Výzva účastníkov mierového zhromaždenia občanov Košíc k občanom Slovenska, Európy a sveta.

11.03.2015 20:02

CHARTA 2015 - Sekretariát

 

Výzva účastníkov Mierového - protivojnového zhromaždenia občanov Košíc k občanom Slovenska, Európy a sveta.

 

Vážení spoluobčania,

Našim základným právom je       ŽIŤ V SLOBODE A V MIERI.
Našou ľudskou povinnosťou je   ZABRÁNIŤ VOJNE.

Mraky antagonizmov vyplývajúcich z nespravodlivého svetového poriadku sa zaťahujú. 70 rokov tlejúcu pahrebu fašizmu, nacizmu a vojny rozdúchavajú nikdy nenasýtení, bezohľadní oligarchovia, nimi platení, skompromitovaní politici a ich médiá. Robia to v záujme nadnárodného globalizovaného kapitálu, v záujme ovládnutia svetových surovinových zdrojov, v záujme moci, peňazí, majetkov a ničím neobmedzených ziskov.

Systematicky a cieľavedome nás rozdeľujú, vyrábajú pre nás nepriateľov z Ruska, z islamu, z komunistov, cigánov, maďarov, židov.... zo všetkých, ktorí nezdieľajú a nepodporujú záujmy súčasných "pánov sveta".

To je cesta, ktorá vedie k fašizácii spoločnosti a k VOJNE.

My túto cestu odmietame!

Ako jedinú efektívnu a správnu možnosť obrany - zvrátenia vývoja preferujeme zjednotenie a spoluprácu všetkých skutočne demokratických antifašistických síl bez rozdielu svetonázoru, politického presvedčenia, rasy, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia....bez akéhokoľvek rozdielu.

Situácia nás núti k tomu, že teraz, v čase rastúcej intolerancie, nacionalizmu, v čase nástupu fašizmu a neonacizmu už nie len môžeme, ale už musíme začať boj za MIER, za zjednotenie a spoluprácu všetkých mierových síl v Celonárodnom mierovom a protifašistickom fronte Slovenska.

        Začíname ho tu a teraz.
        Pridajte sa k nám.

My nepôjdeme s Amerikou do vojny proti Rusku. My nepôjdeme do žiadnej vojny! My pôjdeme cestou vystúpenia z NATO a cestou neutrality Slovenska.

        Smrť vojne!

        NECH ŽIJE MIER!

V Košiciach dňa 10. marca 2015,

v deň oficiálneho zahájenia činnosti mierovej, protifašistickej a protivojnovej občianskej iniciatívy CHARTA 2015, združujúcej všetkých ľudí mieru na Slovensku.

Účastníci protivojnového, mierového zhromaždenia občanov Slovenska.