Sme proti predaju Slovenskej pôdy zahraničným vlastníkom

23.07.2016 06:03

MUDr. Andrej Janco, hovorca CHARTY 2015

 

Zemianske Kostoľany, 20. júl 2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

Dňa 20.07. 2016 sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnila 1. Celoslovenská konferencia o obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska. Organizátormi konferencie boli Peter Papánek a Štefan Hronček, konferenciu viedol hovorca Charty 2016, MUDr. Andrej Janco. 

Zúčastnili sa na nej zástupcovia politických strán, venujúcich sa vo svojich programoch problematike potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti, poslanec NRSR za ĽSNS, Peter Krupa, podpredseda KSS Jalal Sulejman. Okrem nich sa jej zúčastnili aj ľudia z praxe, zástupcovia občianskych združení (Charta 2015) či slovenskej inteligencie, ľudia z komunálnej politiky, občianski aktivisti. Všetci prítomní sa zhodli na spoločnom  vyhlásení, podkladom pre neho bola široká rozprava o nebezpečenstve predaja slovenskej poľnohospodárskej pôdy zahraničným právnickým i fyzickým osobám v rámci Európskej Únie.

 

„My, účastníci prvej celoslovenskej konferencie „O obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti na Slovensku“, žiadame slovenské štátne orgány ( teda vládu SR, Národnú Radu SR a prezidenta SR), aby zastavili legislatívny proces vedúci k predaju poľnohospodárskej pôdy na Slovensku zahraničným právnickým a fyzickým osobám“

 

 

Vážení prítomní.

Pôda spolu s vodou, prírodným a  nerastným bohatstvom patrí medzi základné hodnoty, ktoré vytvárajú väzbu obyvateľstva s krajinou, ktorú obýva. Pôda je základným faktorom vytvorenia a udržania si štátnosti každého národa na Zemi.  O to viac to platí pre Slovákov, o čo neskôr sme svoju štátnosť znovunadobudli a o čo skôr nám opäť začali siahať na to najcennejšie, čo ju podmieňuje. Na pôdu.

Charta 2015 nesúhlasí s tlakom Komisie EÚ na odpredaj slovenskej pôdy pod zámienkou, že ide o diskrimináciu zahraničných záujemcov o kúpu pôdy, o obmedzovanie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Keď je tu niekto diskriminovaný, tak sú to slovenskí poľnohospodári, ktorí  dostávajú jedny z najnižších dotácií v Európe, keď sú im vyplácané likvidačné dotácie za záväzok, že nikdy nebudú niečo pestovať, alebo chovať. Diskriminácia je to, keď občan SR napriek svojmu celoživotnému úsiliu a práci na pôde nedisponuje dostatočným kapitálom, aby si udržal vlastnú pôdu v svojom vlastníctve a nedokáže konkurovať cielenému a bankami podporovanému tlaku zahraničných nákupcov pôdy. Kto kedy v EÚ stretol Slovákov, ktorí by nakupovali pôdu v zahraničí? To je realita, to je potvrdenie diskriminácie Slovenského občana a nie zahraničných záujemcov o slovenskú pôdu!

 Tento deštrukčný proces likviduje nielen našu potravinovú bezpečnosť, ale aj väzbu obyvateľstva k pôde, ako  jeden  z hlavných faktorov, podmieňujúcich našu štátnosť. Na dosiahnutia toho cieľa vyvinula a vyvíja Európska Komisia všetky dostupné formy nátlaku, ktoré má legislatívne k dispozícii. 

Charta 2015 vníma snahy EK o odpredaj slovenskej pôdy zahraničným záujemcom, za protiústavnú. Vlastníctvo pôdy nie je vecou politikov, ale každého občana Slovenskej republiky, preto pôdu nemôžu chrániť len poľnohospodári samotní. A už vôbec o nej nebude rozhodovať Európska komisia, ktorá nie je NIKÝM VOLENÁ !

Sme si plne vedomí, že  riziko, že Slováci dopadnú tak, ako napríklad Palestínci, ktorí sa zrazu stali cudzincami vo vlastnej zemi, je obrovské. Tlak nadnárodného záujmu, tlak zahraničných bánk, pozemkových špekulantov a organizovaného zločinu nie je schopná na Slovensku eliminovať žiadna politická sila, žiadne občianske združenie, ani organizácia samostatne. Slovenskú zem si obránime len SPOLOČNE.

Všetci nepriatelia Slovenska sa nám vždy vysmievali, že nie sme schopní držať spolu. Ale keď ide o Slovenskú ZEM, dokážeme to! Nabok rozdiely v názoroch, nech sú akékoľvek. Slovenská ZEM je svätá !!! Keď si máme vybrať medzi slovenskou zemou a Európskou úniou, tak naše rozhodnutie znie: Slovenská zem !!!

Vyzývam Vás preto všetkých, aby sme sa v záujme svätej veci nikdy nerozchádzali bez toho, aby sme sa nedohodli ! Dohodneme sa a svoj cieľ dosiahneme !

Vedenie Charty 2015 na stretnutí z dňa 14. júla 2016 rozhodlo, že sa pripojí k iniciatíve a aktivitám, vedúcim k zákazu odpredaja slovenskej pôdy, za podmienky,

  • že myšlienka zákazu odpredaja pôdy ostane prioritou v celom procese spoločného postupu,
  • že sa proces bude zakladať na väčšinovom rozhodnutí o dohodnutom postupe  zúčastnených,
  • ako aj za predpokladu, že sa na základe politiky nebude vylučovať žiadna sila, ktorá preukáže dohodnutý cieľ, obranu slovenskej pôdy, ako prioritný.
  • Za týchto predpokladov Charta 2015 sprístupní všetky svoje možnosti na informovanie širokej verejnosti o našich spoločných cieľoch.

Náš návrh na prvý spoločný krok: by mala byť výzva premiérovi SR, aby inicioval a začal jednania na potrebné ústavné zmeny, vedúce k ústavnej ochrane proti predaju pôdy zahraničným záujemcom. 

Želám zdar nášmu dnešnému stretnutiu!

 

V Zemianskych Kostoľanoch, dňa 20.júla 2016                                        

MUDr. Andrej Janco

Hovorca Charty 2015

 

Fotogaléria: Sme proti predaju Slovenskej pôdy zahraničným vlastníkom

Táto fotogaléria je prázdna.