Pozvánka na super prednášku do Košíc

17.09.2015 07:59

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Všetkým !!! POZVÁNKA od CHARTY 2015 PRE VŠETKÝCH.

    Dňa 21 septembra vystúpi v Košiciach svetoznámy ruský HISTORIK a SPISOVATEĽ S.J. RYBAS. Téma jeho vystúpenia je historická prednáška pod názvom Od Versaille po Mníchov (obdobie medzi dvomi veľkými vojnami). Prednáška bude trvať 90 minút a bude v ruštine. Stretnutie s Prof. Rybasom sa uskutoční v Košiciach, v Dome Techniky, na Južnej Triede 2/A (Hotel Centrum, zasadačka na 1. poschodí ) o 16.00 hodine.

    Čaká sa od nás, že zabudneme na vlastnú históriu, aby nás opäť mohli vohnať na jatky 3. svetovej vojny proti našim bratom Rusom. Slováci, ukážme svetu, že si vážime vlastnú históriu a našu účasť v nej !!! Ukážme "nemocným mocným", že sa im to nikdy nepodarí.

    20 сентября С.Ю.Рыбас (российский писатель, историк) прилетает в г. Кошице. На 21 сентября запlанированы его выступления в г.Кошице.
Тема его выступления: От Версаля до Мюнхена. Длительность выступления 1,5 часа.
Выступление на русском языке