Rožňava 19. mája 2015: ROŽŇAVA ZA MIER.

22.05.2015 05:19

CHARTA 2015 - Sekretariát

    V utorok dňa 19. mája 2015 o 16.oo hodine, na Námestí baníkov (tribúna) v Rožňave zorganizovala CHARTA 2015 mierové zhromaždenie občanov pod heslom: "ROŽŇAVA ZA MIER".

     Spoluorganizátormi zhromaždenia boli ľavicové politické strany, ďalšie  spoločenské organizácie, mieroví a protifašistickí aktivisti, zástupcovia politických hnutí a občanov Košického kraja, Gemera, mesta Rožňavy a širokého okolia. 

    Zúčastnia sa i aktivisti CHARTY 2015, ktorí získavajú podpisy pod petíciu občanov Slovenska za vystúpenie SR zo štruktúr NATO a aktivisti iniciatívy "Nechceme základne NATO na Slovensku".

    Prekrásny mierový, pohodový i kultúrny podvečer pripravili naši signatári Gemerčania v Rožňave. 

   Podnetné mierové a protivojnové vystúpenia predstaviteľov CHARTY 2015 MUDr. Andreja Janca, Mgr. Petra Nišponského, mierových aktivistov i predsedu Okresného výboru KSS v Rožňave PhDr. Jaroslava Kočiša preložené kultúrnym programom, vystúpeniami špičkových hudobníkov - signatárov CHARTY poslanca MZ v Rožňave Milana Capáka, jeho synčeka 5 ročného bubeníka Mikeho a sympatizantov, repovým vystúpením mladých majstrov repu zo Šafárikova a ďalších perfektných hudobníkov.
    Bol to skutočný mierový i kultúrny zážitok.
Zúčastnil sa i primátor Rožňavy pán Pavol Burdiga a mnohí významní a zaujimaví ľudia z Gemera.
Vyzbierali sme 76 podpisov pod petíciu za vystúpenie SR z paktu NATO a vyše 80 podpisov nových signatárov CHARTY 2015.

    Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii podujatia, ďakujeme úžasným účinkujúcim a všetkým, účastníkom, ktorí svojou účasťou potvrdili svoj aktívny záujem na udržaní mieru a svoj negatívny a odmietavý postoj k NATO, militarizácii Slovenska a k vojnovému štvaniu zo strany politikov a médií.

   Dokumentačný materiál - videá z akcie sú spracovávané  a priebežne uverejňované na všetkých nám dostupných mediálnych nosičoch a sieťach.

Ešte raz, veľká vďaka Vám priatelia všetkým.

VIDEO - Prejav tajomníka CHARTY 2015 Mgr. Petra Nišponského: "Slovensko je okupovanou krajinou". 

VIDEO - Prejav hovorcu CHARTY 2015 MUDr. Andreja Janca: "Výzva za mier". 

VIDEO - Prejav predsedu OV KSS v Rožňave PhDr. Jaroslava Kočiša: "Našim právom je žiť v mieri".