Priame ohrozenie občanov SR

17.02.2015 10:08

Slovensko vraj ako ôsmy členský štát Severoatlantickej aliancie požiadalo o vytvorenie styčného tímu NFIU (NARO Force Integration Units) na svojom území. O šiestich riadiacich strediskách NATO hovorili ministri obrany členských štátov na stretnutí 5.februára v Bruseli.

     Podľa rezortu obrany ide o opatrenie na ochranu našich záujmov a celistvosti územia Slovenskej republiky. Čo ako premýšľam, nie a nie prísť na to, že by niekto okrem USA a vojsk NATO ohrozoval územie SR, alebo jej celistvosť. V tejto súvislosti mi nedá nepripomenúť slová anglického dramatika a básnika, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Harolda Pintera, ktorý povedal: „Zločiny USA všade na svete sú systematické, stále, klinické, neľútostné a plne zdokumentované, napriek tomu o nich nikto nehovorí.“

     Ako občan SR som mimoriadne pobúrený a vyjadrujem otvorene svoj nesúhlas s rozhodnutím ministra obrany Martina Glváča (SMER-SD), ktorý nemá právo hovoriť v mene všetkých občanov SR, aj keď je členom strany, ktorá v mimoriadnych voľbách v roku 2012 vyhrala vysokým rozdielom. Vo voľbách sa však ľudia nevyjadrovali o práve víťaznej strany rozhodovať v mene všetkých obyvateľov v tak závažných otázkach, ako je zriadenie cudzích vojenských základní na našom území. Odporuje to aj tvrdeniam predsedu strany SMER – SD a predsedu vlády SR, ktorý jasne zdôraznil, že kým bude predsedom vlády, tak žiadne vojenské základne na území Slovenska nebudú. Čuduj sa svete, zrejme na nátlak USA a NATO a vynúteného jednotného postupu EÚ, je naraz všetko naruby.

     Zriadenie riadiaceho strediska považujem za hrubý prejav arogantnosti a zneužitia moci našimi predstaviteľmi štátu, ktorí nás už 25 rokov podvádzajú, vedome porušujú ústavu a zákony prispôsobujú vlastným rozhodnutiam. Je vrcholom nehoráznosti, že to robí tiež človek s právnickým vzdelaním, hlásiaci sa k rodine socialistov. Týmto rozhodnutím, zrejme aby si udržal dobre platené a teplé miestečko vo vrcholovej politike sa pán minister pridal k politike zastrašovania USA a NATO, že východnej Európe hrozí nebezpečenstvo okupácie zo strany Ruskej federácie. Je to nehorázna a do neba volajúca lož! Ľudia Slovenska si veľmi dobre pamätajú, kto nám za cenu nesmiernych obetí v roku 1945 priniesol slobodu a komu môžeme vďačiť za 70 rokov mierového spolužitia.

     Je hanbou, že aj on, ako člen a funkcionár strany SMER – SD, hlásiacej sa k rodine socialistov, miesto obhajoby práv občanov sa pridal na stranu tých, čo v záujme cudzích mocností prispievajú k ich porušovaniu. Prvým, hrubým porušením práv občanov bývalej Československej republiky, bolo jej rozdelenie bez poznania názoru väčšiny občanov. Napriek zjavnému nesúhlasu väčšiny, nasledoval bezprecedentný vstup do NATO. No a pokračuje v tom aj vláda socialistov. Zrejme zo zištných dôvodov jej predstaviteľov, lebo s takým rozhodnutím nemôže súhlasiť ani celá členská základňa. Aj oni sa dostali do vleku Západu a USA, keď bez súhlasu občanov, páchajú zradu na vlastnom národe, súhlasným stanoviskom k vytvoreniu jednej zo základní NATO na našom území. Vedome tým ohrozujú bezpečnosť našej krajiny a prispievajú k vyhrocovaniu aj tak dosť napätej situácie a k rozpútaniu ľudstvo zničujúcej vojny priamo v srdci Európy, v záujme koristníckych a geopolitických záujmov cudzích mocností.

