POZVÁNKA do Bratislavy

04.09.2015 17:45

CHARTA 2015 - sekretariát

    Voláme vás všetkých vo štvrtok, 10. septembra 2015 o 17.oo hod. na Hviezdoslavovo námestie do Bratislavy.

      Signatári, sympatizanti a priaznivci CHARTY 2015, občania mieru na Slovensku. 

    Nadišiel čas, kedy nielen že môžeme, ale už musíme otvorene a verejne vyjadriť náš odmietavý postoj k politike okupácie Slovenska cudzími mocnosťami, k politike militarizácie našej krajiny cudzími armádami, k politike propagandistickej výroby nepriateľstva voči bratskému slovanskému Rusku, k vťahovaniu Slovenska do vojny.

    V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa zídeme všetci tí, ktorí chceme a môžeme, ktorí máme odvahu, vôľu a silu, všetci bez rozdielu národnosti, rasy, vyznania, politickej príslušnosti..... 

     Verejne a nahlas odmietneme okupáciu Slovenska, cudzie vojská na našom území, odmietneme militarizáciu našej krajiny a Európy. Odmietneme vzmáhajúci sa európsky neofašizmus, intoleranciu, neokolonializmus a VOJNU.

     Plynú posledné minúty.

    Je najvyšší čas! 
    V záujme nás všetkých, v mene našich detí a budúcich pokolení.

    Zhromaždenie za mier a proti provokatívnemu prejazdu kolóny vojenskej techniky NATO cez územie Slovenskej republiky

    Občania Slovenskej republiky, obrancovia mieru, vlastenci!

  Pamätajúc na neopísateľné hrôzy oboch svetových vojen a na studenú vojnu, ktorá priviedla svet na pokraj nukleárnej katastrofy, usilujúc sa o zabezpečenie trvalého mieru vo svete a znižovanie napätia medzi národmiEurópy, vyzývame každého človeka, ktorému nie je ľahostajný osud ľudstva a mierová budúcnosť Slovenska, aby svojou účasťou podporil občianske zhromaždenie za mier a proti provokatívnemu prejazdu kolóny vojenskej techniky NATO cez územie SR, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2015 o 17:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Požadujeme aby štátne orgány Slovenskej republiky :

1.  Nepodporili provokatívny prejazd kolóny NATO cez územie Slovenska, ktorý sa má uskutočniť v septembri 2015.

2.  Odmietli uskutočňovanie ďalších podobných provokatívnych ozbrojených demonštrácií vojenskej sily na Slovensku.

3.  V budúcnosti zabránili všetkým takým krokom, ktoré môžu viesť k zvyšovaniu napätia, kríz a konfliktov v našom regióne, v Európe i na celom svete.