„Obranný pakt“ NATO

31.03.2016 08:56

CHARTA 2015 - JUDr. Miloslav Grega, signatár Charty 2015.

    Pod vplyvom dnešných „objektívnych“ médií a „odborných pseudohistorikov“ dnešná mládež a aj stredná generácia má úplne skreslené názory na vojenský pakt NATO, ktorý podľa nich mal vzniknúť ako obrana proti „vojnychtivému“ agresívnemu paktu Varšavskej zmluve. 

Aby sme si mohli utvoriť objektívny názor, musíme sa vrátiť do minulosti ešte pred samotným vznikom NATO.

 

Samotná protihitlerovská koalícia troch mocností nevznikla z nutnosti ako pomoc vtedajšiemu ZSSR proti nacistickému Nemecku, ale ako záchrana britského impéria pred jeho úplnou likvidáciou. Musíme si uvedomiť, že v prípade ak by Hitler bol dobil ZSSR a následne využil jeho ľudský a priemyselný potenciál vo vojne proti Anglicku – toto by v krátkej dobe padlo na kolená aj pri všemožnej materiálnej podpore zo strany USA a naviac USA by prišli o všetky svoje predpokladané zisky investované do Anglicka v rámci zákona o pôžičke a prenájme lend-lease. 
Zúrivého odporcu komunizmu akým bol britský premiér Churchil však celú dobu trápila otázka čo z ZSSR po ukončení vojny. 


    Už v rámci plánovania operácie vylodenia západných mocnosti v Normandii pod názvom „Overlord“ z jeho podnetu bola plánovaná ďalšia supertajná operácia „Rankin“. Tento plán predpokladal, že sa spolčia s nacistickými generálmi, ktorí mali po vylodení spojencov rozpustiť západný front a uvoľnené útvary wehrmachtu presunúť na východ. Naviac nemeckí generáli, ktorí by prešli na stranu „demokracie“, by vytvorili podmienky pre výsadky amerických a britských vojsk v Nemecku, Poľsku, Československu, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Bulharsku, Juhoslávii a pre prevzatie kontroly nad týmito krajinami pred tým, ako jednotky Červenej armády dorazia k ich hraniciam. V marci 1945 Churchill vydal rozkaz zhromažďovať a starostlivo ukladať ukoristené zbrane wehrmachtu pre prípad ich použitia vo vojne proti Sovietskemu zväzu. 

    Vojna proti Sovietskemu zväzu mala prepuknúť 1.7.1945 a malo sa na nej podieľať 112-113 divízií amerických, britských, kanadských, poľského expedičného zboru a 10 až 12 divízií wehrmachtu, ktoré Angličania odzbrojili a rozmiestnili vo Šlesvicko-Holštýnsku a južnom Dánsku. V Nórsku sa nachádzala nemecká armáda v počte 340 000, ktorá po skončení vojny bola pod správou Anglicka, ale nebola považovaná za zajatcov. Tu dokonca 20 000 vojakov Briti vyzbrojili a poverili strážiť vojenské sklady britskej armády. Ešte v júli 1945 na postupimskej konferencii sa Stalin spýtal Churchila prečo udržuje v Nórsku ozbrojenú nemeckú armádu, ktorá je ešte stále na slobode. V priebehu bojov v Európe Churchill kontaktoval niektorých amerických generálov, ktorých žiadal, aby sa vojská nezastavili na Labe, ale postupovali rovno ďalej do Ruska. 

    Po Rooseveltovej smrti (12.4.1945) sa Churchill pokúsil získať Trumana pre premenu druhej svetovej vojny. Zmysel návrhu nového prezidenta bol nasledujúci: Sovietsky zväz zohral úlohu, ktorú mu určovala americká politika vo vlastnom záujme. Teraz ho USA už nepotrebuje, Japonsko rozdrtí bez jeho pomoci. Prezidenta však zabrzdili jeho vlastní generáli. Podľa nich keď ZSSR nebude viazať Kwantungskú armádu v Mandžusku, bude dobytie Japonska stáť americkú armádu milión až poldruha milióna obetí naviac. Vtedy Trumanová reakcia bola: nech Sovietsky zväz nám preukáže poslednú službu a potom ho pošleme „do haja“. Ešte v novembri 1945 sovietska rozviedka zistila že v britskom okupačnom pasme bol ponechaný v pohotovosti wehrmacht v značnom počte a táto „tajná Churchilová armáda“ bola rozpustená až v januári 1946. Neskôr v marci 1946 Churchil vo Fultone pri svojom prejave spustil „železnú oponu“ a tým začalo obdobie „studenej vojny“.

 

    Na podnet Anglicka už 17.3.1948 na Európskom kontinente bol podpísaný vojenský „bruselský“ pakt štátmi západnej Európy pod zámienkou ochrany „demokracie“ avšak jednoznačne zameraný proti ZSSR a 4.4.1949 do neho vstúpilo USA a Kanada, čím faktický vzniklo NATO. To jednoznačne vyvracia tvrdenie dnešných pseudohistorikov, že NATO vzniklo ako obrana proti niečomu čo v tom čase vôbec neexistovalo.
 

    USA sa však neuspokojilo iba s týmto vojenským paktom a dňa 1.10.1951 založilo ďalší pod názvom ANZUS,  neskôr v októbri 1954 SEATO a napokon v roku 1955 pakt CENTO, ktoré združovali krajiny okolo ZSSR – samozrejme, že nie v duchu priateľstva s obyvateľmi vtedajšieho ZSSR. 
 

    Keď predstavitelia ZSSR prejavili ochotu vstúpiť do NATO, keďže podľa deklarovania ich predstaviteľov malo sa jednať o obranu „demokracie“ toto im bolo rezolútne zamietnuté a naopak v roku 1955 prijali do tohto paktu NSR (Nemeckú spolkovú republiku), ktorá podľa záverov troch mocnosti na postupimskej konferencii mala byť navždy denacifikovaná a demilitarizovaná. 
 

    Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že USA postupne neustále uťahovalo slučku okolo bývalého ZSSR s cieľom jeho úplného zničenia. Preto 14.5.1955 vznikol vojenský pakt „Varšavská zmluva“ ako obrana proti dovtedajším agresívnym paktom USA. 

 

    To, že NATO nie je žiadnym „obranným paktom“ ako sa to snažia tvrdiť jeho vyznávači svedči aj skutočnosť, že tento existuje doposiaľ hoci „Varšavská zmluva“, ktorá ho údajne mala ohrozovať, dávno zanikla a dokonca neustále sa približuje k Rusku – svojmu odjakživému nepriateľovi. 

 

    Keďže v Rusku už nejestvuje socializmus, ktorý tak nenávideli, je preto záver jednoznačný – ide im iba o prírodné bohatstvo a ľudský potenciál tejto krajiny!
 

  *  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.
 

    Pozrite si účelový propagandistický clip súčasnej militaristickej propagandy "Atlantickej komisie" - inštitúcie platenej centrálami jastrabov z Pentagonu a Bruselu.

    Ako brutálne naivne sa občanom Slovenska snaží podsunúť argumenty zdôvodňujúce údajnú potrebu NATO v Európe a na Slovensku.

    Cielené vytváranie podvedomia strachu u našich občanov a nenávisti voči údajnému predpokladanému "agresorovi" - Ruskej federácii.