Vyhlásenie CHARTY 2015 – 12.11.2015

13.11.2015 10:02

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Vyhlásenie sekretariátu CHARTY 2015 k vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

 

    Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky počas zasadania 58. schôdze NR SR vo štvrtok dňa 12. novembra 2015 o 11:43 hod. , číslo hlasovania 136, vyslovila súhlas  s časovo neobmedzenou  prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

    Týmto rozhodnutím umožnila mimo iného zriadenie vojenskej základne NATO vo Vajnoroch, nespadajúcej pod velenie Armády Slovenskej republiky, t.j. základne s trvalou prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl zahraničných armád na Slovensku.

    Týmto svojim rozhodnutím Národná rada Slovenskej republiky zavŕšila proces okupácie Slovenskej republiky cudzími mocnosťami, odovzdala posledné zbytky suverenity SR do kompetencie vojenských štruktúr Severoatlantickej aliancie, vystavila občanov Slovenskej republiky bezpečnostným rizikám vyplývajúcim z možného vojnového konfliktu a zaradila Slovensko do skupiny štátov ohrozujúcich mierovú spoluprácu v Európe a svetový mier.

    Slovensko sa týmto záverečným aktom podriadenosti záujmom globalizovaného Západného nadnárodného kapitálu, reprezentovaným politikou USA a ich spojencov v Bruseli, stalo do najvyššej možnej miery okupovanou krajinou. Krajinou okupovanou politicky, ekonomicky, propagandisticky a teraz už i vojensky. Slovensko sa stalo neslobodnou krajinou, kolóniou Západu bez vlastnej suverenity.

    CHARTA 2015, jej signatári, aktivisti, priaznivci a sympatizanti tento proces a súčasný stav vnímajú ako zradu na národných záujmoch našej krajiny, ako akt ohrozenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

    S týmto rozhodnutím parlamentu Slovenskej republiky nesúhlasíme, odmietame ho a proti zrade vyhlasujeme občiansky a osobný odpor!

    Proces okupácie Slovenska cudzími mocnosťami bol zavŕšený dňa 12. novembra 2015 t.j. v rovnaký deň, kedy predseda parlamentu Slovenskej republiky vyhlásil termín konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Termín volieb bol vyhlásený na sobotu, 5. marca 2016.

    CHARTA 2015 odporúča svojim signatárom, aktivistom, priaznivcom a sympatizantom, ako i všetkým občanom Slovenskej republiky, aby vo voľbách do NR SR v roku 2016 volili len tie politické strany a koalície, ktoré:

·         sa nezúčastnili a nepodporovali proces okupácie Slovenska cudzími mocnosťami,

·         na politických pozíciách neprezentujú zapredaní politici, ktorí schvaľovali v NR SR prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území SR,

·         majú vo svojich programoch jednoznačne zakotvený nesúhlas so zriaďovaním cudzích vojenských základní na území SR,

·         odmietajú prítomnosť cudzích armád na území našej krajiny, 

·         aktívne presadzujú záujem  o okamžité vystúpenie Slovenskej republiky zo Severoatlantickej aliancie,

·         presadujú suverenitu, neutralitu a územnú nedotknuteľnosť Slovenskej republiky.

    Nenechajme sa oklamať falošnými sľubmi doterajších pokryteckých politikov. Po voľbách nás zradia rovnako, ako nás zradili teraz.

 

    CHARTA 2015 vyzýva občanov Slovenska, ktorým osud našej krajiny a bezpečnosť jej občanov nie sú ľahostajné k aktívnemu občianskemu odporu.

    CHARTA 2015 sa od teraz zúčastní všetkých verejných akcií občianskeho odporu proti prítomnosti cudzích vojsk a proti existencii cudzích vojenských základní na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, ktorými politickými, či občianskymi subjektami sú poriadané a organizované.

 

    Slovensko, 12. novembra 2015

    CHARTA 2015

 

*  Po prečítaní vyhlásenia môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.