VÝZVA pre umelcov Gemera

05.04.2015 14:00

CHARTA 2015 - Sekretariát

    VÝZVA pre umelcov Gemera

    V utorok dňa 19. mája 2015 o 16.oo hodine, na Námestí baníkov (tribúna) v Rožňave organizuje CHARTA 2015 mierové zhromaždenie občanov pod heslom: "ROŽŇAVA ZA MIER".

     Spoluorganizátormi zhromaždenia sú mimoparlamentné ľavicové a stredové politické strany, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, spoločenské organizácie, mieroví a protifašistickí aktivisti, zástupcovia politických hnutí a občanov Košického kraja, Gemera, mesta Rožňavy a širokého okolia.

    Výsostne mierové, protivojnové podujatie občanov mieru Gemera bude doplnené kultúrnym programom tých umelcov, ktorí sa podujatia chcú zúčastniť a predviesť svoje umenie verejnosti mieru.

    Vyzývame amatérskych, ale i profesionálnych umelcov, hudobné skupiny, ľudové súbory, individuálnych umelcov slova a hudby z Rožňavy, Revúcej i z celého Gemera, ktorí majú záujem  vystúpiť na našom podujatí v rozsahu vystúpenia do 15 minút, aby sa prihlásili organizátorom na Sekretariát CHARTY 2015 e-mail: info@charta2015.com.

    Naša mierová iniciatíva podujatie organizuje len na základe dobrovoľnosti, bez sponzorského a akéhokoľvek iného finančného zabezpečenia, len z minimálnych individuálnych prostriedkov vlastných členov a signatárov CHARTY 2015, preto umelecké vystúpenia nebudú honorované finančne, ani materiálne a sú len na základe dobrej vôle vystupujúcich bezodplatne.

    Ozvučenie a priestor pre vystúpenie na Námestí baníkov v Rožňave na tribúne je vám plne k dispozícii.

    Prispejte i vy svojim umením k udržaniu mieru, k odvráteniu vojny, prispejte k dobrým vzťahom, spolupatričnosti a priateľstvu medzi národmi, štátmi a všetkými občanmi Gemera, Slovenska a sveta.

    Ak máte záujem o vystúpenie prihláste sa do termínu 18. Mája 2015 na info@charta2015.com, alebo na telefónnom čísle: 0905 618714.

 

    Ďakujeme. 

 

Registrácia záujemcu o umelecké vystúpenie

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: