Súčasný fašizmus!

06.01.2016 12:05

MUDr. Andrej Janco, hovorca CHARTY 2015

        Vážení priatelia, 

    počas Silvestrovských osláv došlo vo viacerých mestách Nemecka k hrozným udalostiam. V Kolíne nad Rýnom zaútočilo 1000 migrantov , mladých, agresívnych mužov, na domáce obyvateľstvo. Okrem materiálnych škôd došlo však k niečomu oveľa závažnejšiemu, dav agresorov bil, okrádal a znásilňoval nemecké ženy, došlo k otvorenému hanobeniu osôb, nemeckého národa, kresťanstva, rasy..... Naviac, tieto útoky prebehli na viacerých miestach Nemecka súčasne, pod rovnakým scenárom a preto treba jasne povedať :nesú znaky centrálnej organizovanosti. 

    Šokujúce je, ako sa nič alebo len veľmi málo a skreslene z týchto nemeckých udalosti, nazvime si ich pracovne "Čierna noc", NEDOSTALO DO MÉDIÍ , alebo boli z médií a z internetu STIAHNUTÉ !!!!! 

    Vzhľadom na to, že v niektorých nemeckých mestách boli už 4 dni pred Čiernou nocou zakázané ohňostroje, dá sa predpokladať, že o akcii vedeli tajné služby už VOPRED !!!! Všetky záznamy z mestských kamier a videí, ktoré ľudia doniesli na políciu, boli ZLIKVIDOVANÉ, inak sa totiž nedá vysvetliť tvrdenie nemeckej polície, že nie sú k dispozícii, pričom polícia bola na mieste, ale nezasahovala, lebo SI NIČ NEVŠIMLA (údajne) 

    Tejto téme sa tu budeme venovať podrobne. Táto téma totiž najviac ukazuje, do čoho sme vpadli svojim vstupom do EÚ. Stali sa z nás nevoľníci totalitného režimu, príslušníci umierajúcej časti sveta bez perspektívy. Vyžerieme si s Nemcami a inými národmi západnej Európy ich dlhodobo koristnícku a pritom sebazničujúcu stratégiu priživovania sa na cudzej práci.
    

    Scenár je ten istý, ako pred 2. svetovou vojnou. Anglo-americké médiá si vyberú politika, v našom prípade Merckelovú ,(lebo si ju vybrali a "urobili ju" tak isto ako Hitlera ) osobu s chorobnou ctižiadosťou a túžbou po moci (obaja sú žiarivým príkladom), s rozdvojeným myslením . Tým, , že ich vytvorili, si ich zároveň ZAVIAZALI a viazanosť premenili do otrockej POSLUŠNOSTI postupnými zvýhodňovaniami, službami, podporami, peniazmi. Keď má politik typu Merckelová peniaze na účte v Amerike, premení sa na oligarchu, teda na osobu s obrovskou, takmer neobmedzenou osobnou mocou, ovládateľnou spoza oceánu cez svoj meštek so zlatom. Tak vznikol Hitler, tak vznikli mnohí eurokomisári, niektoré osobnosti "euróskeho" velenia NATO, mnohí z tých, čo dnes v Európe majú moc.
    Západní oligarchovia sa tak stávajú ideálnym nástrojom na presadenie zámerov USA. Tým zámerom JE nedopustiť spojenie záujmov Nemecka a Ruska. Najúčinnejším nástrojom je už osvedčený fašizmus.
    Potichučky sa celé roky a v voči nemu zvyšovala tolerancia , až sa to prevrátilo do jeho otvorenej mediálnej podpory (ako tzv. Spomienka S. Banderu bez komentára v podaní TA3).
 

    Čo sa bude diať, ako sa to bude diať? 

    Fašizácia Európy bude pokračovať všetkými možnými prostriedkami. Ako sa to dá dosiahnuť? V prvom rade sa bude zvyšovať napätie ďalším prílivom migrantov, ich vyháňaním z domovov, prepravou, organizovaním masových výtržností. Čím viac sa poruší zákonov domovskej krajiny, tým lepšie, tým viac sa zvýši nespokojnosť domáceho obyvateľstva. Masové hanobenie bielej rasy, kresťanstva, znásilňovanie na verejnosti, to je len predzvesť toho, čo sa chystá. Spomeňte si na správu o tom, ako grécke colné úrady zadržali dodávku z USA s 5000 automatickými puškami pre migrantov ako "humanitárnu pomoc".
 

