Za slovenskú zem

23.07.2016 13:49

JUDr. Andrej Janco, hovorca CHARTY 2015

Viď článok: "Sme proti predaju Slovenskej pôdy zahraničným vlastníkom".

 

Plán odporu

 

    Vážení priatelia,

1. Celoslovenská konferencia za obnovu poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska (ďalej len 1. Konferencia), ktorá sa uskutočnila dňa 20. júla 2016 v Zemianskych Kostoľanoch, vyvolala značný záujem a početné ohlasy verejnosti. Ukázala, že zákaz odpredaja slovenskej pôdy je téma, ktorá dokáže spojiť obyvateľstvo Slovenska bez ohľadu na národnosť,  profesiu, vzdelanie, politickú príslušnosť a stav !  

Výsledkom 1. Konferencie je nasledujúce spoločné vyhlásenie:

„My, účastníci prvej celoslovenskej konferencie „O obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti na Slovensku“, žiadame slovenské štátne orgány ( Vládu SR, Národnú Radu SR a prezidenta SR), aby zastavili legislatívny proces vedúci k predaju poľnohospodárskej pôdy na Slovensku zahraničným právnickým a fyzickým osobám“

 

Ďalším krokom v našom spoločnom boji musí byť dohoda na tom, aké formy boja a aké postupy na dosiahnutie tohto cieľa použijeme. Preto VYZÝVAME všetkých, ktorí sa k nášmu boju pripojili, alebo chcú pripojiť,  aby prispeli svojimi návrhmi !

  • Každý návrh uveďte samostatne, neskladajte ich do komplexných opatrení.
  • Snažte sa o čo najkratšiu formuláciu, maximálne do jednej vety. Poznámky k textu návrhu nie sú obmedzené.
  • Návrhy zašlite na e-mailovú adresu:  mudr.andrej.janco@gmail.com., alebo na  info@charta2015.com. 
  • Návrhy budú spracované do prehľadnej formy a budú jednotlivo prerokované a schvaľované na 2. Konferencii, ktorej termín oznámime včas.
  • Návrhy odošlite najneskôr do 14 dní, po tomto termíne už nebudú zahrnuté do prehľadu.

 

Spoločne za slovenskú zem !

 

    V Košiciach, dňa 23.júla 2016.                                                                                           

 

    MUDr. Andrej Janco

    hovorca Charty 2015