Vyhlásenie sekretariátu CHARTY 2015 k vývoju politickej situácie na Ukrajine a k postojom Slovenskej politickej garnitúry k tejto otázke.

18.04.2015 06:36

CHARTA 2015 - Sekretariát

„Keď chcete vyvolať vojnu, musíte ľudí vystrašiť nebezpečenstvom zvonka a pacifistov označiť za zradcov“. (Hermann Göring  nemecký nacistický politik, zakladateľ Gestapa, spolupracovník Adolfa Hitlera, vojnový zločinec).

 

    CHARTA 2015 v mene stoviek svojich členov, tisícov priaznivcov a sympatizantov vyjadruje hlboké znepokojenie nad politickým vývojom i poslednými politickými udalosťami na Ukrajine.

    Najskôr legitímne protesty nespokojných občanov Ukrajiny proti okrádaniu, korupcii a oligarchizmu, vzápätí pouličné násilie a snahy o uchopenie moci nezákonnou cestou, neskôr štátny prevrat a násilné uchopenie moci fašistickou chuntou, potom brutálne vojenské operácie oligarchických, nacionalistických a fašistických zoskupení a regulérnej armády proti občanom východnej Ukrajiny, vyše 6000 mŕtvych, desaťtisíce ranených a potom likvidácia demokratických médií, zákaz „nepohodlných“ politických strán, prijímanie antidemokratických zákonov, heroizácia nacionalizmu a fašizmu, ničenie historických a kultúrnych hodnôt krajiny z predchádzajúceho obdobia, totálne zničenie hospodárstva a rozkradnutie krajiny domácimi oligarchami a zahraničnými nadnárodnými korporáciami.

    V súčasnosti brutálny politický teror, dennodenné vraždy politických oponentov na uliciach miest a obcí, zastrašovanie každého, kto má iný politický názor, 72 hodinové ultimáta banderovských bojoviek opozičným činiteľom a predstaviteľom pod hrozbami smrti, prezidentské a vládne návrhy zákonov zriaďujúcich internačné a koncentračné tábory pre etnických Rusov na báze národnostnej a pre komunistov a predstaviteľov strany regiónov na báze politickej príslušnosti.

    Za posledných 48 hodín niekoľko po sebe idúcich cielených politických vrážd občanov Ukrajiny s inými názormi a prejavmi ako je ten oficiálny, ktorý vnucuje občanom kyjevská fašistická vládna chunta, podporovaná a podnecovaná záujmami západných oligarchov, Washingtonu, Bruselu, Pentagonu a NATO. Navyše v tejto súvislosti cynický politický i občiansky postoj zo strany prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády Ukrajiny k tomuto vývoju je ich otvorenou podporou fašizácii krajiny.

    Uskutočnené výsadky špeciálnych jednotiek USA a NATO na územie Ukrajiny zatiaľ v počte 1200 mužov údajne do júla 2015, ktorých úlohou je vycvičiť  niekoľko tisíc príslušníkov armády a bojových skupín oligarchických vojenských zoskupení Ukrajiny k aktvnemu „protiteroristickému“ boju predovšetkým pre priestor východnej Ukrajiny, Donecka a Luhanska, ale i pre potlačenie vnútornej antifašistickej opozície. Účasť týchto cudzích armád ešte viac destabilizuje situáciu na Ukrajine, zvyšuje ohrozenie Ruska a vytvára nové predpoklady a ohniská vzniku vojnového konfliktu globálneho rozmeru v celej Európe.

    Aktívne pôsobenie zahraničných politických poradcov (za účasti Slovenska, reprezentovaného Mikulášom Dzurindom a Ivanom Miklošom) s bohatými skúsenosťami pre vedenie „proeurópskej“ integračnej hospodárskej, ale i „obrannej“ politiky priamo pri prezidentovi, parlamente a vláde Ukrajiny, ako priamy vplyv a podpora nedemokratického konania ukrajinskej politickej moci.

 

    Rovnako hlboké znepokojenie v nás vyvoláva i mlčanie, nečinnosť a alibizmus predstaviteľov slovenskej politickej scény, otvorená politická, vojenská, materiálna a propagandistická podpora slovenských politikov s výrazne dominujúcim podielom prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku tejto fašizoidnej politike  a nedemokratickému politickému vývoju na Ukrajine.

    „Pomoc Ukrajine by sa mala stať strategicky trvalou súčasťou slovenskej zahraničnej politiky“, vyhlásil pred tromi dňami na Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2014  Andrej Kiska a vyzval nás, aby sme pomáhali.

„Slovensko by malo Ukrajine pomáhať ubrániť sa pred Ruskom...“ dodal jedným dychom.  Komu máme teda pomáhať, pán Kiska? Fašistom a vrahom, ktorí vo vláde a v parlamente organizujú politické vraždy svojich oponentov?

    Pred kým sa má oklamaný, okradnutý a dehonestovaný občan Ukrajiny skutočne brániť? Skutočne pred Ruskom, pán prezident Kiska, alebo pred fašistami vo vlastnom prezidentskom sídle, parlamente, vláde a orgánoch štátnej fašistickej moci?

    Ani jedného slovíčka komentára sme sa od Andreja Kisku v súvislosti s týmto fašistickým politickým terorom na Ukrajine doposiaľ nedočkali. Vyjadrí sa Andrej Kiska, alebo bude naďalej podnecovať k podpore tých na Ukrajine, ktorí fašizmu dávajú zelenú?

    My, občania Slovenskej republiky, ktorých snahou je udržanie mieru a zabránenie vojne s takýmto vývojom na Ukrajine, ani s postojmi a konaním politikov Slovenska v tejto otázke zásadne nesúhlasíme!

 

    Dôrazne žiadame predstaviteľov našej politickej moci, prezidenta, parlament a vládu Slovenskej republiky, aby zobjektivizovali svoje postoje k vývoju tejto nebezpečnej situácie smerujúcej k vojne a k fašizácii Európy, aby jednostranne nepresadzovali len záujmy západných globalizovaných nadnárodných zoskupení a svojich tútorov, aby sa objektívne a aktívne i rokovaniami s politikmi Ruska zapojili do medzinárodného celosvetového úsilia o ustanovenie mieru, odmietnutie fašizmu a nastolenie demokratických princípov na Ukrajine.

    Žiadame, aby nestrkali hlavy do piesku, alibisticky nemlčali, ale pracovali v záujme občanov Slovenska. Lebo záujmom občanov Slovenska je mier a vzájomne prospešná spolupráca so všetkými susedmi, krajinami a občanmi sveta včítane Ruska a nie len záujem západného nadnárodného kapitálu, Washingtonu, Bruselu, Pentagonu, či NATO.

      CHARTA 2015, ako mierová, antifašistická a protivojnová iniciatíva občanov Slovenska, politikom usilujúcim o mier pomôže a ich iniciatívu podporí.

    Politiku vojny, podpory fašizmu, nacionalizmu, neznášanlivosti a zámerného vyhrocovania vzťahov voči Rusku, ako jednému z najsilnejších hráčov svetovej politiky, však podporovať nebudeme.

    Vykonáme v takom prípade všetky legitímne aktivity dané nám medzinárodnými normami, ústavou a zákonmi Slovenskej republiky, aby sme takýto nebezpečný a voči občanom Slovenska nepriateľský politický vývoj zvrátili.

 

CHARTA 2015

Slovensko, dňa 18. apríla 2015