Vyhlásenie CHARTY 2015 k odcudzeniu busty Vasiľa Biľaka

02.03.2015 13:09

Vyhlásenie vydal: Sekretariát CHARTY 2015

Zneuctenie a zničenie pamätníka Vasiľovi Biľakovi, ktorú inštalovala Komunistická strana Slovenska spolu so zastupiteľstvom a občanmi v obci Krajné Bystré, a následné odcudzenie busty z neho, je   "vynikajúcou správou" pre všetky agresívne a intolerantné sily v spoločnosti, ktoré si želajú v našej krajine politický rozvrat a nerešpektovanie práva.

Proti inštalovaniu pamätníka sa minulý týždeň vyslovili jednotlivci, mnohí politici, historici i inštitúcie. Ak nebol inštalovaný v súlade s právom Slovenskej republiky, o jeho odstránení malo byť rozhodnuté zákonnou cestou a nie znehodnotením a odcudzením zločincami a zlodejmi.
 

Ak nebude tento trestný čin v dohľadnej dobe vyriešený trestnoprávne, stane sa signálom k páchaniu podobných činov proti všetkému a všetkým. Budú znehodnocované sochy a pamätníky nie len komunistické, ale i naopak tie, ktoré symbolizujú údajnú "demokraciu" , pamätníky Novembra 1989, pamätníky sovietskych osloboditeľov i pamätníky našej národnej histórie.
 

Tak vyzerá FAŠIZMUS v praxi našej súčasnej ZHNITEJ DEMOKRACIE.
Práve takou intoleranciou a verbálnym násilím začínal fašizmus v tridsiatych rokoch minulého storočia v Nemecku, pred dvomi rokmi na Ukrajine i v Pobaltských štátoch a medzi tým i v Juhoslávii a na Balkáne.
Niekto by tu rád videl občiansku vojnu a násilie.
Žiadame štátne inštitúcie demokratického Slovenska, aby okamžite zakročili nie propagandou, ale prostriedkami práva.

 

Nechceme tu občiansku vojnu!

 

Reakcia súvisí s týmto článkom z médií.