Organizujeme ODPOR a BLOKÁDU vstupu vojsk USA na územie Slovenska.

02.08.2015 08:57

CHARTA 2015 - Stanovisko sekretariátu

    Členovia, signatári CHARTY 2015, mieroví aktivisti, sympatizanti a priaznivci MIERU sa pridávajú k výzve Frontu ľavicovej mládeže Slovenska. Pripájame sa k organizácii, koordinácii a príprave aktívneho ODPORU proti najnovším aktivitám (prejazdom a cvičeniam) okupačných armád USA a NATO na území suverénnej Slovenskej republiky.

        Viď udalosť tu: www.facebook.com/events/152990921698867/

    Zúčastníme sa blokády amerického konvoja, ktorý podľa aktuálnych informácií z médií má prechádzať územím Slovenskej republiky začiatkom septembra 2015 smerom z Českej republiky do Maďarska.

       Prítomnosť akýchkoľvek cudzích armád na území Slovenska odmietame, považujeme ich za okupantov.

    Ak vláda Slovenskej republiky tento nátlak zo strany generálov cudzích mocností neodmietne, ak schváli presun vojsk USA cez územie Slovenska, toto rozhodnutie vlády budeme považovať za nelegitímne rozhodnutie kolaborantskej vlády, v rozpore so záujmami Slovenska. Takéto rozhodnutie nemôžeme akceptovať a nebudeme sa ním riadiť.