Sergej Lavrov na Mníchovskej konferencii o bezpečnosti 13. februára 2016 - v plnom znení

16.02.2016 16:18

CHARTA 2015 - Sekretariát

 

Vystúpenie ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova na Ministerskej panelovej diskusii Mníchovskej konferencie o otázkach bezpečnostnej politiky, Mníchov, 13. februára 2016

 

    Ak sledujete slovenské verejnoprávne a súkromné médiá, tak isto chápete, ako dezinformačne, účelovo, selektívne, manipulatívne a nepravdivo informujú naše rusofóbne médiá o zahraničnej politike Ruska a o vývoji vo svete. Je výnimočné, ak máte možnosť sa dostať k vystúpeniam politikov Ruska komplexne, bez úprav a komentárov v pôvodnom znení. Preto vám prinášame tento článok. Pre rozšírenie vášho poznania a pre možnosť vytvorenia si vlastného, objektívneho názoru na svet v aktuálnom čase.
 

    V poslednej dobe ruský prezident Vladimir Putin sa opakovane sústredene venoval medzinárodným záležitostiam. Som si istý, že tu sú prítomní profesionáli ktorí, samozrejme, poznajú našu pozíciu. Tým viac, že dnes ráno na tomto mieste mal prejav predseda vlády Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Nemám v úmysle opakovať sa. Chcem len povedať niekoľko ďalších slov.

    Zvyčajne na februárových stretnutiach v Mníchove v posledných rokoch konštatujeme, že stav európskej ako aj celosvetovej bezpečnosti, sa nevyvíja uspokojivo. Diskutujeme kroky, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie. Žiaľ, nedochádza k podstatným zmenám vektora udalostí.

    Samozrejme, niečo sa nám darí urobiť, niet pochýb, ale veľmi často sa dohody nespĺňajú pre pokusy niektorých účastníkov o ich spätne prepisovanie za účelom získania jednostranných výhod na úkor skôr dosiahnutej, ako sa javilo, vyváženosti záujmov.

    Včera uplynul jeden rok od odsúhlasenia minského Balíka opatrení pre urovnanie ukrajinskej krízy - dokumentu, ktorý bol schválený rezolúciou BR OSN. Avšak, vykonávanie jeho základných politických požiadaviek sa v podstate ani nespustilo - predovšetkým pre neochotu ukrajinského vedenia čestne nastúpiť svoju časť cesty a snáh Kyjeva donekonečna nachádzať výhovorky pre neplnenie si svojich povinností. Pozitívom je črtajúce sa pochopenie neprípustnosti takéhoto postupu v Európe a dokonca aj v Spojených štátoch, o čom nasvedčuje prejav J. Kerryho v niektorých metropolách, pri ktorých si pritom zachoval všetku svoju špecifickú politickú korektnosť k rusofóbskej móde.

    Ďalšia citlivá otázka - zdĺhavá kríza v Sýrii. Tu sa tiež spoločným úsilím podarilo vytvoriť Medzinárodnú  skupinu pre podporu, presadiť rezolúciu 2254 Bezpečnostnej rady OSN, ktorou sú schválené kľúčové parametre urovnania prostredníctvom rokovania vlády s celým spektrom opozície, vrátane požiadavky, že samotní Sýrčania budú rozhodovať o osude svojej krajiny. Avšak, v rozpore s touto rezolúciou časť opozície predkladá ultimáta a predbežné požiadavky – nuž, majú sa od koho učiť – pre spustenie rokovacieho procesu a snaží sa roztrieštiť Medzinárodnú skupinu pre podporu Sýrie.

    Nedá sa nepovšimnúť si trvajúcu už päť rokov - od začiatku tzv. Arabskej jari – celkovú degradáciu regiónu Stredného východu a severnej Afriky, ktorá vyprovokovala migračnú krízu v Európe a skrýva hrozbu zabratia teroristami obrovských priestorov na Strednom východe, v severnej Afrike a inde. Bezprecedentná teroristická agresivita sa stupňuje v krajinách Európy, v krajinách Ameriky, v krajinách, ktoré sú našimi spojencami v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti v Strednej Ázii - to všetko je mimoriadnou výzvou pre medzinárodnú bezpečnosť. Žiaľ, aj napriek istému pokroku v boji proti ISIL, „Dzhebhat en-Nusrat“ a im podobným, sa doteraz nepodarilo zjednotiť účinný protiteroristický front. Z veľkej časti kvôli neschopnosti niektorých krajín odsunúť druhoradé otázky, pre zotrvávajúcu vidinu využitia situácie na zmenu režimu a presadenie iných geopolitických ambícií. Dúfam, že výsledky stretnutia Medzinárodnej skupiny pre podporu Sýrie v Mníchove 11. februára pomôžu tento trend pozmeniť. Ozajstný zväzok popredných štátov proti medzinárodnému terorizmu je nevyhnutný taktiež v záujme odvrátenia krachu Iraku, Líbye, Jemenu, Afganistanu, územia ktorých, podobne sýrskemu, si aktívne podrobuje IS, využívajúc absenciu jednotnej účinnej stratégie medzinárodného spoločenstva.

