Stanovisko sekretariátu CHARTY 2015 k vzniku mierovej iniciatívy „Zjednotení za mier“.

07.05.2015 07:40

CHARTA 2015 - Sekretariát

    My, CHARTA 2015 občianska iniciatíva „ZA MIER, proti militarizmu, fašizmu a proti vojne“, aktivisti, sympatizanti a priaznivci MIERU na Slovensku, vítame vznik občianskej iniciatívy „Zjednotení za mier“ a jej programový dokument oficiálne vydaný dňa 6. mája 2015.

    Vítame ďalšiu novú mierovú organzáciu do rodiny občianskych iniciatív Slovenska a sveta aktívne usilujúcich o udržanie mieru, o mierové vzťahy spolupráce medzi národmi, štátmi a občanmi sveta, o odvrátenie nebezpečia vzniku  vojny.

    Mierové hnutie na Slovensku sa rozrastá, neustále sa k nám pridávajú občania a organizácie, osobnosti i bežní ľudia práce ochotní aktívne vystupovať, organizovať a aktivizovať spoločnosť pre udržanie mieru a pre odpor proti vojne.

    Vítame Vás priatelia z iniciatívy „Zjednotení za mier“ medzi nami a tešíme sa na vzájomnú podporu, aktivitu a spoluprácu, na spoločné akcie v mene MIERU, v záujme nás všetkých, občanov mieru na Slovensku i vo svete.

    Vitajte medzi nami.

    

    CHARTA 2015