     Ministerstvo obrany zriadenie riediaceho strediska odôvodňuje posilnením obrany, ale nehovorí proti komu je potrebné posilňovať obranu, keď neberieme do úvahy samotné NATO, ktoré v záujme záchrany ekonomiky USA po celom svete vyvoláva vojenské konflikty a má na svedomí obrovské materiálne a morálne škody, ale tiež milióny obetí na ľudských životoch, vraj v záujme slobody a demokracie. Pán minister Glváč zdôrazňuje, že „nejde o vytvorenie bojovej jednotky či základne.“ To môže tvrdiť skutočne iba nevojak, alebo človek úplne oddaný cudzím záujmom. Aj údajní experti na obranu vytvorenie takéhoto strediska podporujú, lebo vraj „výrazne zvýši bezpečnosť štátu.“ Je to obyčajná lož, účelové a drzé podvádzanie verejnosti a pochlebovanie cudzím štátnym záujmom.

     Pravdu v tomto prípade majú tí, ktorí na základe racionálneho uvažovania, bez podliezania a pochlebovania USA a NATO tvrdia, že stredisko pre Slovensko a jej obyvateľov znamená priamu bezpečnostnú hrozbu!

     A je to celkom prirodzené. Veď ak by k niečomu naozaj malo dôjsť, len hlupák by nezameral hlavnú pozornosť práve na takéto centrum, ktoré bude plánovať a určovať kam vyšlú jednotky rýchleho nasadenia. Som presvedčený, že takto uvažuje väčšina spoluobčanov. Ich sa však, na základe opojenia z moci, obavy o ďalšiu politickú kariéru a teplé, dobre platené miestečko, na takéto vážne rozhodnutie nikto nepýta, ale si dovoľuje v mene nich rozhodovať. Je to nehoráznosť a trúfalosť takýmto spôsobom na pokyn USA a NATO ohrozovať bezpečnosť a životy vlastných spoluobčanov.

xxxxxEurópa sa zásluhou USA a NATO ocitla na prahu novej svetovej vojny, ktorá sa má odohrať na pôde Európy. Politici podvoľujúci sa záujmom USA, NATO a západoeurópskych štátov sa hlúpo domnievajú, že financie ich ochránia od blížiacej sa katastrofy – nukleárnej vojny. Neochránia ich ani peniaze a ani tí, ktorým tak oddane sa pokúšajú slúžiť. Oni ich potrebujú iba na ohlupovanie našich ľudí, na pomoc pri presadení vlastných koristníckych a geopolitických záujmov. Po dosiahnutí svojho cieľa budú prví, ktorých sa mimoriadne rýchlo a metódami im vlastnými zbavia. Taká je história faktov od existencie kapitalistickej, vykorisťovateľskej spoločnosti a existencie zbrojárskych nadnárodných spoločností, ktoré ovládajú a riadia svet kapitálu.

     V prípade zriadenia styčného tímu na našom území, ide skutočne o priame ohrozenie Slovenska, lebo sa stávame prvým terčom, na koho budú namierené všetky zameriavacie a raketové systémy brániacej sa časti sveta. Na takéto vážne rozhodnutie nikto z politikov súhlas od občanov nedostal. Jediným správnym a legitímnym rozhodnutím môže byť iba názor verejnosti formou priamej demokracie. K referendu by sa celkom určite dostavilo nad 50 % oprávnených voličov, aby vyjadrilo svoje jednoznačné NIE! Toho sa však zrejme naši socialisticky sa tváriaci „zástupcovia ľudu“ mimoriadne boja! Hoci sa to vo svete zatiaľ nikde nepodarilo, oni stále fantazírujú, že kapitalistický systém je reformovateľný. História potvrdzuje, že je to utópia, obyčajný podvod na občanoch a priama podpora udržiavania nespravodlivého, darebáckeho systému. Je hanbou, že k ľavici sa verejne hlásiaci politici sú ochotní podporovať klamstvá a lži, obetovať mier, z priateľa urobiť nepriateľa, ohroziť bezpečnosť, zdravie a životy vlastných spoluobčanov, len aby si udržali dobre platené a teplé miestečká. Ak nezmenia kurz svojej politiky, tak vo voľbách im ľudia vystavia skôr či neskôr účet spravodlivosti tak ako HZDS v podobe slov šestnásteho prezidenta USA Abraháma Lincolna: „Ľudia, ktorí si cenia svoje výhody viac, než princípy, stratia nakoniec oboje.“