Pozvánka na Slovensko-Kubánsky festival.

04.04.2015 16:51

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Sme za všetky akcie a podujatia, ktoré prispievajú k mieru a spolupráci medzi národmi, štátmi a občanmi.
Pozývame vás na Prvý Slovensko-Kubánsky festival. Bude prebiehať v dňoch 22.5. až 24.5.2015 (3 dni) v Očovej a v Detve. Je usporiadaný pod záštitou veľvyslankyne Kubánskej republiky na Slovensku. Program je uvedený na pozvánke. 
Príďte. Neobanujete.

    Tak sa tvorí a udržiava mier.