Pozdrav Bratislave od ľudí mieru z Košíc

11.03.2015 16:41

CHARTA 2015 - sekretariát

    Včera v utorok 10. marca 2015 sa v Košiciach uskutočnilo mierové zhromaždenie občanov za MIER, proti NATO, militarizmu, fašizmu a  VOJNE.

Na tomto mierovom zhromaždení organizovanom CHARTOU 2015 zaznel i tento pozdrav ľudí mieru z Košíc Bratislave

Košičania a účastníci nášho zhromaždenia v Košiciach pozdravujú všetkých, ktorí sa neboja vyjadriť verejne svoj odmietavý postoj  proti účasti Slovenska v zločineckej organizácii NATO, odmietnúť pobyt vojsk NATO nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Všetkých, ktorí aktívne usilujú o mier a spoluprácu medzi národmi a štátmi v Európe a na celom svete.

Pozdravujeme účastníkov zhromaždenia proti NATO a vojne v Bratislave 12. marca 2015 a želáme im odchod Slovenska z NATO, odchod okupantov NATO a PENTAGONU zo Slovenska a MIER!

SPOLU SME SILNEJŠÍ!