Vyše 2 milióny ľudí už bolo zabitých počas vojenských operácií USA na Blízkom Východe

06.07.2015 07:01

CHARTA 2015 - Správa organizácie Physicians For Social Responsibility

    Podľa správy medzinárodnej organizácie Physicians For Social Responsibility, nositeľky Nobelovej ceny mieru (1985) bolo v priebehu 12 rokov vojenských akcií USA na Blízkom Východe zabitých 1 300 tisíc ľudí. To je počet obetí len v troch krajinách – v Iraku, Afganistane a v Pakistane.

    V Iraku zahynulo v priebehu amerických vojenských operácií vyše 1 milión ľudí, čiže asi 5 % civilného obyvateľstva krajiny, 220 000 ľudí zahynulo v Afganistane a viac než 80 tisíc v Pakistane. Do toho počtu nie sú zahrnutí ľudia, ktorí zahynuli v dôsledku útokov armády USA a jej spojencov v Jemene a v Sýrii. Celkový počet obetí agresie USA na tieto krajiny tak spolu presahuje 2 milióny.

    Mimo toho vyše 3 miliónov obyvateľov Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Jemenu a Sýrie utieklo zo svojich domovov a krajín po americkom bombardovaní.

    Tieto údaje, zhromaždené organizáciou Physicians For Social Responsibility zo štatistík OSN, vlád jednotlivých krajín, z výskumov nezávislých vedeckých inštitúcií a nevládnych organizácií asi desaťnásobne prevyšujú údaje, ktoré poskytuje oficiálna štatistika USA, ktorú bez akejkoľvek objektivity používajú hlavné masmédiá a experti USA, ktorí dôsledne počítajú obete medzi vlastnými príslušníkmi armády zapojenými do agresie – „boja proti terorizmu“ pri čom nevedú a úmyselne nepublikujú žiadnu objektívnu štatistiku obetí medzi civilným obyvateľstvom napadnutých krajín. Ide o úmyselné opomenutie.

    Jedinou vinou miliónov týchto nevinných obetí je skutočnosť, že sa narodili a žili na mieste, ktoré USA jednostranne vyhlásili za oblasť svojich geopolitických záujmov.