    Fašizácia v tak multikulturálnej spoločnosti, akou Nemecko nesporne je, by sa nepodarila, keby sa len vytváral obraz smrteľného nepriateľa, ako pred 2. sv. vojnou zneužitím "smrteľne nebezpečného Žida“!. Nemci už niekoľko desaťročí nie sú xenofóbni, dobre im padli milióny rúk Juhoslovanov, Turkov, Poliakov a iných, ktorí im znovu vystavali Nemecko, keďže im vlastní muži hnili pod Stalingradom. 

    Ako sfašizovať takúto spoločnosť? Predsa tak, že budeme zvyšovať jej toleranciu až do nepríčetnosti, až dovtedy, kým časti obyvateľstva, ktorej ostali staré hodnoty, nepuknú nervy....
 

    Ako? Budeme tvrdiť, že migranti utekali pred vojnou a iné záujmy, ako ratovať si holý život, nemajú. Treba klamať, že sú to rodiny s deťmi, nie v podrezávaní hrdiel cvičení žoldnieri. Treba tvrdiť, že prinášajú kvalifikovanú pracovnú silu, nie, že sú to nevzdelaní lumpi, čo celý život nepracovali. Treba tvrdiť, že islám obohatí našu spoločnú európsku kultúru, nie že islám prešiel do fázy agresie, poznačenej nielen náboženskou, ale aj rasovou nenávisťou, namierenou proti nám, treba tvrdiť, že im máme pomáhať materiálne, aj morálne, nie, že máme ubrániť sväté hranice našich štátov a materiálny aj duchovný odkaz našich predkov. Budú sa likvidovať všetky dôkazy toho, čo v skutočnosti migranti prinášajú: nenávistné náboženstvo, extrémnu agresiu, rozvrat sociálnych systémov, pád národnej bezpečnosti, choroby, (trúfam si povedať, že epidémia by fašizácii iste pomohla...), občiansku vojnu. Jasne povedané: do netečného národa, ktorému vládnu sexuálni devianti a Amerikou ovládaní oligarchovia, nestačí priniesť nepriateľa, musíte OSLABIŤ AJ JEHO IMUNITU......
 

    Ďalšou fázou bude vyvolať hlbokú nespokojnosť s predstaviteľmi štátu, predstaviteľmi EÚ, sklamanie zo schopnosti štátu brániť elementárne záujmy nemeckého národa, odmietanie zákonov, ktoré nedovoľujú brániť vlastnú rodinu, vlastný štát, vlastnú kultúru, aj vieru.. 

 

    Vo chvíli, keď už bude celé Nemecko vrieť, keď multikulturalizmus budú odmietať už aj devianti, nastane HVIEZDNA CHVÍĽA pre fašistov. Okamžite sa médiá zasústredia na nejakého psychopata (vopred vybraného, pripraveného, v totálnom područí anglo-amerického záujmu) a vyrobia z neho ZÁCHRANCU NEMECKÉHO NÁRODA.
    Fašista vo vedení Nemecka (dávam tomu tak 1/2 roka, nie viac) bude už presne vedieť, kde nasmerovať nenávisť Nemcov, kto je za všetko vinný, aj aké je riešenie. Som presvedčený, že viete, o čom hovorím, že ste čítali Mein Kampf od Hitlera, a že ste si všimli, ako "logicky" opodstatnil celú svoju nenávisť voči Slovanom a voči Židom, aj voči iným "menejcenným" národom. 

    Tak z Nemcov urobia národ, ktorý bude ochotný znovu tiahnuť proti Rusku. Ochotný znovu preliať krv vlastných detí, Slovanov, nenávidenej bielej rasy. Alebo nie? 

    Alebo pochopíme celý tento zákerný plán a spoločnými silami mu zabránime ? 

    V mene našich detí, našich rodín, našej vlasti, nášho Rodu urobme to, čoho sa všetci bohorovní programátori tohto obludného plánu boja najviac: ZABRÁŇME TOMU !!!!!!!!