Rokovanie CHARTY 2015 s Vladykom Rastislavom o potrebe úsilia o mier.

03.04.2015 09:16

MUDr. Andrej Janco, hovorca CHARTY 2015

    Včera sa mi, ako zástupcovi Mierovej Charty 2015, dostalo veľkej cti. V sprievode mojej manželky a jedného vzácneho priateľa som mal príležitosť stretnúť sa s metropolitom pravoslávnej cirkvi pre Čechy a Slovensko, Jeho blaženosťou, vladykom Rastislavom. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle vladyku, v Prešove. 
    Informoval som ho o vzniku našej mierovej iniciatívy, o cieľoch, ktoré si Mierová Charta 2015 vytýčila a úctivo som ho požiadal o zváženie možnosti jej podpory zo strany pravoslávnej cirkvi. 
    Stretnutie s týmto vzácnym a múdrym človekom bolo príležitosťou na úvahy o hodnotovom, duchovnom a morálnom stave našej spoločnosti, ako aj o význame mieru.     

    Vladyka sa hlboko zamýšľal a analyzoval aj príčiny dnešného ohrozenia mieru v Európe. Zhodli sme sa na tom, že dnešný stav je výsledkom dlhodobého procesu oslabovania hodnotového systému, ktorý sa u nás, Slovanov, so silnou kresťanskou tradíciou, budoval po stáročia. Zhodli sme sa aj na tom, že jedinou cestou, ktorá môže viesť k účinnej obrane mieru, je zjednotenie všetkých mierových síl na Slovensku pod ideou mieru, ktorá bude oslobodená od všetkých antagonizmov, ktoré prináša politika, sociálny status, národnosť a iné charakteristiky, ktoré nás, žiaľ, rozdeľujú viac, ako je to z hľadiska tohto cieľa prípustné. 

    Toto je chvíľa, keď sa musíme držať duchovných a morálnych hodnôt, ako nám ich odkázali naši predkovia, toto je chvíľa, keď musíme VERIŤ. Zhodli sme sa aj na tom, že základným kritériom činnosti Charty 2015, ak má túto veľkú úlohu splniť, musí byť SVEDOMIE. 

    Vaša blaženosť vladyka Rastislav, ďakujeme Vám.

    V Košiciach, dňa 3.apríla 2015 

    MUDr.Andrej Andrej Janco, hovorca Charty 2015