Prezentácia CHARTY 2015 bola spustená

15.02.2015 00:00

Cieľom prezentácie je oboznámiť čo najširšiu občiansku verejnosť na Slovensku s existenciou OBČIANSKEJ PLATFORMY usilujúcej o MIER, o odvrátenie blížiacej sa VOJNY o zamedzenie militarizácie Slovenska, šírenia fašistickej a nacistickej ideológie.