Vyhlásenie sekretariátu CHARTY 2015 - Druhá fáza okupácie a kolonizácie Československa

17.03.2015 06:08

CHARTA 2015 - sekretariát

K Článku ČT: Americký konvoj projede Českem po třech trasách: Celkem 118 vozidel

 

Trasy presunu Americkej okupačnej armády naprieč Českou republikou.

 

    Po úspešnom zvládnutí ekonomickej okupácie dnes už rozdeleného bývalého Československa, kedy celý majetok ľudu Českej i Slovenskej republiky záhadným spôsobom, bezodplatne prešiel do zahraničného vlastníctva nadnárodných oligarchických korporácií a ich domácich prisluhovačov - privatizérov, ktorá vytvorila z našich dovtedy suverénmych krajín hospodársku kolóniu cudzieho kapitálu,  prišla na rad druhá fáza okupácie a to okupácia vojenská.

    Pod propagandisticky cielene vytvorenou zámienkou hroziacej ruskej agresie „obludného“ Putina a „neoboľševického“ ruského medveďa boli obsadené obe naše krajiny hrubou vojenskou silou, armádou USA spoza Atalantiku tak, aby sme sa už nemohli slobodne ani nadýchnuť.

    Sprievodným javom tohto procesu s cieľom vytvorenia mohutného propagandistického tlaku na myslenie občanov okupovaného Českého i Slovenského štátu je i tragicko-smiešne defilé, alegorický sprievod americkej okupačnej armády naprieč Českou republikou.

    Cez Českú republiku akoby len „náhodou“ a úplne „prirodzene“, ako by sa nič nedialo a ako by to bola úplne banálna a bežná záležitosť vo svete 21. storočia prehrmí armáda amerických zbrojnošov, aby ukázala našim občanom, že je ochotná nás brániť, chrániť spokojný spánok našich žien a detí pred hroziacim „Ruským nebezpečenstvom“.

    Konvoj americkej armády o sile 516 amerických žoldnierov a 118 ťažkých bojových transportérov prejde územím Českej republiky v troch smeroch v termíne medzi 29. marcom a 1. aprílom roku pána 2015 s tým že sa spoja do jednoliatej kolóny v Prahe na Ruzyni a alegorickým rituálnym štýlom budú pokračovať na základňu do Nemecka. Žoldnieri USA budú v Čechách 3 x nocovať, po trase budú viesť rozhovory s občanmi Českej republiky o „družbe“ a „priateľstve“ a budú nám všetkým za výdatného prispenia zapredaných politikov a korporátnych médií vysvetľovať, prečo je ich ochrana pre nás nevyhnutná. Samozrejme očakávajú milé privítanie, ústretovosť od okupovaných občanov, najlepšie, ak by ich občania vítali úsmevmi a kvetmi. Žiaľ orgovány ešte nekvitnú, takže sa uspokoja i napríklad s holandskými tulipánmi a narcismi.

    Slovensko je však potrestané. Cez Slovensko nebudú prechádzať. Nezaslúžime si to, lebo Slováci doposiaľ neprejavili dostatočnú servilitu a solidaritu s okupantami a nie sú ochotní ich vítať kvetmi a tolerovať ich pobyt na území Slovenska. Za trest sa stalo Slovensko obkľúčenou krajinou, kedy trvalé základne okupantov na našom území ešte niesú. Nič sa však nedeje, lebo všade, okolo Slovenska už sú a budú i naďalej v stále väčšom a rozsiahlejšom zastúpení. To im však nevadí, lebo permanentné „dočasné“ manévre okupantov prebiehajú na území Slovenska už niekoľko mesiacov v Lešti, na Sliači, v Kamenici nad Cirochou a v iných vojenských priestoroch, slovenský prezident je k nim ústretový, vláda SR pozýva a vyhotovuje pozývacie listy pre ich „dočasné“ pobyty permanentne, takže ako by sa stalo....

    Je svätou povinnosťou našej občianskej iniciatívy CHARTA 2015 - Za MIER, proti NATO, militarizmu, fašizmu a VOJNE vyjadriť solidaritu s okupovaným Českým i Slovenským obyvateľstvom. Naša mierová solidarita musí byť charakterizovaná našou aktivitou, občianskymi protestami, hlasným vyjadrením nášho NIE!!! militarizácii a VOJNE!!!, proti Rusku, do ktorej nás títo žoldnieri kapitálu zaťahujú a v ktorej z nás chcú urobiť len prostriedok ich snahy o nadobudnutie zvyškov svetového bohatstva, ktoré ešte nevlastnia.

    Nebudeme sa podieľať na vašich vojnových plánoch páni, nebudeme súčasťou vašej VOJNY, nebudeme potravou pre vaše delá!

    Zakričme priatelia mieru hlasno, pokiaľ nie je neskoro.

Slovensko, 17. marca 2015

Sekretariát CHARTY 2015