Zdieľajme Cestu víťazstva Nočných vlkov

22.04.2016 17:11

CHARTA 2015 - Sekretariát

    CHARTA 2015 A BRIGÁDA NESMRTEĽNÝCH ZDIEĽAJÚ " CESTU VÍŤAZSTVA NOČNÝCH VLKOV ".
 

    Takmer pred rokom, v máji 2015 , vznikol z podnetu Charty 2015 dlhodobý, slovenský projekt "Brigáda nesmrteľných". Je alternatívou ruského projektu " Pluk nesmrteľných", v ktorom 9.mája 2015 do ulíc miest Ruskej federácie vyšlo takmer 4 milióny ľudí.


       Jednou z foriem činnosti " Brigády nesmrteľných" je organizácia stretnutí, s fotografiami a menami svojich príbuzných a známych, ktorí sa zapojili do protifašistického odboja a oslobodzovania Slovenska od fašizmu,kto trpel a zahynul vo fašistických koncentrákoch a žalároch. Potenciál " Brigády nesmrteľných " tvoria predovšetkým deti,vnuci a ďalšie pokolenia potomkov tých, kto sa zaslúžil o našu slobodu.

    Cieľom " Brigády nesmrteľných" je urobiť z každoročných májových osláv oslobodenia našej vlasti a výročí Slovenského národného povstania, novú, celonárodnú a trvalú tradíciu, ktorá bude prechádzať z pokolenia na pokolenie.
    

    Potenciál " Brigády nesmrteľných" je


- pomerná časť Slovákov z celkového počtu 25 000 padlých československých vojakov, 63 000 civílnych obetí, 277 000 obetí židovského holoukastu, desiatok tisíc obetí rómskeho houkastu. Sú to ich žijúci príbuzní, ktorí si ctia ich pamiatku. 
- vyše 60 000 sovietskych vojakov a 10 500 rumunských vojakov pochovaných na Slovensku.
- stovky tisíc sovietskych a rumunských vojakov, rovnako ako vojakov ďalších národov, ktorí sa zúčastnili oslobodzovacích bojov na Slovensku a prežili vojnu.
- vyše 60 000 slovenských povstaleckých vojakov a vyše 15 000 partizánov, účastníkov Slovenského národného povstania. Sú to stovky ďalších slovenských vojakov, ktorí bojovali v československom zahraničnom odboji, sú to slovenskí interbrigadisti z občianskej vojny v Španielsku, sú to stovky vojakov, ktorí už po vojne bojovali na Slovensku z banderovskými bandami.
- je to každý kto má a presadzuje antifašistické zmýšľanie.
 

    Je to obrovský potenciál, predovšetkým ak si uvedomíme, že takmer každá slovenská rodina má fakticky svojho príslušníka "Brigády nesmrteľných".

 
    Nikto nesmie byť zabudnutý !    
    Nič nesmie byť zabudnuté !

    Príslušníci " Brigády nesmrteĺných" žijúci aj nežijúci sú minulou a zároveň aj súčasnou pamäťou slovenského národa, ktorú my ich potomkovia nesieme ďalej a odovzdávame budúcim pokoleniam.
    Na akciách " Brigády nesmrteľných" sa môže zúčastniť každý i bez oficiálnej registrácie. Keď nemáte nikoho, kto bojoval proti fašizmu a chcete sa zučastniť na našich akciách, vyberte si meno ktoréhokoĺvek vojaka osloboditeľa, kto leží v slovenskej zemi, alebo príďte s "neznámym vojakom".
    Prvou našou akciou bola vlaňajšia účasť na oslavách 71. výročia SNP.
    

    Počas májových osláv v tomto roku sme sa rozhodli, že podporíme svojou účasťou ruských a ďalších motorkárov, - "Nočných vlkov a ich Cestu Víťazstva".

 

    Prvá zastávka "Nočných vlkov" bude v Bratislave na Slavíne 4. mája o 10 hodine. Večer o 18,30 hod., toho istého dňa sa už zúčastnia ceremónie kladenia vencov vo Svidníku. 5.mája o 12 hodine očakávame Nočných vlkov v Banskej Bystrici. Večer 5. mája sa zúčastnia kladenia vencov na Jankovom vŕšku pri Uhrovci. 6. mája Noční vlci štartujú z Turčianskych Teplíc smer Bratislava. 

    Samozrejme, že o prípadných zmenách tohoto programu vás budeme priebežne informovať.
Charta 2015 prosí svojich členov, sympatizantov, "Brigádu nesmrteľných" a všetkých antifašistov, podporte svojou účasťou akciu motorkárov " Cestu Víťazstva". keď nemôžte prísť do Bratislavy, privítajte ich v mestách a na trasách ich prejazdu, na miestach ich odpočinku. Motorkári " Noční Vlci " sú naši priatelia, sú to potomkovia tých, kto nám v r. 1945 priniesol z Východu slobodu.

 

* Po prečítaní článku môžete hlasovať v ankete (Vľavo hore.) Ďakujeme.