S hodnotením Jána Čarnogurského súhlasíme

14.05.2015 08:02

CHARTA 2015 - Sekretariát, Peter Nišponský

    Ján Čarnogurský vo svojom článku pod názvom "Prvé víťazstvo demonštrácií za mier a proti základniam NATO na Slovensku" uverejnenom na Blogu SME dňa 12. mája 2015 hodnotí doterajšie výsledky spoločného úsilia občanov Slovenska, mierových organizácií a aktivistov za mier, proti NATO a proti vojne, ktoré boli dosiahnuté v období ostatných troch mesiacov roka 2015.

   S jeho hodnotením sa CHARTA 2015, naši signatári, aktivisti i sympatizanti v prevažnej miere stotožňujú. 

  Skutočne, od marca 2015, kedy sme nezávisle na sebe a neskôr čiastočne koordinovaným spoločným úsilím začali s aktivitami smerujúcimi k verejnému odporu a odsúdeniu militantného, protiruského a nekriticky pro-NATO správania sa mnohých politických reprezentantov Slovenska, náš spoločný tlak priniesol čiastkové výsledky, ktoré Ján Čarnogurský vo svojom blogu veľmi výstižne pomenoval.

    Jeho hodnotenie "dvihlo adrenalín" zástancom radikálneho a tvrdého politického postoja voči Rusku, nekritickým obdivovateľom militantnej politiky USA a Bruselu, zástancom militarizácie Slovenska a tým, ktorí si účasť cudzích armád, základní a logistických centier na Slovensku želajú. Dvihlo adrenalín i mnohým politikom včítane pána prezidenta Kisku a jeho poradcom, ktorých hromadné, verejné mierové aktivity bežných občanov Slovenska vyvádzajú z rovnováhy. Avšak títo naši tzv. "lídri" chtiac nechtiac, aby si zachovali tvár pred občanmi Slovenska a priestor k realizácii politiky diktovanej z Washingtonu a z Bruselu, museli čiastočne ustúpiť, zmierniť tlak, stĺmiť agresiu rétoriky, pre svoje dobro museli uznať, že sila občianskeho odporu voči ich rétorike a politike nie je bezvýznamná a že ak nezmenia taktiku, môže im to uškodiť v ich ďalšej politickej kariére.

    Nepomohla im ani mohutná agresívna, priam nenávistná propagandistická kampaň im poplatných médií na čele s Denníkom N, zameraná až detailne osobne proti mierovým aktivistom i bežným občanom, ktorých jedinou "vinou" je verejný prejav názoru, ktorý je odlišný od želaní majiteľov a vydavateľov týchto médií a od želaní ich trollov, ktorí plní žlče a nenávisti diskutujú napríklad i pod článkom Jána Čarnogurského, ktorému nedokážu prísť na meno. Prídu na to oproti svojim militantne naladeným politickým vzorom o poznanie neskôr, lebo ako jednoduchší ľudia nemajú tú zázračnú schopnosť bystrej politickej premeny a otáčania kabátov. I toto je ale znakom, že mierové hnutie, organizácie a aktivisti v ňom zapojení to robia dobre.

    Za tri mesiace aktivít sa situácia radikálne zmenila. Aktivizácia občanov mierových hnutí vyústila do mnohých malých i väčších konfrontácií, do širokej diskusie o únosnosti prehnanej a prehriatej propagandy v mediálnom priestore........, ale i do ďalšieho nárastu počtu mierových organizácií a množstva aktivistov ochotných sa do tohto procesu aktívne zapojiť.

       Mierové hnutie na Slovensku sa rozrastá, neustále sa k nám pridávajú občania a organizácie, bežní ľudia práce a osobnosti ochotní aktívne vystupovať, organizovať a aktivizovať spoločnosť pre udržanie mieru a pre odpor proti vojne. Nech naše suverénne a nezávislé mierové organizácie a každý z nás pracuje ako najlepšie vie, podľa vlastných programov, zázemia a podmienok. Spojme však sily k spoločnej koordinácii našich mierových akcií, zosúlaďme ťah na bránku. Budeme silnejší a naše spoločné kroky budú efektívnejšie.

    Želáme úspech na tomto poli všetkým. Lebo našim spoločným úspechom je zachovanie mieru a odvrátenie možnej vojny.