    V poslednom čase sa dramaticky zhoršila situácia na Kórejskom polostrove spôsobená nezodpovednou a absolútne neprijateľnou činnosťou vedenia KĽDR. Avšak, aj tu zatiaľ pozorujeme tendenciu uchyľovania sa k jednostrannej, s obídením Bezpečnostnej rady OSN, taktike trestania Pchjongjangu a snahu o nahustenie cudzej vojenskej prítomnosti v regióne na úkor súčinnosti v práci na deeskalácie situácie zapojením existujúcich rokovacích mechanizmov.

    Myslím si, všetci vidia, že mimoriadna zložitosť súvzťažných kríz, rozširovanie konfliktného priestoru si vyžadujú koordinovanú tímovú prácu. Avšak, proti spoločným úsiliam sa stavajú umelé obmedzenia – napríklad, odmietnutie zo strany NATO a Európskej únie plnohodnotnej spolupráce s Ruskom, maľovanie obrazu nepriateľa, rozmiestňovanie zbraní na zvečnenie tých deliacich čiar v Európe, ktoré Západ slávnostne sľuboval odstrániť. Zdá sa, že staré inštinkty sú stále veľmi a veľmi húževnaté. Nadnes objem spolupráce euroatlantických a našich štruktúr v niektorých sférach prehráva dokonca aj v porovnaní s obdobím „studenej vojny“. Nehovoriac o návrate do každodenného života šablón ideologickej konfrontácie koncepčná báza ktorej vymizla už pred štvrťstoročím. Znamením doby sa stáva zmes propagandy a reálnej politiky na úkor perspektívneho riešenia kľúčových medzinárodných otázok.

    Pokusy o prekonanie tejto abnormálnej situácie sú – príkladom je vytvorenie „skupiny mudrcov“ sformovanej v OBSE v rámci procesu „Helsinki plus 40“. Avšak, konsenzus „mudrci“ nedosiahli, pretože záverečná správa skupiny (rovnako ako správa pripravená pre túto konferenciu) vyznieva ako nato-centrická,  a západné krajiny v predkladaných dokumentoch sú prezentovane ako „ochrancovia“  stability medzinárodného systému, ktorý, zdá sa, chcú, zachovať neochvejným. Nepodarí sa. V každom prípade je nutné dohovárať sa o reforme svetového usporiadania. Pretože taká nato-centristická samoľúbosť, ktorá je výrazom politickej krátkozrakosti, veľmi obmedzuje hľadanie odpovedí na všeobecné reálne, a nie vymýšľané hrozby.

    Zároveň, dnes sa už o tom spomenulo, udalosti minulého roka znova dokázali, že keď sa téza o výnimočnosti niekoho dá stranou a keď sa sčítajú potenciály popredných krajín - USA, Európskej únie, Číny, Ruska a ďalších význačných centier vplyvu moderného sveta – dosahujú sa skutočne prelomové výsledky. Mám na mysli predovšetkým urovnanie situácie okolo iránskeho jadrového programu, chemickú demilitarizáciu Sýrie. Bezpochyby, tento postup je možné úspešne aplikovať na iných azimutoch svetovej politiky, vrátane urovnania na Strednom východe a predovšetkým palestínsko-izraelského konfliktu. Pre uplatnenie takého kolektívneho jednania, uplatnenia takých efektívnych metód si budeme musieť zvyknúť na tímovú prácu a nesnažiť sa riešiť všetko za  všetkých, a nesúhlasných s diktátom trestať.

    Myslím si, že konferencia v Mníchove je vhodným pódiom pre serióznu diskusiu o obnovení kultúry dialógu a nie hrozieb, umenia kompromisov a nie ultimáta. Profesionáli, ktorí sa tu zišli, som presvedčený, majú bohaté skúsenosti, aj múdrosť, aj schopnosti ktoré napomôžu presunu diplomaciu na prioritné pozície, ktoré  jej oprávnene patria najmä na tejto etape črtania sa obrysov spoľahlivého a stabilného systému globálneho poriadku. V tom prípade, ak nechceme plaviť sa po prúde  k vodopádu ale máme záujem o zvrátenie negatívneho smerovania medzinárodných záležitostí a splniť, konečne, očakávania, späté s našou spoločnou prácu.

Odpoveď ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova na otázky médií  v nadväznosti na rokovania „normandského formátu“ na poli  Mníchovskej konferencii o bezpečnostnej politike, Mníchov, 13. februára 2016

Otázka: Ako môžete komentovať nedávne rokovania?

