensku dnes?

11.11.2015 16:26

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Pozeráte sa na jednu z najvýstižnejších fotografií demonštrujúcich stav občianskej spoločnosti dnes na Slovensku.

    Krátky, narýchlo organizovaný nanajvýš legitímny verejný protest hŕstky občanov na bratislavskej ulici dňa 10. novembra 2015 proti práve schvaľovanému návrhu vlády SR v Slovenskom parlamente pod názvom „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU)“ (Viac TU alebo TU),na ktorom sa zúčastnuje do 10 protestujúcich prichádza preverovať, kontrolovať, monitorovať a usmerňovať štátna moc v podobe šiestich viditeľných ozbrojených, motivovaných a odhodlaných policajtov. Tých neviditeľných, tajných skrytých za rohom a ťažkoodencov čakajúcich na základni na pokyn k prípadnému zásahu je ešte viac.

    Občanov Slovenska, ktorí zásadne nesúhlasia so zriadením stálej základne NATO vo Vajnoroch a s prítomnosťou akýchkoľvek vojenských zložiek cudzích armád na Slovensku a teda i s predmetným hlasovaním v NR SR je  podľa našich dlhodobých prieskumov vyše 90% z celkového počtu občanov Slovenska. No k tomu, aby vyjadrili svoj názor verejne sa nemajú. Nadávajú v krčmách, medzi priateľmi a doma vo svojich obývačkách. Na verejnosti však pasívne mlčia. Čakajú (a celkom oprávnene) že ich politici, ktorých si zvolili, budú zaujímať zásadné postoje, že budú obhajovať ich potreby, stanoviská  a názory. Tí však tak nekonajú. 

    Zaujímajú stanoviská tých, ktorí im zo zahraničia diktujú politickú líniu a hlasujú tak, ako sú inštruovaní svojimi materskými stranami. Hlasujú a robia politiku v záujme cudzích mocností, vo svojom egoistickom záujme, bez ohľadu na občiansku verejnosť a bez ohľadu na svoju vlastnú voličskú základňu. Skrátka zapredanci naprieč celým parlamentným a vládnym politickým spektrom. 

    Vo voľbách noví, iní politici a politickí aktivisti, ktorí majú chrbtovú kosť a vzťah k potrebám občanov nezvíťazia. Nemôžu. Nemajú politickú, ani mediálnu podporu od nových kolonizátorov Slovenska, ani dosť miliónov peňazí na predvolebné politické divadlo.

    Preto súčasný protiľudový politický systém tzv. „demokracie“ - nadvlády štátnej moci nad občanmi funguje tak, ako ho vidíme.

    Prezident republiky vlastizradne v rozpore so záujmami občanov i so svojim mandátom iniciuje prítomnosť cudzích armád na území Slovenska, dokonca navrhne cudzím mocnostiam zriadenie vojenských základní a logistických centier u nás. Z Bukurešti nás poučuje, kto je náš nepriateľ a žiada masívnejšiu účasť cudzích armád na našom území.

    Minister obrany vlády SR vlastizradne, proti bezpečnostným záujmom občanov Slovenska iniciatívne navrhne v Bruseli na zasadaní NATO zriadenie stáleho regionálneho veli teľského centra NATO a vláda mu to pod vedením predsedu vlády bez pripomienok a námietok čo i len jeiného člena schváli.

    A teraz poslanci NR SR - kvázi zástupcovia ľudu v parlamente SR vlastizradne tento novodobý „Pozývací list“ pre vstup a dlhodobý pobyt cudzích armád na Slovensko schvália v parlamente.

    Na hrstku občanov, ktorí proti tomu aktívne protestujú pošlú ozbrojenú štátnu moc, aby ich zastrašila, prípadne, ak sa budú chovať „neadekvátne“ k záujmom moci aby im to rukolapne vysvetlila.

  Na mlčiacu nespokojnú a nesúhlasiacu väčšinu nepotrebujú reagovať. Tej stačí pustiť vo verejnoprávnej televízii, či v súkromných moci poplatných médiách Farmu, akýsi turecký seriál, alebo Smotánku a je po vlastnom názore.

     Čo sa teda vlastne zmenilo?

    Asi nič, len tzv. „komunistickú totalitu“ nahradila údajná demokracia, Biľak je teraz zradca a Kiska vlastenec, bratské vojská Sovietskeho zväzu na našom území boli nahradené bratskými vojskami USA a krajín NATO, náš úhlavný nepriateľ už nie je na západe, ale je už na východe. Teraz musíme milovať Ameriku a nenávidieť  Rusko, lebo tak si to želajú naši noví tútori a kolonizátori z Washingtonu a z Bruselu. A naši politici a médiá to presadia i keby bomby z neba padali.

P.S. Ďakujeme vám. Samozrejme vám, tej hrstke statočných ľudí, ktorí ste vyjadrili svoj občiansky postoj a odpor voči konaniu zapredancov.

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.