Odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa CHARTY 2015

12.03.2015 19:34

MUDr. Andrej Janco, hovorca CHARTY 2015

 

    

        Vážení priatelia, aj tí, čo nás veľmi radi nevidia 


    Odkedy sa Mierová Charta 2015 prezentovala oficiálne, dostávam rôznorodé otázky, z ktorých sú niektoré praktické, ale viaceré aj konšpiratívne. NEMÁME ČO SKRÝVAŤ, preto ich zodpovieme kedykoľvek a komukoľvek.

 
    Ako fungujeme:
    1. Mierová Charta 2015 je občianska iniciatíva, ktorej jediným cieľom je Zachovanie a Ochrana MIERU. Našou jedinou legálnou možnosťou je tá, ktorú aj realizujeme: Formulovali sme myšlienku, očistenú od akýchkoľvek zámerov, ktoré by smerovali k získaniu politickej moci, alebo destabilizácii súčasnej moci. Našim cieľom je vytvorenie národného mierového a protifašistického frontu, myšlienku, ktorá bude mať tú silu ZLEPIŤ všetky mierové sily na Slovensku do jedného odolného celku, ktorý bude účinnou protiváhou silám, ktoré krok za krokom vlečú Európu do vojnového konfliktu. Túto myšlienku sme jasne a zrozumiteľne formulovali v Charte, ktorá je zverejnená a voľne dostupná na webovej stránke, rovnako, ako listina signatárov.


    2. Jedinou podmienkou pridania sa k aktivitám Charty 2015 je zhoda s myšlienkami, ktoré sú v nej formulované. Ktokoľvek s nimi súhlasí, je vítaný. Podmienkou účasti na spoločných akciách na verejnosti, ako sú verejné zhromaždenia občanov, je legálnosť účastníkov a ich konania na týchto zhromaždeniach, ako aj to, aby sa tieto stretnutia nezneužívali na propagáciu politických strán a ich programov, na propagáciu neznášanlivosti, násilia, nenávisti. Podmienkou je tiež to, aby sa dodržali pokyny usporiadateľa. Podujatia sú vždy ohlásené na miestnych správach, 


    3. Financovanie našich aktivít je na báze dobrovoľných príspevkov účastníkov, všetko má na starosti tajomník Charty 2015, pán P. Nišponský. Ale pravdu povediac, náklady doteraz niesli len účastníci sami. V žiadnom prípade nie sme financovaní z Ruska, ako to zaznieva z niektorých štvavých médií, a ani nikým iným. Ruská strana zachováva absolútne korektný a absolútne oficiálny postoj, na organizácii našich podujatí sa nezúčastňuje, ani do nich nezasahuje. Našim cieľom je Cahrtu 2015 propagovať, preto sa samozrejme snažíme upozorniť na všetky naše aktivity každého, kto má o nich záujem.


    4. Nemáme čo skrývať, preto sa osoby, ktoré sa na našich vystúpeniach podieľajú, prihlasujú na základe svojej dobrej vôle, na základe informácií, zverejnených na sociálnych sieťach, alebo v médiách. Nejde o žiadne konšpiratívne, nelegálne, ani inak spoločensky nebezpečné združovanie osôb. Za Chartou 2015 nestoja žiadne tajné spoločnosti, ani tajné služby, naše postupy sú legálne a verejne kontrolovateľné. 

    Aj všetky ďalšie Vaše otázky, nech sú akékoľvek, zodpovieme verejne

    S pozdravom MUDr. Andrej Janco, hovorca Charty 2015
    Peter Nišponský, tajomník Charty 2015Viac tu: https://www.charta2015.com/news/odpovede-na-aktualne-otazky-tykajuce-sa-charty-2015/