Odpoveď: Konalo sa stretnutie „normandskej štvorky“  na úrovni ministrov zahraničných vecí. Francúzsko prezentoval námestník ministra H. de Riviere, pretože nový minister zahraničia je teraz v Paríži. Príde až vo večerných hodinách dnes na účasť na rokovaní o Líbyi.

    Na dnešnom krátkom zasadnutí „normandskej štvorky“ sme sa dohodli usporiadať rozšírené stretnutie vo vhodnom čase, na ktorom budú všestranne posúdené všetky aspekty Minských dohôd a príčiny ich zlyhania. Na dnešnom stretnutí sa upozornilo na nutnosť vyžadovania striktného dodržovania prímeria oboma stranami - Kyjevom aj Donbasom. V niektorých otázkach, ako sú, napríklad,  počty  chýbajúcich zbraní v skladovacích priestoroch alebo ostreľovanie obcí a miest vedú ozbrojené sily Ukrajiny. Porušenie niektorých ďalších aspektov zo strany Donbasu zaznamenalo monitorovanie OBSE. Hlavná vec - nikto nepochybuje o režime dočasného zastavenia paľby, dohode o odsune ťažkých zbraní a nutnosti ich uskutočňovania v plnom rozsahu. Misia OBSE, ako sme dnes potvrdili, má udelené všetky právomoci na splnenie tejto úlohy.

    Dnes sme upozornili na jeden dlhodobý problém, ktorý sa doteraz nepodarilo vyriešiť. Ako si iste spomínate, bolo utvorené spoločné stredisko pre riadenie a koordináciu otázok smerujúcich na zastavenie paľby a monitorovanie porušovania prímeria. Stredisko vzniklo na žiadosť prezidenta Ukrajiny Petra Porošenko. Odpovedajúc na túto žiadosť niekoľko desiatok ruských dôstojníkov bolo vyslaných do oblasti konfliktu kde pracujú spoločne s ukrajinskými príslušníkmi armády. Nepochybne, vyriešenie tohto problému zodpovedajúcim spôsobom si vyžaduje prítomnosť zástupcov Luganskej a Doneckej samovyhlásených republík. Dnes sme upozornili nášho ukrajinského kolegu ministra zahraničných vecí P.A.Klimkina na absolútnu neprípustnosť súčasného stavu, kedy Kyjev blokuje ich účasť v tomto procese, spoliehajúc sa, že ruskí zástupcovia v tomto spoločnom stredisku budú nejakým spôsobom odovzdávať signály do Donbasu. Táto pozícia je úplne kontraproduktívna a jej zdrojom sú známe ideologické úvahy, keď Kyjev nepovažuje zástupcov vyhlásených republík za partnerov. Avšak, práve zástupcovia Donbasu, Doneckej a Luganskej republík podpísali Minské dohody následne schválené Bezpečnostnou radou OSN, takže oprávnenosť týchto štruktúr ako zúčastnených strán konfliktu je nepochybná. Upozornili sme našich nemeckých a francúzskych partnerov (ako sme to urobili predtým v rozhovore s Američanmi), že je na čase skoncovať s týmto stavom. Tieto detinskosti musia ustúpiť miesto serióznej práci, ak skutočne chceme porozumieť tomu kto a ako je povinný podniknúť ďalšie kroky pre dosiahnutie trvalého prímeria a zabezpečenia skladovania ťažkých zbraní na miestach, kam boli odsunuté.

    Zvláštna pozornosť bola venovaná bloku politických problémov.  O tomto vo svojom prejave na Mníchovskej konferencii o bezpečnostnej politike práve podrobne informoval Predseda vlády Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Otázky sú stále rovnaké: zapísaná v Minských dohodách postupnosť krokov, v plnom rozsahu prerokovaná lídrami krajín „normandskej štvorky“ 2. októbra, nenecháva žiadne možnosti pre dvojzmyselné ich prečítanie. Požaduje sa ústavná  reforma, ktorá zaistí trvalé postavenie Donbasu, a to so súvzťažnosťou k príslušnému zákonu o ústave, a to po dobu nie troch rokov, ako je tomu teraz, ale na trvalom základe. V rovnakom bloku je uvedená amnestia, bez ktorej je nemožná príprava a realizovanie platných volieb. Sem patrí aj zosúladenie modality samotných volieb, čomu sa Kyjev tvrdo vyhýba. Upozornili sme na skutočnosť, že zástupca OBSE v politickej podskupine Pierre Morel niekoľkokrát pripravil kompromisné návrhy, ktoré bol Donbas pripravený vziať za osnovu, ale Kyjev odmietol tak urobiť. Dnes sme požiadali, aby na ďalšom, už rozšírenom stretnutí ministrov „normandskej štvorky“ boli tieto predkladané návrhy seriózne vypracované.

