Pridajte sa k Brigáde nesmrteľných

03.08.2016 16:10

CHARTA 2015 - sekretariát


 

    Pridajte sa k nám.

   Príďte si spolu s nami uctiť našich osloboditeľov, svojich predkov, svojich blízkych a všetkých tých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, v II. Svetovej vojne na strane ľudskosti a slobody proti fašizmu, okupácii, proti hitlerovskému nacizmu. Vzdajme úctu všetkým, ktorí položili svoje životy, ktorí bojovali, trpeli a strádali, aby sme my mohli žiť. 

Stretneme sa v pondelok 29. augusta 2016 o 09.00 hodine pred pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.


    CHARTA 2015 A BRIGÁDA NESMRTEĽNÝCH -informácia 2016 

    Pred rokom, v máji 2015 , vznikol z podnetu Charty 2015 dlhodobý, slovenský projekt "Brigáda nesmrteľných". Je alternatívou ruského projektu " Pluk nesmrteľných", v ktorom 9.mája 2015 do ulíc miest Ruskej federácie vyšlo takmer 4 milióny ľudí. V r. 2016 sa akcií Pluku nesmrteľných zúčastnilo už 15 miliónov ľudí v Ruskej federácii, rovnako v desiatkoch ďalších štátoch.
 

    Jednou z foriem činnosti " Brigády nesmrteľných" je organizácia stretnutí a pochodov, s fotografiami a menami svojich príbuzných a známych, ktorí sa zapojili do protifašistického odboja a oslobodzovania Slovenska od fašizmu,kto trpel a zahynul vo fašistických koncentrákoch a žalároch. Potenciál " Brigády nesmrteľných " tvoria predovšetkým deti,vnuci a ďalšie pokolenia potomkov tých, kto sa zaslúžil o našu slobodu.
Cieľom " Brigády nesmrteľných" je urobiť z každoročných májových osláv oslobodenia našej vlasti a výročí Slovenského národného povstania, novú, celonárodnú a trvalú tradíciu, ktorá bude prechádzať z pokolenia na pokolenie.
 

    Potenciál " Brigády nesmrteľných" je

  • pomerná časť Slovákov z celkového počtu 25 000 padlých československých vojakov, 63 000 civílnych obetí, 277 000 obetí židovského holoukastu, desiatok tisíc obetí rómskeho houkastu. Sú to ich žijúci príbuzní, ktorí si ctia ich pamiatku. 
  • vyše 60 000 sovietskych vojakov a 10 500 rumunských vojakov pochovaných na Slovensku.
  • stovky tisíc sovietskych a rumunských vojakov, rovnako ako vojakov ďalších národov, ktorí sa zúčastnili oslobodzovacích bojov na Slovensku a prežili vojnu.
  • vyše 60 000 slovenských povstaleckých vojakov a vyše 15 000 partizánov, účastníkov Slovenského národného povstania. Sú to stovky ďalších slovenských vojakov, ktorí bojovali v československom zahraničnom odboji, sú to slovenskí interbrigadisti z občianskej vojny v Španielsku, sú to stovky vojakov, ktorí už po vojne bojovali na Slovensku z banderovskými bandami.
  • je to každý kto má a presadzuje antifašistické zmýšľanie.

    Je to obrovský potenciál, predovšetkým ak si uvedomíme, že takmer každá slovenská rodina má fakticky svojho príslušníka "Brigády nesmrteľných".
 

Nikto nesmie byť zabudnutý !
Nič nesmie byť zabudnuté !

 

    Príslušníci " Brigády nesmrteĺných" žijúci aj nežijúci sú minulou a zároveň aj súčasnou pamäťou slovenského národa, ktorú my ich potomkovia nesieme ďalej a odovzdávame budúcim pokoleniam.
Na akciách " Brigády nesmrteľných" sa môže zúčastniť každý i bez oficiálnej registrácie. Keď nemáte nikoho, kto bojoval proti fašizmu a chcete sa zučastniť na našich akciách, vyberte si meno ktoréhokoĺvek vojaka osloboditeľa, kto leží v slovenskej zemi, alebo príďte s "neznámym vojakom".
     Prvou našou akciou bola vlaňajšia účasť na oslavách 71. výročia SNP v auguste 2015 v Banskej Bystrici.
   Počas májových osláv v tomto roku sme sa rozhodli, že podporíme svojou účasťou ruských a ďalších motorkárov, - "Nočných vlkov a ich Cestu Víťazstva". 

    Zástupcovia Brigády nesmrteľných sa tiež zúčastnili osláv 9.mája 2016 na Slavíne v Bratislave, kde sa konalo aj krátke stretnutie s veľvyslancom Ruskej federácie A.L.Fedotovom, ktorý ocenil túto iniciatívu slovenských antifašistov . Na oslavách na Slavíne boli prítomní aj účastníci Pluku nesmrteľných najmä z radov občanov ruskej národnosti, žijúcich na Slovensku a tiež skupina hostí z Pluku nesmrteľných z Ruskej federácie.
Bunky Brigády nesmrteľných začali vznikať aj na miestach. Kladným príkladom bola napr. iniciatíva antifašistov v Handlovej, ktorá oslovila aj mladých ľudí.
Na akcie spriateleného Pluku nesmrteľných na Slovensku sa pozeráme ako na jeden celok spoločného úsilia. Ide nám o jednu a tú istú vec. Veď v boji proti fašizmu naši predkovia bojovali spoločne bez ohľadu na národnosť, rasu či vierovyznanie. Názov "BRIGÁDA" bol našemu počinu daný z čiste pragmatického dôvodu, t.j. že vojenské formácie, v ktorých bojovali Slováci a Česi počas 2. svetovej vojny, ako v zahraničí tak na území Československa sa nazývali " BRIGÁDAMI" / napr. partizánske brigády, čs. paradesantná brigáda, tanková brigáda, interbrigáda v Španielsku atď/. Preto aj naďalej budeme vystupovať pod názvom Brigáda nesmrteľných. Súčasne budeme rozvíjať spoluprácu na spoločných akciách s hnutím Pluku nesmrteľných ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.
Čo nás ešte čaká v tomto roku?
Budú to predovšetkým ústredné aj regionálne oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania na Slovensku v auguste 2016.

    Charta 2015 preto prosí svojich členov, signatárov, sympatizantov, vládne i nevládne organizácie, občianske združenia, všetkých antifašistov, podporte svojou účasťou akcie Brigády nesmrteľných , rovnako ako aj akcie našich priateľov a kolegov z Pluku nesmrteľných v r. 2016, predovšetkým počas osláv Slovenského národného povstania v auguste 2016 ako v Banskej Bystrici, tak počas regionálnych a miestnych osláv v rôznych častiach Slovenska.
 

    Za organizačný výbor Brigády nesmrteľných
    Hovorca Charty 2015 proti fašizmu, nacizmu a vojne Štefan Kalina
    V Banskej Bystrici 31.júla 2016

 

Fotogaléria: Pridajte sa k Brigáde nesmrteľných

Táto fotogaléria je prázdna.