Pripájame sa k výzve FĽM poslancom NRSR - Hlasujte proti základni!

08.11.2015 15:53

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Front ľavicovej mládeže vyzval vo svojom vyhlásení zo dňa 8. novembra 2015 všetkých poslancov NR SR, ktorí sa cítia byť ľavičiarmi a vlastencami, aby hlasovali proti "Návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU)”.

 

    Vo vyhlásení sa uvádza: 

    Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

   Súčasťou 58. schôdze NR SR, ktorá začne v utorok 10.11. o 13,00 bude aj bod číslo 42 pod názvom Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU)”.

    Zahlasovaním za tento návrh zákona odobríte základňu Severoatlantickej aliancie na území SR, ktorá bude lokalizovaná v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Posádku bude tvoriť 41 vojakov, z toho 20 budú príslušníkmi zahraničných ozbrojených síl.

    Vyjadrujme vážne obavy z realizácie tohto kroku z nasledujúcich dôvodov:

  • Európa sa nachádza v zložitom období, ktoré je poznačené zhoršením vzťahov s Ruskou federáciou. Cestou, ako normalizovať tieto vzťahy nie je konfrontačná politika militarizmu, ale snaha o diplomatické riešenia. Práve NR SR môže pri nich zohrať významnú úlohu, o ktorú však príde zahlasovaním za základňu vo Vajnoroch.
  • slovenská verejnosť je mimoriadne citlivá na prítomnosť zahraničných vojska na území SR. Sme presvedčení, že dlhodobá prítomnosť vojakov NATO spôsobí v slovenskej spoločnosti výrazné rozpory a pnutia
  • základňa vo Vajnoroch nebude podliehať veleniu OS SR, ale prejde pod velenie Mnohonárodného zborového veliteľstva NATO Severovýchod v poľskom Štetíne.
  • základňa NATO vo Vajnoroch sa automaticky stane potenciálnym terčom pre tých, proti ktorým bude vybudovaná. Jej vybudovanie zníži bezpečnosť občanov SR.
  • predložený materiál nerieši financovanie tohto projektu. NATO nebude modernizáciu objektu vo Vajnoroch hradiť výhradne zo svojich prostriedkov. Sme presvedčení, že suma, ktorou bude musieť participovať SR by vláda mohla využiť v iných oblastiach v prospech bežných obyvateľov

    Premiér Robert Fico vyhlásil v septembri 2014 pre denník Pravda, že “aj keď sme v NATO, neznamená to, že musíme mať na svojom území základne s cudzími vojakmi. Keby nás do toho niekto nútil, vyvolal by som referendum”Keďže premiér svoje slovo nedodržal Front ľavicovej mládeže preto vyzýva všetkých poslancov NR SR, ktorí sa cítia byť ľavičiarmi a vlastencami, aby hlasovali proti tomuto návrhu zákona. Hlasujte proti vybudovaniu základne, hlasujte za mier!

    Front ľavicovej mládeže zároveň touto cestou vyzýva občiansku verejnosť, aby sa aktívne zapojila do verejného zhromaždenia a následného pochodu pred NR SR v čase, keď budú poslanci o tomto bode rokovať. Podrobnosti o pochode zverejníme v pondelok.

    Signatári, priaznivci, sympatizanti a aktivisti CHARTY 2015 sa k tomuto vyhláseniu bez výhrad v plnom rozsahu pripájajú.

    Neželáme si základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, ani prítomnosť akýchkoľvek cudzích ozbrojených síl v našej krajine!

 

*  Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.