    Hovorili sme o ekonomickej situácii. Permanentná blokáda, množstvo nevyriešených otázok, na pokroku ktorých bolo sľúbené, bankovnícke služby a mnohé iné.

    Dnes, vzhľadom na nedostatok času, sme boli schopní vymeniť si len odhady, o ktorých som sa práve zmienil, a vecná diskusia o tom, ako zlepšiť situáciu vo všetkých týchto oblastiach, dúfam, sa bude konať za niekoľko týždňov, kedy budeme mať možnosť nielen na okraj akéhosi fóra, ale cielene sa stretnúť a podrobne si o všetkom porozprávať.

Spoločné vyhlásenie „kvarteta“ medzinárodných sprostredkovateľov pre Stredný východ, Mníchov, 12. februára 2016

    Predstavitelia „kvarteta“ - vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, americký minister zahraničia John Kerry a zástupca generálneho tajomníka OSN Yang Eliasson – sa stretli v Mníchove 12. februára t.r.

    „Kvarteto“ odsudzuje všetky akty terorizmu a vyjadruje vážne znepokojenie z pokračujúcich prejavov násilia proti civilnému obyvateľstvu. „Kvarteto“ znova vyzýva všetky strany k zdržanlivosti, k zastaveniu podnecovania napätia a začatiu aktívnych krokov s cieľom de-eskalácie súčasnej špirále napätia.

    „Kvarteto“ vyjadruje vážne znepokojenie, že v súvislosti s formujúcou sa „v teréne“ situáciou v podobe neprestávajúcich násilných činov voči civilnému obyvateľstvu, rozširovaním osád a vysokej miery demolácie palestínskych domov je vážne ohrozená životaschopnosť dvojštátneho riešenia. „Kvarteto“ opakuje,  že jednostranné akcie ktorejkoľvek strany nesmú prejudikovať výsledok procesu jednania.

    „Kvarteto“ deklaruje svoju vernosť úsiliu o komplexné, spravodlivé a trvalé riešenie palestínsko-izraelského konfliktu prostredníctvom rokovaní v súlade s rezolúciami BR OSN №242 (1967) a №338 (1973).

    „Kvarteto“ znovu potvrdzuje, že súčasný status-quo je neprijateľný a že rozhodné kroky, zodpovedajúce prechodnému obdobiu, určené v skôr dosiahnutých dohodách, sú naliehavo nutné pre stabilizovanie situácie a zmeny k lepšiemu súčasnej situácie „v teréne“. Bolo konštatované, že pokiaľ nebudú podniknuté také opatrenia v budúcnosti, spôsobí to ďalšie zhoršenie situácie na škodu ako Izraelčanov, tak aj Palestínčanov. „Kvarteto“ zdôrazňuje, že obe strany svojou politikou a konkrétnymi krokmi musia urýchlene preukázať skutočnú oddanosť dvojštátnemu riešeniu čo je rovnako dôležité v záujme obnovenia dôvery a zabránenia ďalšej špirále eskalácie napätia.

    „Kvarteto“ zdôrazňuje, že životaschopná palestínska ekonomika a posilnenie riadiaceho potenciálu poslúžia ako základné kamene palestínskeho štátu, a taktiež, že naozajstná Palestínska jednota založená na demokracii a princípoch OOP je nevyhnutná pre znovuobnovenie jednoty pásma Gazy a Západného brehu rieky Jordán pod vedením legitímneho demokratického palestínskeho vedenia.

    „Kvarteto“ vyzýva na neodkladné zameranie sa na posilnenie snáh o zlepšenie zúfalej situácii v Gaze, zdôrazňuje dôležitosť zjednodušenia vstupu do sektoru cez legálne kontrolné stanoviská a vyzýva všetkých medzinárodných partnerov urýchliť vykonávanie záväzkov prevzatých na seba počas Káhirskej konferencie v októbri 2014.

    „Kvarteto“ bude naďalej spolupracovať so stranami pri určovaní konkrétnych opatrení, ktoré obe strany môžu podniknúť na preukázanie svojej ozajstnej oddanosti uskutočneniu dvojštátneho riešenia cestou jednaní.

    „Kvarteto“ potvrdzuje vernosť svojej činnosti v koordinácii  s kľúčovými hráčmi, vrátane krajín regiónu a Bezpečnostnej rady OSN za účelom stabilizovania situácie a poskytnutia aktívnej podpory pre spravodlivé, komplexné a trvalé urovnanie palestínsko-izraelského konfliktu. V tomto kontexte, „kvarteto“ vypracuje správu o aktuálnej situácii v zóne palestínsko-izraelského konfliktu spolu s odporúčaniami, ktoré by pomohli v medzinárodným diskusiách o hľadaní najefektívnejšej cesty k dosiahnutiu dvojštátneho riešenia.

https://slovakia.mid.ru/web/svk/start