Prekonáme svoju vlastnú mentalitu?

01.03.2015 07:33

Autor: Štefan Kalina


     Väčšina Slovákov si žiaľ myslí , že ich vojna obíde a keď, tak ju uvidia iba z obrazoviek svojho televízora. Na rozdiel od našich slovanských bratov Rusov, ktorí majú strach z vojny v génoch, Slováci toto postrádajú. Veď na rozdiel od Sovietskeho zväzu, ktorý počas 2.svetovej vojny najviac trpel a na oltár víťazstva nad fašizmom priniesol najviac obetí, Slováci si takmer celú vojnu žili komfortne v svojom fašistickom štátiku. Skutočne, mali v dôsledku zhabania židovského majetku a práce na nemeckú vojenskú mašinériu, v porovnaní s ostatnými štátmi vo vojne, jednu z najvyšších životných úrovní.

.
Tá časť Slovákov, ktorá povstala proti nemeckému fašizmu a slovenskému hlinko - tisovskému klérofašizmu, tá už vymrela, dokonca rednú rady aj prvej a druhej povojnovej generácie. Strácame historickú pamäť !
.
Preto je možné, že sa naši čelní politici stavajú na podporu banderovskej Ukrajiny a národ mlčí, preto je možné, že sa oživujú gardistické myšlienky v samotnom národe a prezentujú ako národovstvo a väčšina národa mlčí, preto sa aktívne zúčastňujeme na agresívnych dobrodružstvách NATO a národ mlčí.
Je to výsledok 25 ročnej postsocialistickej cesty vymývania mozgov k "vyspelému" kapitalizmu, Náš národ sa teraz dokáže chvíľkovo aktivizovať na námestiach iba pod taktovku našej piatej kolóny a potom sa pasie ďalej.
.
Som hrdý na to, že som Slovák, ale sú okamihy, kedy sa začínam hanbiť za svoj amorfný národ, ktorý stratil 25 rokov na svojom národnom rozvoji, stratil svoju politickú a ekonomickú samostatnosť a hlavne bol okradnutý o svoju historickú pamäť.
Preto bude možné, že sa zas zúčastníme ďalšej vojny, ak vôbec budeme mať čas si uvedomiť, že už začala.

Štefan Kalina 20.12.2014

p.s. Toto som napísal v decembri. pre tromi mesiacmi. Za túto dobu sa čosi v našom zmýšľaní pohlo. Slovensko a Slováci sa , pod vplyvom udalostí, ktoré sa sa začali na nás valiť zo všetkých strán, začali aktivizovať. 

Za mier, proti vojne,proti NATO, proti fašizmu !! Tak to má byť, pokiaľ vôbec ešte žijeme a existuje zdravé jadro národa !